Maak een afspraak

Bekendmakingen

Alle gemeentelijke reglementen en verordeningen worden naast de schriftelijke aanplakking aan het gemeentehuis ook digitaal bekendgemaakt.

Reglementen en verordeningen van gemeenteraad, college en burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden (art. 186 van het gemeentedecreet).

Agenda's en beslissingen van college- en raadszittingen van Hulpverleningszone 1 kan je via deze link raadplegen.

Bekendmakingen oprichtingsakten en statuten in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur dat in voege gaat op 1 januari 2019 (bepaald in artikel 286 § 1):

Tijdelijke politiereglementen

Datum publicatie Datum beslissing
05/02/2019 08/01/2019 Schoolfeest Sint-Maartensschool Loppem - 05/05/2019
01/03/2019 26/02/2019 Opencampus POV - 5/05/2019
26/03/2019 05/03/2019 Fiesta Del Kalf - 29/06/2019
26/03/2019 12/03/2019 Erfgoeddag Vloethemveld - 28/04/2019
26/03/2019 12/03/2019 De vinkenzettingen 'De Veldvink' - 14/04/2019 tot en met 5/08/2019
26/03/2019 12/03/2019 De vinkenzettingen 'Vloethemveldzate' - 4/05/2019 tot en met 17/08/2019
26/03/2019 12/03/2019 Wielerwedstrijden in Veldegem - 1/05/2019
08/04/2019 02/04/2019 De vinkenzettingen 'De Arend' - 21/04/2019 tot en met 25/08/2019
08/04/2019 02/04/2019 De vinkenzettingen 'Zeeweg Noord' - 21/04/2019 tot en met 4/08/2019
18/04/2019 16/04/2019 Wielerwedstrijden in Veldegem - 19/05/2019

Omgevingsvergunningen: beslissing

Datum publicatie Datum beslissing
02/04/2019 19/03/2019 Braekevelt - Hollevoordestraat 37
02/04/2019 19/03/2019 Claeys-Wydooghe - Halfuurdreef 81
02/04/2019 19/03/2019 Ryheul - Doornlaan 3
02/04/2019 19/03/2019 Vandeputte - Zangersbos 56
03/04/2019 26/03/2019 Bouckaert - Flateriestraat 1
03/04/2019 26/03/2019 Breyne - Biesbeekstraat 2
03/04/2019 26/03/2019 Danny Drinks - K. Albertstraat 165
03/04/2019 26/03/2019 Van Houtte - Buskinslaan 21
03/04/2019 26/03/2019 Vereenooghe - Pierlapont 87
03/04/2019 26/03/2019 Verlinde - Maantjeveld 6
03/04/2019 19/03/2019 Belfius - Groenestraat 138
18/04/2019 09/04/2019 Bouwonderneming Gino Feys - Vlasaardstraat 2 - 8210 Zedelgem
18/04/2019 09/04/2019 Paul Demarest - Bergenstraat 4 - 8210 Zedelgem
18/04/2019 09/04/2019 Boncor - 't Westhof - Groenestraat 175 - 8210 Zedelgem
18/04/2019 02/04/2019 Denys - Halfuurdreef 85
18/04/2019 02/04/2019 Devoogt - Bosserijstraat 8
18/04/2019 02/04/2019 Moeyaert-Moens - Rijselsestraat 62
18/04/2019 02/04/2019 Titeca Vincent - Klaverstuk
18/04/2019 02/04/2019 Van Caloen - Kasteeldreef 14
18/04/2019 02/04/2019 Vercaemst - Koornemoezen
24/04/2019 09/04/2019 MEYRO - Stationsstraat 32, 32a en 32b
24/04/2019 09/04/2019 Stael - K. Albertstraat 38
24/04/2019 09/04/2019 Verroken-Delva - Guido Gezellelaan
24/04/2019 09/04/2019 Benoot - Veldegemsestraat 80a
24/04/2019 09/04/2019 De Buck - Leeuwstraat 5
24/04/2019 09/04/2019 Vandekinderen-Eecloo - 't Groenhof 11
24/04/2019 09/04/2019 Packo - Kezelbergstraat 2a
24/04/2019 09/04/2019 Vermeulen - K. Astridstraat 10-12
24/04/2019 09/04/2019 Gaudesaboos - Brugsestraat 266
24/04/2019 09/04/2019 Staessens - Torhoutsesteenweg 42

Reglementen

Datum publicatie Datum beslissing
11/04/2019 28/03/2019 Erkenningsreglement Zedelgemse verenigingen
11/04/2019 28/03/2019 Huishoudelijk reglement gemeenteraad
11/04/2019 28/03/2019 Huishoudelijk reglement OCMW-raad
11/04/2019 28/03/2019 Reglement gemeentelijke adviesraden
11/04/2019 28/03/2019 Reglement adviesraden OCMW
11/04/2019 28/03/2019 Reglement erkenning Zedelgemse opvanginitiatieven
11/04/2019 28/03/2019 Subsidiereglement culturele activiteiten scholen
18/04/2019 Publieke inspraak plan-MER Stroomgebied-beheersplannen 2022-2027