Bekendmakingen

Alle gemeentelijke reglementen en verordeningen worden naast de schriftelijke aanplakking aan het gemeentehuis ook digitaal bekendgemaakt.

Reglementen en verordeningen van gemeenteraad, college en burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden (art. 285 ev. decreet lokaal bestuur).

klacht indienen tegen genomen besluit van het Lokaal Bestuur en Openbaarheid van Bestuur (klik op groene tekst)

 

 

Agenda's en beslissingen van college- en raadszittingen van Hulpverleningszone 1 kan je via deze link raadplegen.

Bekendmakingen oprichtingsakten en statuten in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur dat in voege gaat op 1 januari 2019 (bepaald in artikel 286 § 1):

Omgevingsvergunningen: beslissing

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 09/04/2019 Paul Demarest - Bergenstraat 4 - 8210 Zedelgem
18/04/2019 09/04/2019 Boncor - 't Westhof - Groenestraat 175 - 8210 Zedelgem
06/06/2019 09/05/2019 Vanhove Cleaning - De Arend 17 - 8210 Zedelgem
13/11/2019 05/11/2019 Van Poucke -Reigerslaan 17
13/11/2019 05/11/2019 Blomme - Torhoutsesteenweg 229-231
13/11/2019 05/11/2019 CNH _ Léon Claeysstraat 3a
13/11/2019 05/11/2019 Vantomme - Torhoutsesteenweg 125
13/11/2019 05/11/2019 Ropaluin - Krinkelweg 6
20/11/2019 Vantomme - Torhoutsesteenweg 125
20/11/2019 Vantomme - Torhoutsesteenweg 125
20/11/2019 Vantomme - Torhoutsesteenweg 125
20/11/2019 Vermeersch - Fazantenlaan 9
20/11/2019 Blomme - Diksmuidse Heirweg 52
20/11/2019 Feys - Boswegel 16
20/11/2019 Lampe - Steenovenstraat 14
22/11/2019 19/11/2019 Nollet - KALYNN - Brugse Heirweg 163
22/11/2019 19/11/2019 Maes - Koning Albertstraat 29-29a
27/11/2019 19/11/2019 Mevr. Borra Rita
27/11/2019 19/11/2019 De heer Van Putten Christophe
06/12/2019 28/11/2019 De heer Coudeville Luc
04/12/2019 26/11/2019 Tavernier - Torhoutsesteenweg 191
04/12/2019 26/11/2019 Vrij Orthopedagogisch centrum De Rozenkrans - Sportlaan 18-20
04/12/2019 26/11/2019 Casteleyn - COMMA - Torhoutsesteenweg 407
04/12/2019 26/11/2019 Sarrasin - 't Fort 6
04/12/2019 26/11/2019 Biernaux - Faliestraat 20
12/12/2019 05/12/2019 NV Krinkels
10/12/2019 03/12/2019 Ampe - Pierlapont 66
10/12/2019 03/12/2019 De Grande-Vanhollebeke - Halfuurdreef 22a
10/12/2019 03/12/2019 Packo - Torhoutsesteenweg 156
10/12/2019 03/12/2019 Feys - Halfuurdreef 87a
10/12/2019 03/12/2019 Lannoye - Zandberg 2
10/12/2019 03/12/2019 Geeraerts - De Kaaie 1
13/12/2019 10/12/2019 Stubbe - Acaciastraat 33a
13/12/2019 10/12/2019 Blancquaert - Faliestraat 119
13/12/2019 10/12/2019 Vandewyngaerde - Stadionlaan 46
13/12/2019 10/12/2019 Ryheul - Wilgenlaan 1b
13/12/2019 10/12/2019 Turner - Engelstraat 51
13/12/2019 10/12/2019 Dufour - Dr. Adriaensstraat 20
13/12/2019 10/12/2019 Maes - Koning Albertstraat 27
13/12/2019 10/12/2019 Van Caloen - Emmaüsdreef
13/12/2019 10/12/2019 Orban - stichting van Caloen - Steenbrugsestraat

Reglementen

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 Publieke inspraak plan-MER Stroomgebied-beheersplannen 2022-2027
01/10/2019 26/09/2019 Huishoudelijk reglement cultuurraad
02/12/2019 28/11/2019 Premiereglement voor het beveiligen van de woning
02/12/2019 28/11/2019 Subsidieregl. over afkoppelen van hemel- en afvalwater van bestaande gebouwen in zones met afzonderlijke afvalwaterriool (2DWA-riolering) ...
02/12/2019 28/11/2019 Reglement op de plaatsing van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater door Riopact
02/12/2019 28/11/2019 Subsidiereglement voor Zedelgemse sportclubs
02/12/2019 28/11/2019 Reglement op de huwelijksplechtigheden
02/12/2019 28/11/2019 Gemeentelijke activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en kavels – Aanslagjaren 2020 – 2025
02/12/2019 28/11/2019 Belasting op het gebruik van het openbaar domein – Aanslagjaren 2020 – 2025
02/12/2019 28/11/2019 Gemeentebelasting op het niet maximaal afkoppelen van hemelwater op privéterrein – Aanslagjaren 2020 – 2025
02/12/2019 28/11/2019 Belasting op de afgifte van administratieve stukken – Aanslagjaren 2020 – 2025
02/12/2019 28/11/2019 Aanvullende belasting op de personenbelasting – Aanslagjaren 2020 – 2025
02/12/2019 28/11/2019 Belasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) of op een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen – Aanslagjaren 2020 – 2025
02/12/2019 28/11/2019 Belasting op het parkeren in een zone voor bewonersparkeren – Aanslagjaren 2020 – 2025
02/12/2019 28/11/2019 Gemeentebelastingen – Opcentiemen op de onroerende voorheffing – Aanslagjaren 2020 – 2025
02/12/2019 28/11/2019 Gemeentebelastingen – Opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen – Aanslagjaren 2020 - 2025
02/12/2019 28/11/2019 Belasting bij het ontbreken van parkeerplaatsen bij nieuwbouw of verbouwing – Aanslagjaren 2020 – 2025
02/12/2019 28/11/2019 Belasting op de vergunning bestemd voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder – Aanslagjaren 2020 – 2025
02/12/2019 28/11/2019 Retributiereglement op de verkoop van toeristische en lokaalhistorische publicaties, promotiemateriaal en gegidste bezoeken - Toevoeging
02/12/2019 28/11/2019 Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
02/12/2019 28/11/2019 Gemeentebelastingen – Private verblijfsgelegenheden die niet tot hoofdverblijf dienen – Aanslagjaren 2020 – 2025
02/12/2019 28/11/2019 Algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven – Aanslagjaren 2020 – 2025
02/12/2019 28/11/2019 Huishoudelijk reglement lokaal overleg kinderopvang

Omgevingsvergunningen: openbaar onderzoek

Datum publicatie Datum beslissing
14/11/2019 NV Sisa
18/11/2019 Calliauw-Moeyaert - Arentsdreef
18/11/2019 Hemeryck-Allemeersch - Tramstraat
18/11/2019 Kühn - Steenbrugsestraat 25
28/11/2019 De Busschere - Molendreef 2a
28/11/2019 Verhaeghe - Kapellestraat 10
28/11/2019 Ockier - Pierlapont 136
28/11/2019 Hollez - Ichtegemsestraat 8
28/11/2019 Hollez - Ichtegemsestraat 8
28/11/2019 Vermeire - Ossebilkstraat
28/11/2019 Windels - Rijselsestraat 146
28/11/2019 Germonpré - Ieperweg 24
28/11/2019 RUP Engelbewaarder startnota
28/11/2019 RUP Engelbewaarder procesnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat startnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat procesnota
05/12/2019 Verhanneman-Olivier - Sint-Elooistraat 5
05/12/2019 Dhont - Doornlaan 1
10/12/2019 Demynck bouw - Boudewijn Hakenstraat
10/12/2019 Valcke-De Blonde - Kuilputstraat 105
10/12/2019 Corthals-Stevens - Oude Ieperweg 28
06/12/2019 BVBA HS Industries

Omgevingsvergunningen: weigering

Datum publicatie Datum beslissing
13/12/2019 10/12/2019 Lootens - 't Veld