Bekendmakingen

Alle gemeentelijke reglementen en verordeningen worden naast de schriftelijke aanplakking aan het gemeentehuis ook digitaal bekendgemaakt.

Reglementen en verordeningen van gemeenteraad, college en burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden (art. 285 ev. decreet lokaal bestuur).

Klacht indienen tegen genomen besluiten van het Lokaal Bestuur en Openbaarheid van Bestuur (klik op groene tekst).

Agenda's en beslissingen van zittingen van de zoneraad van Hulpverleningszone 1 kan je via deze link raadplegen.
Agenda's en beslissingen van zittingen van de politieraad van Politiezone Het Houtsche kan je via deze link raadplegen.

Bekendmakingen oprichtingsakten en statuten in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur dat in voege gaat op 1 januari 2019 (bepaald in artikel 286 § 1):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORONA UPDATES i.v.m. OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Op 24 maart 2020 keurde de Vlaamse Regering een noodbesluit goed wat betreft omgevingsvergunningsprocedures. 

Op 27 maart 2020 keurde de Vlaamse Regering een tweede noodbesluit goed, dat maatregelen bevat wat betreft termijnverlengingen en/of inspraakprocedures op planningsinitiatieven. 

De Minister, bevoegd voor Omgeving, besliste op 17 april 2020 dat er geen bijkomende termijnverlenging of schorsing van inspraakmomenten komt voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke planningsprocessen. Daarnaast keurde de Vlaamse Regering op 22 april 2020 een wijzigingsbesluit goed dat de besluiten van 24 en 27 maart 2020 verduidelijkt en aanvult. (hierna ‘het Wijzigingsbesluit’) 

Op 8 mei 2020 besliste de Minister, bevoegd voor Omgeving, louter de maatregelen te verlengen die digitale participatie (informatievergaderingen, hoorzittingen, en omgevingsvergunningscommissies) mogelijk maken. 

Veel gestelde vragen en antwoorden in dit verband: klik hier.

Omgevingsvergunningen: beslissing

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 09/04/2019 Paul Demarest - Bergenstraat 4 - 8210 Zedelgem
18/04/2019 09/04/2019 Boncor - 't Westhof - Groenestraat 175 - 8210 Zedelgem
06/06/2019 09/05/2019 Vanhove Cleaning - De Arend 17 - 8210 Zedelgem
11/06/2020 Herinrichting voormalige sportzone militair domein
31/05/2021 25/05/2021 De heer Gerdy Vannieuwkerke
01/06/2021 25/05/2021 Waerenburgh Brecht-Tempelaere Evy - Stroelputstraat 54
01/06/2021 25/05/2021 Lefere Karel-Speleman Nadine - Jos. Vereeckestraat 7
01/06/2021 25/05/2021 Vandepopuliere Luc - Bekegemsestraat 1a
01/06/2021 25/05/2021 Vandendriessche Stefaan
07/06/2021 01/06/2021 NV Algemene Ond Himpe
04/06/2021 01/06/2021 Inclusiemo - Fazantenlaan 93a
04/06/2021 01/06/2021 Dekoninck Hans - Marsbiebuikstraat 5, 9 en 13
04/06/2021 01/06/2021 Bout Kristof - Pilsestraat 13
04/06/2021 01/06/2021 Jorica Invest - Berkenhagestraat 21
04/06/2021 01/06/2021 Casteleyn Marijke - Dorpwegel
04/06/2021 01/06/2021 Gemeentebestuur Zedelgem - Koningin Astridstraat 32
15/06/2021 08/06/2021 BVBA Defloo
15/06/2021 08/06/2021 BVBA Verhegge Marc
15/06/2021 10/06/2021 Mevr. Decambray Magda
10/06/2021 01/06/2021 Delaere Charlotte - Karperstraat 32
10/06/2021 01/06/2021 Dendooven Jessie - Klaverstuk 11
18/06/2021 03/06/2021 Scholengroep Sint-Rembert
17/06/2021 08/06/2021 VAEKE-Vanhollebeke Niels - Moubekestraat 52
17/06/2021 08/06/2021 Titeca Vincent - Sint-Jorislaan 46

Reglementen

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 Publieke inspraak plan-MER Stroomgebied-beheersplannen 2022-2027
24/01/2020 23/01/2020 Belasting op de verwaarlozing van woningen en gebouwen – Aanslagjaar 2020 - 2025
24/01/2020 23/01/2020 Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
04/06/2020 28/05/2020 Algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven – Aanslagjaar 2020 – Verlenging termijn aangifteplicht voor bedrijven
04/06/2020 28/05/2020 Belasting op het gebruik van het openbaar domein – Aanslagjaar 2020 – Toevoeging vrijstelling
04/06/2020 28/05/2020 Intern reglement gemeentelijk zwembad De Groene Meersen
04/06/2020 28/05/2020 Subsidiereglement betreffende energiebesparing
02/07/2020 25/06/2020 Retributiereglement op de verkoop op de verkoop van erfgoed- en toeristische publicaties, promo-materiaal, geleide bezoeken en arrangementen
02/07/2020 25/06/2020 Reglement straatgeveltuintjes
29/09/2020 24/09/2020 Subsidiereglement vaderlandslievende verenigingen
02/12/2020 26/11/2020 Reglement werkingssubsidies seniorenverenigingen
04/02/2021 28/01/2021 Subsidiereglement voor jeugd(werk)initiatieven
04/02/2021 28/01/2021 Subsidiereglement kadervorming voor jeugd
04/03/2021 25/02/2021 Gemeentebelastingen - Belasting op de afgifte van reglementaire afvalrecipiënten met ingang van 1 april 2021 tot en met 31 december 2025
31/03/2021 25/03/2021 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
28/04/2021 22/04/2021 Reglement voor het plaatsen van verkoopautomaten
28/04/2021 22/04/2021 Gemeentelijk toewijzingsreglement
02/06/2021 27/05/2021 Gemeentebelastingen – Algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven – Verlenging termijn aangifteplicht voor bedrijven aanslagjaar 2021 – Verlenging bewijs bijberoep
02/06/2021 27/05/2021 Reglement projectsubsidies mondiaal beleid
02/06/2021 27/05/2021 Subsidiereglement gemeenschapsvormende lokale socio-culturele evenementen en activiteiten

Overige besturen

Datum publicatie Datum beslissing
29/07/2019 Agentschap Zorg en Welzijn - Kennisgeving wetgeving Legionella
09/07/2020 12/06/2020 Wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval
27/01/2021 26/01/2021 Loting lijst gezworenen
08/02/2021 28/01/2021 Lokale bronopsporing en contactonderzoek COVID-19 pandemie - Protocol
30/03/2021 Start zienswijzentermijn Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027
08/06/2021 07/06/2021 Veiligheidsbesluit inzake rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden

Aanvullende blijvende politiereglementen

Datum publicatie Datum beslissing
29/10/2019 24/10/2019 Blijvend politiereglement wijziging snelheidsregime Diksmuidse Heirweg
27/10/2020 24/09/2020 aanvullend blijvend politiereglement - GR 24/09/2020
04/02/2021 28/01/2021 Aanvullend blijvend politiereglement inzake verdeling van de rijbaan in rijstroken op het grondgebied Zedelgem
31/03/2021 25/03/2021 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
29/04/2021 22/04/2021 Aanvullend blijvend politiereglement betreffende het invoeren van fietsstraten op grondgebied Zedelgem

Omgevingsvergunningen: openbaar onderzoek

Datum publicatie Datum beslissing
28/11/2019 RUP Engelbewaarder startnota
28/11/2019 RUP Engelbewaarder procesnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat startnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat procesnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke startnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke procesnota
12/08/2020 Ontwerp actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen - openbaar onderzoek
25/05/2021 Lafaut Real Estate - Lafaut Matthias - Reigerslaan 17a
26/05/2021 Vlaamse Landmaatschappij - Vloethemveld 10a-11-13-14
02/06/2021 Declerck Dirk - Pierlapont 101
02/06/2021 Moeyaert Mieke - Arentsdreef 4
02/06/2021 San-Projects-Sanders Joeri - Engelstraat 18-20
02/06/2021 Sanders Joeri - Engelstraat 18-20
02/06/2021 Baeke Henri - Versele Goedle
02/06/2021 Vanaudenaerde Pleun - Ruddervoordsestraat 116
02/06/2021 Goemaere Bram-Lievens Jill - Louis Tallierstraat 15
02/06/2021 Gemeentebestuur Zedelgem - Pater Amaat Vynckeplein 1
02/06/2021 Lambechts Nicolas-Zwaenepoel Abigail - Reigerslaan 17
02/06/2021 Pintelon Johan - Albert Scheuremanspark 12
02/06/2021 Bremhove - Debucqouy Emmanuel - Torhoutsesteenweg 308
02/06/2021 De Visch Alexander - Veldegemsestraat 57b
02/06/2021 Laperre Timothy - Ieperweg 65
02/06/2021 Leemans Stijn-Blomme Caroline - Mariastraat 4
31/05/2021 CVBA Himrey Screen
13/06/2021 Vanhullebus Johan - Litterveldstraat
13/06/2021 Immo Dap Heidel - Bakker Annika - Paijmans Lotte - Heidelbergstraat
13/06/2021 Coppieters Bruno - Heidelbergstraat 29c-29b-31
13/06/2021 Bouwonderneming Gino Feys-De Reyghere Liesbeth - Sint-Laurentiusstraat 16
14/06/2021 Coudeville Eewoud - Kleine Hutstraat 1
14/06/2021 Maxeon - Torhoutsesteenweg 210, 220, 220d en 222
14/06/2021 Devos Bart - Guido Gezellelaan 87

Politiebesluiten gouverneur

Datum publicatie Datum beslissing
04/06/2020 03/06/2020 Politiebesluit captatieverbod
06/10/2020 25/09/2020 Politiebesluit mondmaskers en drones bij wielerwedstrijden (ontv. 5/10/2020)
14/10/2020 14/10/2020 politiebesluit seizoensarbeid
22/10/2020 22/10/2020 Besluit Gouverneur - verplichting sluitingsuur uitbatingen alcoholische drank in aanbod
30/10/2020 29/10/2020 Politiebesluit gouverneur i.v.m. mondneusmaskerplicht
04/12/2020 03/12/2020 Politiebesluit van 3 december 2020 van de provinciegouverneur houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus ‘Covid-19’ op het grondgebied van West-Vlaanderen
04/12/2020 03/12/2020 Besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen van 3 december 2020 houdende het verbod op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen en de preventieve kennisgeving met betrekking tot de grote volk
17/12/2020 16/12/2020 Politiebesluit van 16 december 2020 van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
11/02/2021 11/02/2021 Politiebesluit 11 februari 2021 gouverneur plicht dragen en bij zich hebben van mondmasker
18/02/2021 18/02/2021 Politiebesluit gouverneur aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden
16/03/2021 16/03/2021 Politiebesluit - aanvullende maatregelen in strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van West-Vlaanderen
30/03/2021 29/03/2021 Politiebesluit - aanvullende maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
01/04/2021 31/03/2021 Politiebesluit - Aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
26/04/2021 23/04/2021 Politiebesluit - aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
26/04/2021 23/04/2021 Politiebesluit - Aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
10/05/2021 07/05/2021 Politiebesluit 7 mei 2021 van de provinciegouverneur mbt opheffing sluitingsuur inrichtingen met alcoholische dranken