Bekendmakingen

Alle gemeentelijke reglementen en verordeningen worden naast de schriftelijke aanplakking aan het gemeentehuis ook digitaal bekendgemaakt.

Reglementen en verordeningen van gemeenteraad, college en burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden (art. 285 ev. decreet lokaal bestuur).

Klacht indienen tegen genomen besluiten van het Lokaal Bestuur en Openbaarheid van Bestuur (klik op groene tekst).

Agenda's en beslissingen van zittingen van de zoneraad van Hulpverleningszone 1 kan je via deze link raadplegen.
Agenda's en beslissingen van zittingen van de politieraad van Politiezone Het Houtsche kan je via deze link raadplegen.

Bekendmakingen oprichtingsakten en statuten in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur dat in voege gaat op 1 januari 2019 (bepaald in artikel 286 § 1):

Omgevingsvergunningen: beslissing

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 09/04/2019 Paul Demarest - Bergenstraat 4 - 8210 Zedelgem
18/04/2019 09/04/2019 Boncor - 't Westhof - Groenestraat 175 - 8210 Zedelgem
06/06/2019 09/05/2019 Vanhove Cleaning - De Arend 17 - 8210 Zedelgem
11/06/2020 Herinrichting voormalige sportzone militair domein
22/02/2022 15/02/2022 PJM CONSTRUCT
20/07/2022 12/07/2022 De heer Vanacker Sander
20/07/2022 12/07/2022 De heer Vanhullebus Jonas
20/07/2022 12/07/2022 Gemeentebestuur Zedelgem/Sint-Maartensschool
28/07/2022 12/07/2022 Mayacoba - Autobaan 13
27/07/2022 12/07/2022 Defruyt-Verbrugge - Bakkershoflaan 1
27/07/2022 12/07/2022 Eneman-Ghekiere - Torhoutsesteenweg 338
02/08/2022 14/07/2022 Provincie West-Vlaanderen - Hollebekestraat
02/08/2022 20/07/2022 Meulemeester - Hoge Rokersstraat 3
09/08/2022 02/08/2022 BVBA Tavernier
09/08/2022 02/08/2022 BVBA MyCar.be
09/08/2022 02/08/2022 De heer Vandepopuliere Luc
10/08/2022 02/08/2022 Kindt - K. Albertstraat 37
10/08/2022 02/08/2022 Bremhove - Torhoutsesteenweg 308
10/08/2022 02/08/2022 Van Geel-Sys - Sint-Laurentiusstraat 83
10/08/2022 02/08/2022 Ruckebusch - Rode Beukendreef
10/08/2022 02/08/2022 Schotte - Heidelbergstraat 24b
10/08/2022 02/08/2022 Schotte - Heidelbergstraat 24
10/08/2022 02/08/2022 De Buyser-Feys - Torhoutsesteenweg 57
10/08/2022 02/08/2022 Gemeentebestuur Zedelgem - Zaggebroekstraat
10/08/2022 02/08/2022 Gemeentebestuur Zedelgem - Rembertstraat

Reglementen

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 Publieke inspraak plan-MER Stroomgebied-beheersplannen 2022-2027
04/06/2020 28/05/2020 Subsidiereglement betreffende energiebesparing
04/02/2021 28/01/2021 Subsidiereglement voor jeugd(werk)initiatieven
04/02/2021 28/01/2021 Subsidiereglement kadervorming voor jeugd
04/03/2021 25/02/2021 Gemeentebelastingen - Belasting op de afgifte van reglementaire afvalrecipiënten met ingang van 1 april 2021 tot en met 31 december 2025
31/03/2021 25/03/2021 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
28/04/2021 22/04/2021 Reglement voor het plaatsen van verkoopautomaten
28/04/2021 22/04/2021 Gemeentelijk toewijzingsreglement
02/06/2021 27/05/2021 Gemeentebelastingen – Algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven – Verlenging termijn aangifteplicht voor bedrijven aanslagjaar 2021 – Verlenging bewijs bijberoep
02/06/2021 27/05/2021 Reglement projectsubsidies mondiaal beleid
02/06/2021 27/05/2021 Subsidiereglement gemeenschapsvormende lokale socio-culturele evenementen en activiteiten
25/06/2021 30/03/2021 Ruimte - Gemeentelijk toewijzingsregelment
25/06/2021 17/12/2020 Ruimte - Comformiteitsattest berperken in tijd - beslissing
29/09/2021 23/09/2021 Algemeen politiereglement Het Houtsche
03/11/2021 28/10/2021 Toelagereglement aan Zedelgemse ondernemers die handvaten zoeken om de coronacrisis aan te pakken
01/12/2021 25/11/2021 Politiereglement verplichte affichering huurprijs - gemeenschappelijke lasten – gegevens energieprestatiecertificaat
02/03/2022 24/02/2022 Reglement betreffende de gemeentelijke uitleendienst
02/03/2022 24/02/2022 Retributiereglement uitleendienst
02/03/2022 24/02/2022 Retributiereglement uitleendienst- Toevoeging vrijstelling
02/03/2022 24/02/2022 Retributiereglement betreffende toegang doolhof Loppem en verkoop consumpties
02/03/2022 24/02/2022 Reglement sociaal pedagogische toelage
04/05/2022 28/04/2022 Retributiereglement naar aanleiding van verzoeken tot verwijderen van straatbomen
04/05/2022 28/04/2022 Retributiereglement gemeentelijke sportactiviteiten
29/06/2022 23/06/2022 Reglement ondersteuning goede doelen door/in gemeente Zedelgem

Overige besturen

Datum publicatie Datum beslissing
29/07/2019 Agentschap Zorg en Welzijn - Kennisgeving wetgeving Legionella
09/07/2020 12/06/2020 Wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval
27/01/2021 26/01/2021 Loting lijst gezworenen
08/02/2021 28/01/2021 Lokale bronopsporing en contactonderzoek COVID-19 pandemie - Protocol
08/06/2021 07/06/2021 Veiligheidsbesluit inzake rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden
24/06/2021 23/06/2021 veiligheidsbesluit inzake rook-en vuurverbod 20210623
09/03/2022 09/03/2022 Mededeling van afgifte van een toelating voor de uitvoering van handelingen aan of in beschermd erfgoed
15/07/2022 13/07/2022 Besluit captatieverbod IJzerbekken 13072022
16/08/2022 Conceptnota Provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen

Aanvullende blijvende politiereglementen

Datum publicatie Datum beslissing
29/10/2019 24/10/2019 Blijvend politiereglement wijziging snelheidsregime Diksmuidse Heirweg
27/10/2020 24/09/2020 aanvullend blijvend politiereglement - GR 24/09/2020
04/02/2021 28/01/2021 Aanvullend blijvend politiereglement inzake verdeling van de rijbaan in rijstroken op het grondgebied Zedelgem
31/03/2021 25/03/2021 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
29/04/2021 22/04/2021 Aanvullend blijvend politiereglement betreffende het invoeren van fietsstraten op grondgebied Zedelgem
29/06/2021 24/06/2021 Blijvend politiereglement inzake het invoeren van twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen te Loppem - GR 24/06/2021
01/12/2021 25/11/2021 aanvullend blijvend politiereglement betreffende een blauwe zone op het kerkplein Aartrijke gelegen Brugsestraat 3
22/12/2021 16/12/2021 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Omgevingsvergunningen: openbaar onderzoek

Datum publicatie Datum beslissing
28/11/2019 RUP Engelbewaarder startnota
28/11/2019 RUP Engelbewaarder procesnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat startnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat procesnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke startnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke procesnota
12/08/2020 Ontwerp actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen - openbaar onderzoek
17/07/2022 Liya-Steevens - Torhoutsesteenweg 52a
19/07/2022 Desmedt - Hoge Rokersstraat 1
01/08/2022 Devleesshauwer - Merkemveldweg 14
01/08/2022 Vastgoed Actief - Brugse Heirweg 14
01/08/2022 Novus - De Pleyne 29, 31, 33, 35 en 37
02/08/2022 De Craemere-Stevens - Rembertstraat 64
04/08/2022 Titeca - Zeeweg Zuid 8
04/08/2022 immo De Akkerhoorn - Sint-Laurentiusstraat
04/08/2022 Rosseeuw-Vandierendonck - Nijverheidsstraat 13
04/08/2022 Vander Plaetsen-Rombaut - Kasteeldreef 5
04/08/2022 Van Acker - Halfuurdreef 90
04/08/2022 Verplancke - Hollebekestraat 9
04/08/2022 De Populier - Scheirs - Alfons Mervilliestraat 18
04/08/2022 Zedeltrac - Remi Claeysstraat 66

Politiebesluiten gouverneur

Datum publicatie Datum beslissing
11/02/2021 11/02/2021 Politiebesluit 11 februari 2021 gouverneur plicht dragen en bij zich hebben van mondmasker
18/02/2021 18/02/2021 Politiebesluit gouverneur aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden
16/03/2021 16/03/2021 Politiebesluit - aanvullende maatregelen in strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van West-Vlaanderen
30/03/2021 29/03/2021 Politiebesluit - aanvullende maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
01/04/2021 31/03/2021 Politiebesluit - Aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
26/04/2021 23/04/2021 Politiebesluit - aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
26/04/2021 23/04/2021 Politiebesluit - Aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
10/05/2021 07/05/2021 Politiebesluit 7 mei 2021 van de provinciegouverneur mbt opheffing sluitingsuur inrichtingen met alcoholische dranken
25/06/2021 24/06/2021 Politiebesl. tot opheffing van het politiebesl. van 11/02/2021 van de gouverneur van West-Vl. houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de prov. West-Vl.
13/07/2022 12/07/2022 Tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen
19/07/2022 18/07/2022 Tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen

Tijdelijke politiereglementen

Datum publicatie Datum beslissing
25/02/2022 18/01/2022 Zwerfautoweek - 18/03/2022
25/02/2022 01/02/2022 Heirweg Buurtfeest - 20/08/2022 t.e.m. 21/08/2022
25/02/2022 01/02/2022 Tijdelijke schoolstraat in Loppem - 22/11/2021 t.e.m. 30/06/2022
29/06/2022 31/03/2022 Buurtfeest Langenhoekstraat - 3/09/2022 t.e.m. 4/09/2022
29/06/2022 10/05/2022 Buurfeest F. Moddestraat - 20/08/2022
29/06/2022 21/06/2022 Zilleghem Folk - 15/07/2022 - 18/07/2022
29/06/2022 21/06/2022 Wielerwedstrijd in Aartrijke - 10/09/2022
29/06/2022 21/06/2022 Batjes Zedelgem - 9/08/2022 - 16/08/2022
29/06/2022 21/06/2022 Loppem kermis - 23/08/2022 - 30/08/2022
08/08/2022 02/08/2022 Loopwedstrijd Dwars door Aartrijke - 4/09/2022
08/08/2022 02/08/2022 Corneliusfeesten - 16/09/2022 t.e.m. 18/09/2022
08/08/2022 02/08/2022 Strapdag Sint-Elooistraat - 16/09/2022
08/08/2022 02/08/2022 Strapdag Veldegem - 16/09/2022
08/08/2022 02/08/2022 Omloop van het houtland - 21/09/2022