Bekendmakingen

Alle gemeentelijke reglementen en verordeningen worden naast de schriftelijke aanplakking aan het gemeentehuis ook digitaal bekendgemaakt.

Reglementen en verordeningen van gemeenteraad, college en burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden (art. 285 ev. decreet lokaal bestuur).

Klacht indienen tegen genomen besluiten van het Lokaal Bestuur en Openbaarheid van Bestuur (klik op groene tekst).

Agenda's en beslissingen van zittingen van de zoneraad van Hulpverleningszone 1 kan je via deze link raadplegen.
Agenda's en beslissingen van zittingen van de politieraad van Politiezone Het Houtsche kan je via deze link raadplegen.

Bekendmakingen oprichtingsakten en statuten in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur dat in voege gaat op 1 januari 2019 (bepaald in artikel 286 § 1):

Omgevingsvergunningen: beslissing

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 09/04/2019 Paul Demarest - Bergenstraat 4 - 8210 Zedelgem
18/04/2019 09/04/2019 Boncor - 't Westhof - Groenestraat 175 - 8210 Zedelgem
06/06/2019 09/05/2019 Vanhove Cleaning - De Arend 17 - 8210 Zedelgem
11/06/2020 Herinrichting voormalige sportzone militair domein
22/02/2022 15/02/2022 PJM CONSTRUCT
28/02/2023 21/02/2023 Joye - Bessendreef 17
28/02/2023 21/02/2023 Hoornaert - Molenstraat 1a
28/02/2023 21/02/2023 Vandewaetere - Voorbilk 4
28/02/2023 21/02/2023 Heyman - Kerkplein 2a
28/02/2023 21/02/2023 Puype-Breunig - Dopheidelaan 55
28/02/2023 21/02/2023 De Zutter - Sint-Laurentiusstraat 56a
28/02/2023 21/02/2023 Meuris - Boterweg
28/02/2023 21/02/2023 gemeentebestuur Zedelgem - Heidelbergstraat
09/03/2023 28/03/2023 De heer Ockier Klaas
09/03/2023 28/02/2023 De heer Aelter Robbie
07/03/2023 28/02/2023 Staelens-Vinckier - Faliestraat 42
07/03/2023 28/02/2023 Depoorter - Moubekestraat 106
07/03/2023 28/02/2023 Ballieu - Kloosterstraat 25
16/03/2023 07/03/2023 BVBA HS Industries
16/03/2023 07/03/2023 NV Arkova
14/03/2023 07/03/2023 Vivendo - Varenslaan 11
14/03/2023 07/03/2023 De Pourcq-Verschaeve - Halfuurdreef 113
14/03/2023 07/03/2023 Hectaar - Oliemolenstraat 65-65a
23/03/2023 14/03/2023 De heer Gekiere Alexander
23/03/2023 14/03/2023 De heer Bogaert Zjors
23/03/2023 14/03/2023 BVBA Bouwond. Gino Feys
22/03/2023 14/03/2023 Allemeersch - Steenstraat 1
22/03/2023 14/03/2023 Dekorte - Heidelbergstraat 116
22/03/2023 14/03/2023 Serru - Loppemsestraat 36b
22/03/2023 14/03/2023 Demeyere - Debruyne - Dopheidelaan 4
22/03/2023 14/03/2023 Depestele - Bolsterlaan 17
22/03/2023 14/03/2023 Velle - Gentweg 63
22/03/2023 14/03/2023 Van Nevel - Heidelbergstraat 22b
22/03/2023 14/03/2023 Vanbelle - Léon Claeysstraat 18
22/03/2023 14/03/2023 H2 projecten - Groenestraat 57-59
22/03/2023 14/03/2023 De Gruyter-Baeke - Boldersdreef 7

Reglementen

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 Publieke inspraak plan-MER Stroomgebied-beheersplannen 2022-2027
04/02/2021 28/01/2021 Subsidiereglement voor jeugd(werk)initiatieven
28/04/2021 22/04/2021 Reglement voor het plaatsen van verkoopautomaten
02/06/2021 27/05/2021 Gemeentebelastingen – Algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven – Verlenging termijn aangifteplicht voor bedrijven aanslagjaar 2021 – Verlenging bewijs bijberoep
02/03/2022 24/02/2022 Reglement betreffende de gemeentelijke uitleendienst
02/03/2022 24/02/2022 Retributiereglement uitleendienst
02/03/2022 24/02/2022 Retributiereglement uitleendienst- Toevoeging vrijstelling
02/03/2022 24/02/2022 Retributiereglement betreffende toegang doolhof Loppem en verkoop consumpties
02/03/2022 24/02/2022 Reglement sociaal pedagogische toelage
04/05/2022 28/04/2022 Retributiereglement naar aanleiding van verzoeken tot verwijderen van straatbomen
04/05/2022 28/04/2022 Retributiereglement gemeentelijke sportactiviteiten
29/06/2022 23/06/2022 Reglement ondersteuning goede doelen door/in gemeente Zedelgem
29/08/2022 25/08/2022 Gemeentebelastingen - Belasting op het gebruik van het openbaar domein vanaf 1 september 2022 tot en met 31 december 2025
30/08/2022 25/08/2022 Bibliotheek – Interbibliothecair leenverkeer: aanpassing lenerstarief
27/09/2022 22/09/2022 Reglement voor het gebruik van het Kamphuis Vloethemveld door derden
27/09/2022 22/09/2022 Retributiereglement voor de invordering van niet-fiscale ontvangsten
29/11/2022 24/11/2022 Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
29/11/2022 24/11/2022 Retributiereglement vastgoedinformatie
29/11/2022 24/11/2022 Subsidiereglement EHBO lessen op school
29/11/2022 24/11/2022 Subsidiereglement ter stimulering en ondersteuning van de lokale economie
21/12/2022 15/12/2022 Belasting op verspreiding aan huis van niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter
21/12/2022 15/12/2022 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en gelijkaardig bedrijfsafval
31/01/2023 26/01/2023 Subsidiereglement jumelage
28/02/2023 23/02/2023 Reglement beperken geldigheidsduur conformiteitsattesten

Overige besturen

Datum publicatie Datum beslissing
29/07/2019 Agentschap Zorg en Welzijn - Kennisgeving wetgeving Legionella
09/07/2020 12/06/2020 Wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval
27/01/2021 26/01/2021 Loting lijst gezworenen
08/02/2021 28/01/2021 Lokale bronopsporing en contactonderzoek COVID-19 pandemie - Protocol
08/06/2021 07/06/2021 Veiligheidsbesluit inzake rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden
24/06/2021 23/06/2021 veiligheidsbesluit inzake rook-en vuurverbod 20210623
09/03/2022 09/03/2022 Mededeling van afgifte van een toelating voor de uitvoering van handelingen aan of in beschermd erfgoed
15/07/2022 13/07/2022 Besluit captatieverbod IJzerbekken 13072022
16/08/2022 Conceptnota Provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen
19/08/2022 Aankondiging Publieke raadpleging Conceptplan Provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen
23/03/2023 PAS

Aanvullende blijvende politiereglementen

Datum publicatie Datum beslissing
29/10/2019 24/10/2019 Blijvend politiereglement wijziging snelheidsregime Diksmuidse Heirweg
27/10/2020 24/09/2020 aanvullend blijvend politiereglement - GR 24/09/2020
04/02/2021 28/01/2021 Aanvullend blijvend politiereglement inzake verdeling van de rijbaan in rijstroken op het grondgebied Zedelgem
31/03/2021 25/03/2021 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
29/04/2021 22/04/2021 Aanvullend blijvend politiereglement betreffende het invoeren van fietsstraten op grondgebied Zedelgem
29/06/2021 24/06/2021 Blijvend politiereglement inzake het invoeren van twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen te Loppem - GR 24/06/2021
01/12/2021 25/11/2021 aanvullend blijvend politiereglement betreffende een blauwe zone op het kerkplein Aartrijke gelegen Brugsestraat 3
22/12/2021 16/12/2021 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Omgevingsvergunningen: openbaar onderzoek

Datum publicatie Datum beslissing
28/11/2019 RUP Engelbewaarder startnota
28/11/2019 RUP Engelbewaarder procesnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat startnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat procesnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke startnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke procesnota
12/08/2020 Ontwerp actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen - openbaar onderzoek
27/02/2023 Seys - Rolleweg 5
07/03/2023 Immalo - Vlinderbloemstraat 24
07/03/2023 Denys - Ichtegemsestraat 25
07/03/2023 Defreyne - Berkenhagestraat 29
07/03/2023 Laethem-Demeestere - Kuilputstraat 39
07/03/2023 De Meyere-Gunst - Brugsestraat 201
07/03/2023 Snaet-Vancoppenolle - Sint-Martinusstraat 13-15
07/03/2023 Gamme-Meurisse - Pierlapont 105
09/03/2023 NV Decoster
14/03/2023 Debevere - Hof van Steelant 4
14/03/2023 Vajavis - Dorpwegel 8
14/03/2023 Saelens-Vandenberge - Pierlapont 21
19/03/2023 Devos - Halfuurdreef 91
19/03/2023 Baert-May - Leliestraat 56
20/03/2023 Vandamme - Torhoutsesteenweg 412
23/03/2023 vzw CCT
23/03/2023 BV Immavo
22/03/2023 Van Nieuwborgh-Simon - Aartrijksestraat 135
22/03/2023 De Wispelaere - Torhoutsesteenweg

Politiebesluiten gouverneur

Datum publicatie Datum beslissing
11/02/2021 11/02/2021 Politiebesluit 11 februari 2021 gouverneur plicht dragen en bij zich hebben van mondmasker
18/02/2021 18/02/2021 Politiebesluit gouverneur aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden
16/03/2021 16/03/2021 Politiebesluit - aanvullende maatregelen in strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van West-Vlaanderen
30/03/2021 29/03/2021 Politiebesluit - aanvullende maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
01/04/2021 31/03/2021 Politiebesluit - Aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
26/04/2021 23/04/2021 Politiebesluit - aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
26/04/2021 23/04/2021 Politiebesluit - Aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
10/05/2021 07/05/2021 Politiebesluit 7 mei 2021 van de provinciegouverneur mbt opheffing sluitingsuur inrichtingen met alcoholische dranken
25/06/2021 24/06/2021 Politiebesl. tot opheffing van het politiebesl. van 11/02/2021 van de gouverneur van West-Vl. houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de prov. West-Vl.
13/07/2022 12/07/2022 Tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen
19/07/2022 18/07/2022 Tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen
03/10/2022 30/09/2022 eensluidend besluit Gouverneur Zoute Grand Prix 6
11/10/2022 10/10/2022 Opheffing van tijdelijk verbod onttrekking water onbevaarbare waterlopen