Bekendmakingen

Alle gemeentelijke reglementen en verordeningen worden naast de schriftelijke aanplakking aan het gemeentehuis ook digitaal bekendgemaakt.

Reglementen en verordeningen van gemeenteraad, college en burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden (art. 186 van het gemeentedecreet).

Agenda's en beslissingen van college- en raadszittingen van Hulpverleningszone 1 kan je via deze link raadplegen.

Bekendmakingen oprichtingsakten en statuten in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur dat in voege gaat op 1 januari 2019 (bepaald in artikel 286 § 1):

Omgevingsvergunningen: beslissing

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 09/04/2019 Paul Demarest - Bergenstraat 4 - 8210 Zedelgem
18/04/2019 09/04/2019 Boncor - 't Westhof - Groenestraat 175 - 8210 Zedelgem
06/06/2019 09/05/2019 Vanhove Cleaning - De Arend 17 - 8210 Zedelgem
28/08/2019 20/08/2019 De Preetere-Himpens - Molendreef 13
28/08/2019 20/08/2019 Taveirne-Devogelaere - Eernegemsestraat 152
28/08/2019 20/08/2019 Schoonbaert-Cools - Langenhoekstraat 39
28/08/2019 20/08/2019 Deserranno - Pierlapont 56
28/08/2019 20/08/2019 Cools - Vlasaardstraat 10
30/08/2019 27/08/2019 White en Moore - Torhoutsesteenweg 432
30/08/2019 27/08/2019 Michiels - Guido Gezellelaan 123
30/08/2019 27/08/2019 Loncke - Oude Ieperweg 26
30/08/2019 27/08/2019 Dumarey - Schatting 46
30/08/2019 27/08/2019 Cusse - Vandermeulen - Veldegemsestraat 3
30/08/2019 27/08/2019 Vercruysse - De Holde 24
30/08/2019 27/08/2019 Eneman - Torhoutsesteenweg 338
30/08/2019 27/08/2019 Vincke - Hof van Steelant
17/09/2019 10/09/2019 Fluvius
17/09/2019 10/09/2019 Stubbe Louis
17/09/2019 10/09/2019 Vinck Anne-Sophie
19/09/2019 03/09/2019 Janssens - Vloethemveld 18
19/09/2019 03/09/2019 coopman - Diksmuidse Heirweg 46
19/09/2019 03/09/2019 Betcher - Rembertstraat 16
19/09/2019 03/09/2019 Verbeke - Pilsestraat 5
19/09/2019 03/09/2019 Clybouw - Eernegemsestraat 20-22
19/09/2019 03/09/2019 Verkerke - Brugse Heirweg 134
19/09/2019 03/09/2019 Steen - Sint Martinusstraat 7
19/09/2019 03/09/2019 Ghysels - Dereepere - Loppemsestraat 37a

Tijdelijke politiereglementen

Datum publicatie Datum beslissing
29/07/2019 02/07/2019 Loopwedstrijd 'Dwars door Aartrijke' - 29/09/2019
06/08/2019 30/07/2019 Septemberkermis 'Aartrijke Leeft' - 20/09/2019 t.e.m. 22/09/2019
09/08/2019 06/08/2019 Fonkel Fluodag - 25/09/2019
09/08/2019 30/07/2019 Corneliusrun Veldegem - 21/09/2019
09/09/2019 20/08/2019 Buurtfeest Eninkveld - 5/10/2019
09/09/2019 27/08/2019 Oktoberkermis Veldegem - 1/10/2019 t.e.m. 10/10/2019
12/09/2019 10/09/2019 Sint-Maartenzingen - 9/11/2019
12/09/2019 10/09/2019 2e G-Wedstrijd - 22/09/2019