Nieuws

Naar wat ben je op zoek?

Reset filters

Zedelgem neemt opnieuw deel aan IDAHOT: regenboogvlag aan gemeentehuis, scholen en jeugdhuizen

Nieuw voertuig voor rattenbestrijding

Zedelgem trekt campagne 'Tegelwippen’ op gang en onthardt 4.317 m² oppervlakte op gemeentelijk terrein 

Vacature concessie cafetaria's Loppem en Zedelgem

Gemeente Zedelgem voortaan partner intergemeentelijke samenwerking SDG-scholen

Nieuwjaarsreceptie voor inwoners Zedelgem zondag 8 januari 2023

Beheer recyclageparken van Oostkamp, Zedelgem en Beernem wordt overgedragen aan IVBO

Installatie gemeentelijke kerstverlichting

Verbod op vuurwerk en voetzoekers in gemeente Zedelgem

Bouw Multifunctioneel Centrum (MFC) Sint-Maarten in Loppem schiet goed op: afwerking voorzien tegen eind zomer 2023

Mogelijks een nieuwe locatie voor basisschool Zedelgem Dorp

Ere-schepen Albert Dhont overleden

Gemeente Zedelgem draagt haar dienstenchequebedrijf voor huishoudelijke hulp over aan Familiehulp

Vaccinatiecentrum De Groene Meersen zet eindfase prikdagen in

Gewezen raadslid en gewezen schepen Joël Vandamme overleden

Publieke raadpleging Conceptnota Provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen

Zedelgem plaatst digitale informatieborden in elke deelgemeente: burgernabij communiceren is de boodschap

Gewezen raadslid, schepen en ereschepen Julien Monbailliu overleden

Regenboogvlag wappert voor IDAHOT aan gemeentehuis, scholen en jeugdhuizen Zedelgem

Vaccinatiecentrum De Groene Meersen in waakfase

Lokaal Bestuur Zedelgem organiseert 20 opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen

Zedelgem stelt visie- en beleidsplan & 10-actiepuntenplan lokale economie voor

Hoe registreren als Oekraïense vluchteling?

Gemeente Zedelgem schenkt 5.000 euro voor noodhulp aan Oekraïne en hijst Vredesvlag

Solidariteit met Oekraïne #plekvrij #helpoekraïne #samensolidair