Bekendmakingen

Alle gemeentelijke reglementen en verordeningen worden naast de schriftelijke aanplakking aan het gemeentehuis ook digitaal bekendgemaakt.

Reglementen en verordeningen van gemeenteraad, college en burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden (art. 285 ev. decreet lokaal bestuur).

Klacht indienen tegen genomen besluiten van het Lokaal Bestuur en Openbaarheid van Bestuur (klik op groene tekst).

Agenda's en beslissingen van zittingen van de zoneraad van Hulpverleningszone 1 kan je via deze link raadplegen.
Agenda's en beslissingen van zittingen van de politieraad van Politiezone Het Houtsche kan je via deze link raadplegen.

Bekendmakingen oprichtingsakten en statuten in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur dat in voege gaat op 1 januari 2019 (bepaald in artikel 286 § 1):

Omgevingsvergunningen: beslissing

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 09/04/2019 Paul Demarest - Bergenstraat 4 - 8210 Zedelgem
18/04/2019 09/04/2019 Boncor - 't Westhof - Groenestraat 175 - 8210 Zedelgem
06/06/2019 09/05/2019 Vanhove Cleaning - De Arend 17 - 8210 Zedelgem
11/06/2020 Herinrichting voormalige sportzone militair domein
21/12/2021 07/12/2021 Cennini - Ruddervoordsestraat 65
21/12/2021 07/12/2021 D'Hiet - Magerhillestraat 5
21/12/2021 07/12/2021 Aerts - K. Astridstraat 11
21/12/2021 07/12/2021 Tilleman - Prof. Nelisstraat 25
21/12/2021 07/12/2021 Wegen en Verkeer - Brugsestraat
21/12/2021 07/12/2021 Struyve-Braeckevelt - Louis Tallierstraat 3
21/12/2021 07/12/2021 Rotsaert-Spriet - K. Albertstraat 47
21/12/2021 07/12/2021 Jakob - Stroelputstraat 21
29/12/2021 21/12/2021 NV Vuylsteke-Eiffage
29/12/2021 21/12/2021 NV Aspiravi
29/12/2021 21/12/2021 NV Ghimlo
23/12/2021 14/12/2021 Dekeyzer - Kezelbergstraat 24
23/12/2021 14/12/2021 Van Laer-De Prest - Ieperweg 25
23/12/2021 14/12/2021 Joos - Torhoutsesteenweg 248
23/12/2021 14/12/2021 Martelez - Ludovicus Vandendriesscheplein
23/12/2021 14/12/2021 Germonpré - Ieperweg 24
23/12/2021 21/12/2021 Rozenkrans - Sportlaan 18-20
04/01/2022 21/12/2021 Van Caloen - Kasteeldreef 15
04/01/2022 21/12/2021 Roose - Noordstraat 113
04/01/2022 21/12/2021 Govaert - Noordstraat 87
04/01/2022 21/12/2021 Van de Venne - Reigerslaan 18
04/01/2022 21/12/2021 Vandermeersch-Maesen - Kezelbergstraat 17
04/01/2022 21/12/2021 Cauchie-Six - Halfuurdreef 127
04/01/2022 21/12/2021 Devacht-Carpentier - K. Albertstraat 42
04/01/2022 21/12/2021 Blomme - Elverdinge
11/01/2022 04/01/2022 NV Artea
12/01/2022 04/01/2022 Vanluchene-Aelter - Binnenstraat 13
12/01/2022 04/01/2022 gemeentebestuur Zedelgem - Koningin Astridstraat
19/01/2022 11/01/2022 Janssens - Heidelbergstraat 46
19/01/2022 11/01/2022 Ysenbrandt - Sint-Laurentiusstraat
19/01/2022 11/01/2022 Blomme - Dr. Adriaensstraat 59-61
19/01/2022 11/01/2022 Ysenbrandt - Sint-Laurentiusstraat 41 bus 0301
19/01/2022 11/01/2022 Vos - Rijselsestraat 94

Reglementen

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 Publieke inspraak plan-MER Stroomgebied-beheersplannen 2022-2027
04/06/2020 28/05/2020 Subsidiereglement betreffende energiebesparing
04/02/2021 28/01/2021 Subsidiereglement voor jeugd(werk)initiatieven
04/02/2021 28/01/2021 Subsidiereglement kadervorming voor jeugd
04/03/2021 25/02/2021 Gemeentebelastingen - Belasting op de afgifte van reglementaire afvalrecipiënten met ingang van 1 april 2021 tot en met 31 december 2025
31/03/2021 25/03/2021 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
28/04/2021 22/04/2021 Reglement voor het plaatsen van verkoopautomaten
28/04/2021 22/04/2021 Gemeentelijk toewijzingsreglement
02/06/2021 27/05/2021 Gemeentebelastingen – Algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven – Verlenging termijn aangifteplicht voor bedrijven aanslagjaar 2021 – Verlenging bewijs bijberoep
02/06/2021 27/05/2021 Reglement projectsubsidies mondiaal beleid
02/06/2021 27/05/2021 Subsidiereglement gemeenschapsvormende lokale socio-culturele evenementen en activiteiten
25/06/2021 30/03/2021 Ruimte - Gemeentelijk toewijzingsregelment
25/06/2021 17/12/2020 Ruimte - Comformiteitsattest berperken in tijd - beslissing
29/09/2021 23/09/2021 Algemeen politiereglement Het Houtsche
03/11/2021 28/10/2021 Toelagereglement aan Zedelgemse ondernemers die handvaten zoeken om de coronacrisis aan te pakken
01/12/2021 25/11/2021 Politiereglement verplichte affichering huurprijs - gemeenschappelijke lasten – gegevens energieprestatiecertificaat

Overige besturen

Datum publicatie Datum beslissing
29/07/2019 Agentschap Zorg en Welzijn - Kennisgeving wetgeving Legionella
09/07/2020 12/06/2020 Wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval
27/01/2021 26/01/2021 Loting lijst gezworenen
08/02/2021 28/01/2021 Lokale bronopsporing en contactonderzoek COVID-19 pandemie - Protocol
08/06/2021 07/06/2021 Veiligheidsbesluit inzake rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden
24/06/2021 23/06/2021 veiligheidsbesluit inzake rook-en vuurverbod 20210623
01/09/2021 Digitale atlas Waterlopen
14/01/2022 ontwerp plan-MER

Aanvullende blijvende politiereglementen

Datum publicatie Datum beslissing
29/10/2019 24/10/2019 Blijvend politiereglement wijziging snelheidsregime Diksmuidse Heirweg
27/10/2020 24/09/2020 aanvullend blijvend politiereglement - GR 24/09/2020
04/02/2021 28/01/2021 Aanvullend blijvend politiereglement inzake verdeling van de rijbaan in rijstroken op het grondgebied Zedelgem
31/03/2021 25/03/2021 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
29/04/2021 22/04/2021 Aanvullend blijvend politiereglement betreffende het invoeren van fietsstraten op grondgebied Zedelgem
29/06/2021 24/06/2021 Blijvend politiereglement inzake het invoeren van twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen te Loppem - GR 24/06/2021
01/12/2021 25/11/2021 aanvullend blijvend politiereglement betreffende een blauwe zone op het kerkplein Aartrijke gelegen Brugsestraat 3
22/12/2021 16/12/2021 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Omgevingsvergunningen: openbaar onderzoek

Datum publicatie Datum beslissing
28/11/2019 RUP Engelbewaarder startnota
28/11/2019 RUP Engelbewaarder procesnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat startnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat procesnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke startnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke procesnota
12/08/2020 Ontwerp actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen - openbaar onderzoek
21/12/2021 Vandamme-Anseeuw - Hollevoordestraat 15
21/12/2021 De Klerck - Diepstraat 26
21/12/2021 Demuynck - Kasteeldreef
24/12/2021 De Wulf Kurt
29/12/2021 Van Landschoot - Aartrijksestraat 79b
29/12/2021 Desmedt - Suda - Aartrijksestraat
06/01/2022 Mevrouw Albers Christiane
06/01/2022 Mevrouw Micholt Sylvie
14/01/2022 Openbaar onderzoek ontwerp plan-MER en ontwerp Vl. Statistisch Plan
13/01/2022 De heer Colpaert Tom
11/01/2022 De Ridder-De Ruwe - Eninkstraat
11/01/2022 Decapmaker-Sucaet - Kruishillestraat 38
11/01/2022 Debaere - Smeets - Kloosterstraat 17-19
11/01/2022 Danneels - Hyboma - Leliestraat-Ruddervoordsestraat
11/01/2022 Baeke-Versele - Eninkveld 5
11/01/2022 Rodes Construct Brugsestraat 65-67
11/01/2022 Advenso - Marsbiebuikstraat 13
11/01/2022 David - Leliestraat
17/01/2022 Hollez-Vulsteke
13/01/2022 Verbeke - Martein - Faliestraat 11
18/01/2022 Kint - Halfuurdreef 2
18/01/2022 Everaert-Van Landschoote - Den Houtschen 7
18/01/2022 Lantsoght - Prof. Nelisstraat 6
19/01/2022 De Doncker-De Bock - Den Houtschen 1a
19/01/2022 Feys-De Reyghere - Ichtegemsestraat 23
19/01/2022 't Kint-Bolle MM - Groenestraat 40

Politiebesluiten gouverneur

Datum publicatie Datum beslissing
11/02/2021 11/02/2021 Politiebesluit 11 februari 2021 gouverneur plicht dragen en bij zich hebben van mondmasker
18/02/2021 18/02/2021 Politiebesluit gouverneur aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden
16/03/2021 16/03/2021 Politiebesluit - aanvullende maatregelen in strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van West-Vlaanderen
30/03/2021 29/03/2021 Politiebesluit - aanvullende maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
01/04/2021 31/03/2021 Politiebesluit - Aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
26/04/2021 23/04/2021 Politiebesluit - aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
26/04/2021 23/04/2021 Politiebesluit - Aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
10/05/2021 07/05/2021 Politiebesluit 7 mei 2021 van de provinciegouverneur mbt opheffing sluitingsuur inrichtingen met alcoholische dranken
25/06/2021 24/06/2021 Politiebesl. tot opheffing van het politiebesl. van 11/02/2021 van de gouverneur van West-Vl. houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de prov. West-Vl.