Een rat die met zijn snuit naar de camera kijkt.

Gemeente Zedelgem bestrijdt rattenplaag op haar vrijetijdssite de Groene Meersen

29 november 2023

Gemeente Zedelgem bestrijdt momenteel een rattenplaag op haar vrijetijdssite de Groene Meersen.

Rattenplaag gevolg van de grote wateroverlast 

In de Groene Meersen, dit is de vrijetijdssite van gemeente Zedelgem waar zich het gemeentelijke sport- en jeugdcomplex, de bibliotheek en een cafetaria bevinden, is recent een rattenplaag vastgesteld. Deze rattenplaag is het gevolg van de grote wateroverlast tijdens de voorbije periode. Het gemeentebestuur van gemeente Zedelgem deed meteen beroep op een expert die ter plaatse kwam voor een analyse van de situatie en het verlenen van advies.

Aanpak en bestrijding op korte en lange termijn al gestart

In zitting bijeen op dinsdag 28/11/2023 besliste het college van burgemeester en schepenen over een effectieve en duurzame aanpak om deze rattenplaag te bestrijden en dit zowel op het vlak van verdelging, opruiming en ontsmetting als het nemen van een aantal structurele maatregelen en facilitaire werken die ondernomen worden. Een externe firma is aangesteld en startte ondertussen met de werkzaamheden die normaal gezien enkele weken in beslag zullen nemen.

Openbare hygiëne en gezondheid waarborgen: cafetaria tijdelijk gesloten en tijdelijk geen activiteiten met voeding en drank

Het gemeentebestuur hecht bovenal belang aan de openbare hygiëne en gezondheid van haar inwoners. Daarom besliste het gemeentebestuur dat er op de site Groene Meersen geen drank en voeding meer genuttigd mag worden. Dit betekent concreet dat de cafetaria haar deuren sluit en dat er op de site geen activiteiten met catering en drank kunnen plaatsvinden. Deze maatregelen gelden voorlopig tot begin januari 2024. De situatie wordt van nabij opgevolgd en geëvalueerd.

De gemeentelijke diensten informeren de inwoners die reeds activiteiten boekten en zoeken samen met hen naar oplossingen op andere gemeentelijke locaties. De inwoners die hun activiteit niet meer willen of laten doorgaan krijgen logischerwijze de reeds betaalde huur van de zaal terugbetaald.

Deze maatregelen dienen bovenal de openbare hygiëne en gezondheid van de gebruikers van het complex de Groene Meersen, benadrukt gemeentebestuur Zedelgem.