Bekendmakingen

Alle gemeentelijke reglementen en verordeningen worden naast de schriftelijke aanplakking aan het gemeentehuis ook digitaal bekendgemaakt.

Reglementen en verordeningen van gemeenteraad, college en burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden (art. 285 ev. decreet lokaal bestuur).

Klacht indienen tegen genomen besluiten van het Lokaal Bestuur en Openbaarheid van Bestuur (klik op groene tekst).

Agenda's en beslissingen van zittingen van de zoneraad van Hulpverleningszone 1 kan je via deze link raadplegen.
Agenda's en beslissingen van zittingen van de politieraad van Politiezone Het Houtsche kan je via deze link raadplegen.

Bekendmakingen oprichtingsakten en statuten in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur dat in voege gaat op 1 januari 2019 (bepaald in artikel 286 § 1):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORONA UPDATES i.v.m. OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Op 24 maart 2020 keurde de Vlaamse Regering een noodbesluit goed wat betreft omgevingsvergunningsprocedures. 

Op 27 maart 2020 keurde de Vlaamse Regering een tweede noodbesluit goed, dat maatregelen bevat wat betreft termijnverlengingen en/of inspraakprocedures op planningsinitiatieven. 

De Minister, bevoegd voor Omgeving, besliste op 17 april 2020 dat er geen bijkomende termijnverlenging of schorsing van inspraakmomenten komt voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke planningsprocessen. Daarnaast keurde de Vlaamse Regering op 22 april 2020 een wijzigingsbesluit goed dat de besluiten van 24 en 27 maart 2020 verduidelijkt en aanvult. (hierna ‘het Wijzigingsbesluit’) 

Op 8 mei 2020 besliste de Minister, bevoegd voor Omgeving, louter de maatregelen te verlengen die digitale participatie (informatievergaderingen, hoorzittingen, en omgevingsvergunningscommissies) mogelijk maken. 

Veel gestelde vragen en antwoorden in dit verband: klik hier.

Omgevingsvergunningen: beslissing

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 09/04/2019 Paul Demarest - Bergenstraat 4 - 8210 Zedelgem
18/04/2019 09/04/2019 Boncor - 't Westhof - Groenestraat 175 - 8210 Zedelgem
06/06/2019 09/05/2019 Vanhove Cleaning - De Arend 17 - 8210 Zedelgem
11/06/2020 Herinrichting voormalige sportzone militair domein
14/04/2021 06/04/2021 TCP Bouwwerken
14/04/2021 06/04/2021 Van Haute - Zandberg 7
14/04/2021 06/04/2021 Wittouck-Langenhoekstraat 21
14/04/2021 06/04/2021 Defloo - Kruishillestraat 7
14/04/2021 06/04/2021 Agentschap Natuur en Bos - Vloethemveld
14/04/2021 06/04/2021 Van de Winkel - Kronestraat 34
14/04/2021 06/04/2021 Vanhooren - Lepestraat 23
14/04/2021 06/04/2021 Movan - Heidelbergstraat 2
21/04/2021 13/04/2021 De heer en mevr. Robin Semetier-Vandewalle
21/04/2021 13/04/2021 De heer Loeckx Peter
28/04/2021 20/04/2021 Architectenkantoor Reflekt
28/04/2021 20/04/2021 BVBA Denotter
22/04/2021 13/04/2021 HR Alliance - Coussement - Ossebilkstraat 42a
22/04/2021 13/04/2021 Snaet - Molendreef 17
22/04/2021 13/04/2021 Devisch - Torhoutsesteenweg
22/04/2021 13/04/2021 Vandenberghe - Louis Tallierstraat 4
22/04/2021 13/04/2021 Lips - Oude Ieperweg 19
27/04/2021 15/04/2021 BVBA Rovarco
29/04/2021 20/04/2021 Devriendt - Koevoetveld 1
29/04/2021 20/04/2021 Coomans - Diksmuidse Heirweg 88
29/04/2021 20/04/2021 Geysens - Snellegemsestraat 80
29/04/2021 20/04/2021 Matthys - Henri Blommelaan 45a
29/04/2021 20/04/2021 Carly - Moubekestraat 53
29/04/2021 20/04/2021 Matthys - Heidelbergstraat 38b
29/04/2021 20/04/2021 Deschacht - Louis Tallierstraat 1
29/04/2021 20/04/2021 WVI - Groenestraat 73
29/04/2021 20/04/2021 Simoen - Veldegemsestraat 123
29/04/2021 20/04/2021 Sayoen - Bezembindersstraat 42
05/05/2021 27/04/2021 Demeersseman-De Maesschalck - Stroelputstraat 75
05/05/2021 27/04/2021 Blanckaert - Dr. Adriaensstraat 2b
05/05/2021 27/04/2021 Rooze - Steenstraat 13
05/05/2021 27/04/2021 Diasson - Stroelputstraat 74
05/05/2021 27/04/2021 Vyncke - Bezembindersstraat 19
05/05/2021 27/04/2021 Verhaeghe - Zeedijkweg 7
05/05/2021 27/04/2021 gemeentebestuur Zedelgem - Acaciastraat
05/05/2021 27/04/2021 Peere - Diksmuidse Heirweg 18
05/05/2021 27/04/2021 Vivendo - 't Groenhof
12/05/2021 04/05/2021 NV CNH
07/05/2021 04/05/2021 Catteeu - Eernegemsestraat 122-124
07/05/2021 04/05/2021 Carrette - Petrus Vanhaverbekestraat 12
07/05/2021 04/05/2021 Shutyser-Rembertstraat 16
07/05/2021 04/05/2021 Debaere - Westhille 16
07/05/2021 04/05/2021 Aelter - Eernegemsestraat 85
07/05/2021 04/05/2021 Rozenkrans - Sportlaan 18
07/05/2021 04/05/2021 Lerut - Notenbosdreef 3

Reglementen

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 Publieke inspraak plan-MER Stroomgebied-beheersplannen 2022-2027
24/01/2020 23/01/2020 Belasting op de verwaarlozing van woningen en gebouwen – Aanslagjaar 2020 - 2025
24/01/2020 23/01/2020 Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
04/06/2020 28/05/2020 Algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven – Aanslagjaar 2020 – Verlenging termijn aangifteplicht voor bedrijven
04/06/2020 28/05/2020 Belasting op het gebruik van het openbaar domein – Aanslagjaar 2020 – Toevoeging vrijstelling
04/06/2020 28/05/2020 Intern reglement gemeentelijk zwembad De Groene Meersen
04/06/2020 28/05/2020 Subsidiereglement betreffende energiebesparing
02/07/2020 25/06/2020 Retributiereglement op de verkoop op de verkoop van erfgoed- en toeristische publicaties, promo-materiaal, geleide bezoeken en arrangementen
02/07/2020 25/06/2020 Reglement straatgeveltuintjes
29/09/2020 24/09/2020 Subsidiereglement vaderlandslievende verenigingen
02/12/2020 26/11/2020 Reglement werkingssubsidies seniorenverenigingen
04/02/2021 28/01/2021 Subsidiereglement voor jeugd(werk)initiatieven
04/02/2021 28/01/2021 Subsidiereglement kadervorming voor jeugd
04/03/2021 25/02/2021 Gemeentebelastingen - Belasting op de afgifte van reglementaire afvalrecipiënten met ingang van 1 april 2021 tot en met 31 december 2025
31/03/2021 25/03/2021 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
20/04/2021 Raadpleging Uitstel desactivering kernreactoren Doel 1 en Doel 2
28/04/2021 22/04/2021 Reglement voor het plaatsen van verkoopautomaten
28/04/2021 22/04/2021 Gemeentelijk toewijzingsreglement

Aanvullende blijvende politiereglementen

Datum publicatie Datum beslissing
29/10/2019 24/10/2019 Blijvend politiereglement wijziging snelheidsregime Diksmuidse Heirweg
27/10/2020 24/09/2020 aanvullend blijvend politiereglement - GR 24/09/2020
04/02/2021 28/01/2021 Aanvullend blijvend politiereglement inzake verdeling van de rijbaan in rijstroken op het grondgebied Zedelgem
31/03/2021 25/03/2021 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
29/04/2021 22/04/2021 Aanvullend blijvend politiereglement betreffende het invoeren van fietsstraten op grondgebied Zedelgem

Omgevingsvergunningen: openbaar onderzoek

Datum publicatie Datum beslissing
28/11/2019 RUP Engelbewaarder startnota
28/11/2019 RUP Engelbewaarder procesnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat startnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat procesnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke startnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke procesnota
12/08/2020 Ontwerp actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen - openbaar onderzoek
14/04/2021 Project Veldegem - Koning Albertstraat 28
14/04/2021 Dendooven - Klaverstuk 11
14/04/2021 Decoene-Stubbe - Vijvers 4
14/04/2021 Vandepopuliere - Bekegemsestraat 1a
14/04/2021 Delacluyse - Langenhoekstraat 48
13/04/2021 Club Brugge - Koning Leopold III-laan 50, Brugge
16/04/2021 De heer Deckers Paul
20/04/2021 Delaere - Karperstraat 32
20/04/2021 De Backer-Van Eck
23/04/2021 Scholengroep Katholiek Onderwijs Sint-Rembert
28/04/2021 Vermeulen - Poorterijstraat 87
30/04/2021 De heer Traen Eric
11/05/2021 Vercruysse Joke - Wellewaarde 27
11/05/2021 Vercruysse Joke - Wellewaarde 27
11/05/2021 Vanhaelemeesch Tom - Belledreef 2
11/05/2021 Jorica Invest - Groenestraat 1 D 307z3
12/05/2021 Van Hollebeke-Sanders _ Groenestraat 41
07/05/2021 WVI-Blomme - Patrijzenhoek-Azalealaan-Snippenlaan
12/05/2021 VVZRL Callewaert Gerdi en Koen

Politiebesluiten gouverneur

Datum publicatie Datum beslissing
04/06/2020 03/06/2020 Politiebesluit captatieverbod
06/10/2020 25/09/2020 Politiebesluit mondmaskers en drones bij wielerwedstrijden (ontv. 5/10/2020)
14/10/2020 14/10/2020 politiebesluit seizoensarbeid
22/10/2020 22/10/2020 Besluit Gouverneur - verplichting sluitingsuur uitbatingen alcoholische drank in aanbod
30/10/2020 29/10/2020 Politiebesluit gouverneur i.v.m. mondneusmaskerplicht
04/12/2020 03/12/2020 Politiebesluit van 3 december 2020 van de provinciegouverneur houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus ‘Covid-19’ op het grondgebied van West-Vlaanderen
04/12/2020 03/12/2020 Besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen van 3 december 2020 houdende het verbod op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen en de preventieve kennisgeving met betrekking tot de grote volk
17/12/2020 16/12/2020 Politiebesluit van 16 december 2020 van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
11/02/2021 11/02/2021 Politiebesluit 11 februari 2021 gouverneur plicht dragen en bij zich hebben van mondmasker
18/02/2021 18/02/2021 Politiebesluit gouverneur aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden
16/03/2021 16/03/2021 Politiebesluit - aanvullende maatregelen in strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van West-Vlaanderen
30/03/2021 29/03/2021 Politiebesluit - aanvullende maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
01/04/2021 31/03/2021 Politiebesluit - Aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
26/04/2021 23/04/2021 Politiebesluit - aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
26/04/2021 23/04/2021 Politiebesluit - Aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
10/05/2021 07/05/2021 Politiebesluit 7 mei 2021 van de provinciegouverneur mbt opheffing sluitingsuur inrichtingen met alcoholische dranken

Tijdelijke politiereglementen

Datum publicatie Datum beslissing
23/02/2021 16/02/2021 Vaccinatiecentrum Groene Meersen - 1/03/21 t.e.m. 31/10/21
23/02/2021 16/02/2021 Rommelmarkt Diksmuidse Heirweg - 21/08/21 en 22/08/21
24/02/2021 09/02/2021 Buurtfeest Langenhoekstraat - 4/09/2021
24/02/2021 09/02/2021 Buurtfeest Elzenhoek - 4/7/2021
29/04/2021 20/04/2021 Vinkenzettingen Veldegem - 25/04/21 t.e.m. 1/08/2021
29/04/2021 20/04/2021 Vinkenzettingen Vloethemveldzate - 8/05/21 t.e.m. 7/08/21
29/04/2021 20/04/2021 BK tijdrijden G-sporters - 6/06/21
29/04/2021 20/04/2021 Grote prijs Zedelgem - 12/06/2021 en 13/06/2021