Bekendmakingen

Alle gemeentelijke reglementen en verordeningen worden naast de schriftelijke aanplakking aan het gemeentehuis ook digitaal bekendgemaakt.

Reglementen en verordeningen van gemeenteraad, college en burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden (art. 285 ev. decreet lokaal bestuur).

Klacht indienen tegen genomen besluiten van het Lokaal Bestuur en Openbaarheid van Bestuur (klik op groene tekst).

Agenda's en beslissingen van zittingen van de zoneraad van Hulpverleningszone 1 kan je via deze link raadplegen.
Agenda's en beslissingen van zittingen van de politieraad van Politiezone Het Houtsche kan je via deze link raadplegen.

Bekendmakingen oprichtingsakten en statuten in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur dat in voege gaat op 1 januari 2019 (bepaald in artikel 286 § 1):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORONA UPDATE d.d. 28/04/2020 i.v.m. OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, werden wat betreft de omgevingsvergunningen alle lopende openbare onderzoeken opgeschort en termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.

De Minister, bevoegd voor Omgeving, besliste op 17 april 2020 dat er geen bijkomende termijnverlenging komt voor omgevingsvergunningen. Dit betekent dat de openbare onderzoeken over vergunningen mogen hervat worden na 24 april. De gemeente Zedelgem zal de openbare onderzoeken geleidelijk aan terug opstarten.
Meer informatie hierover vind je hier.

Daarnaast keurde de Vlaamse Regering op 22 april 2020 een wijzigingsbesluit goed dat de besluiten van 24 en 27 maart 2020 verduidelijkt en aanvult.
Het document met de veelgestelde vragen (te lezen via onderstaande link) werd aangepast aan het Wijzigingsbesluit van 22 april 2020 en duidt eveneens de gevolgen van de niet-verlenging.
Veel gestelde vragen en antwoorden in dit verband: klik hier.

 

 

CORONA UPDATE d.d. 3/04/2020 i.v.m. OMGEVINGSVERGUNNINGEN

"Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning:

  • zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie zal later volgen. 
  • worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen. Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging. Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.”  

Veel gestelde vragen en antwoorden in dit verband: klik hier

 

CORONA UPDATE d.d. 26/03/2020 i.v.m. OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De Vlaamse Regering schort met ingang van 26/03/2020 alle lopende onderzoeken op die betrekking hebben op het afleveren van omgevingsvergunningen. 

De gemeente Zedelgem maakt hierbij de tekst van het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering bekend over de termijnen van het omgevingsvergunningsdecreet:

 “Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele FAQ MAATREGELEN CORONA VERSIE 26.03.2020 -7- noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.”  

Omgevingsvergunningen: beslissing

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 09/04/2019 Paul Demarest - Bergenstraat 4 - 8210 Zedelgem
18/04/2019 09/04/2019 Boncor - 't Westhof - Groenestraat 175 - 8210 Zedelgem
06/06/2019 09/05/2019 Vanhove Cleaning - De Arend 17 - 8210 Zedelgem
05/05/2020 09/04/2020 De heer Aneca Jurgen
11/05/2020 05/05/2020 BVBA Marc Verhegge
14/05/2020 30/04/2020 BVBA De Hoge Roker/Eco-Amron - Hoge Rokersstraat 24 - 8211 Zedelgem
20/05/2020 12/05/2020 BVBA Woningbouw Blomme
20/05/2020 12/05/2020 De heer Nauwynck Jonas
13/05/2020 28/04/2020 Loccufier-Clarysse - Ossebilkstraat 39
13/05/2020 28/04/2020 Meyns-Verduyn - Louis Tallierstraat 7
13/05/2020 28/04/2020 Defevere-Lambrecht - Biesbeekstraat 6
13/05/2020 28/04/2020 Mestdagh - Costersveld 19
20/05/2020 12/05/2020 De heer Jonas Nauwynck
20/05/2020 12/05/2020 BVBA Woningbouw Blomme
27/05/2020 19/05/2020 De heer Vanassche Stefaan
27/05/2020 19/05/2020 De heer Corthals Ruben
20/05/2020 05/05/2020 Vermeersch - Abdijhoek 20
20/05/2020 05/05/2020 Cappon - Brugse Heirweg 173
20/05/2020 05/05/2020 Holsteyns - Kuilputstraat 64
20/05/2020 05/05/2020 Maene - De Holde 23
20/05/2020 05/05/2020 Ghysels - Dereepere - Loppemsestraat 37a
20/05/2020 05/05/2020 Robann - Blomme - Stroelputstraat
27/05/2020 12/05/2020 Buffel - Klaverstraat 2
27/05/2020 12/05/2020 Verhelst-Ribbens - Veldegemsestraat 74
27/05/2020 12/05/2020 Van Loo - Leon van Ockerhoutstraat 8
27/05/2020 12/05/2020 Roose - Zabekestraat
27/05/2020 12/05/2020 Ampe - Pierlapont 66
27/05/2020 12/05/2020 Torney - Ossebilkstraat 7
27/05/2020 12/05/2020 De Platse - Heidelbergstraat
27/05/2020 12/05/2020 Dufoor - Eernegemsestraat 110
29/05/2020 19/05/2020 Van de Velde _ Snippenlaan 17
29/05/2020 19/05/2020 Cooreman - Sint-Laurentiusstraat 54
29/05/2020 19/05/2020 Stevens - Engelstraat 71
29/05/2020 19/05/2020 AIM Construct - Groenestraat 112a
29/05/2020 19/05/2020 WVI - Hoge Vautestraat 64
29/05/2020 19/05/2020 Van Acker - Oude Ieperweg 6
29/05/2020 19/05/2020 Titeca Vincent - Sint-Jorislaan 42

Omgevingsvergunningen: openbaar onderzoek

Datum publicatie Datum beslissing
28/11/2019 RUP Engelbewaarder startnota
28/11/2019 RUP Engelbewaarder procesnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat startnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat procesnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke startnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke procesnota
05/05/2020 NV Gabriëls & Co
05/05/2020 Abdijschool Zevenkerken
13/05/2020 Blomme construct - Molenmeers 7
13/05/2020 Vantieghem-Van Ackere - Kloosterstraat 9-11
13/05/2020 De Baere - Brugsestraat 179
13/05/2020 De Craemer - Lindstraat 2 tot 26 en Schattingbeekstraat 2-18 en 22-36
13/05/2020 Steen - Sint Martinusstraat 7
13/05/2020 Maes - Cerema Invest - Koning Albertstraat 27
13/05/2020 Declerck - Koning Albertstraat 118
20/05/2020 De heer Roose Antoon
25/05/2020 Moerman - Kuilputstraat 64
25/05/2020 Huys - Stierenpad 9