Bekendmakingen

Alle gemeentelijke reglementen en verordeningen worden naast de schriftelijke aanplakking aan het gemeentehuis ook digitaal bekendgemaakt.

Reglementen en verordeningen van gemeenteraad, college en burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden (art. 285 ev. decreet lokaal bestuur).

Klacht indienen tegen genomen besluiten van het Lokaal Bestuur en Openbaarheid van Bestuur (klik op groene tekst).

Agenda's en beslissingen van zittingen van de zoneraad van Hulpverleningszone 1 kan je via deze link raadplegen.
Agenda's en beslissingen van zittingen van de politieraad van Politiezone Het Houtsche kan je via deze link raadplegen.

Bekendmakingen oprichtingsakten en statuten in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur dat in voege gaat op 1 januari 2019 (bepaald in artikel 286 § 1):

Omgevingsvergunningen: beslissing

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 09/04/2019 Paul Demarest - Bergenstraat 4 - 8210 Zedelgem
18/04/2019 09/04/2019 Boncor - 't Westhof - Groenestraat 175 - 8210 Zedelgem
06/06/2019 09/05/2019 Vanhove Cleaning - De Arend 17 - 8210 Zedelgem
11/06/2020 Herinrichting voormalige sportzone militair domein
22/02/2022 15/02/2022 PJM CONSTRUCT
28/04/2022 19/04/2022 De heer Wallaert Joris
28/04/2022 19/04/2022 Fluvius
04/05/2022 19/04/2022 Accountancy - Brugsestraat 292
04/05/2022 19/04/2022 Allegaert - Collevijnstraat 7b
04/05/2022 19/04/2022 Yde - Rietvoornstraat
04/05/2022 19/04/2022 Cauchie-Six - Halfuurdreef 127
04/05/2022 19/04/2022 Declerck - 't Veld 46
04/05/2022 19/04/2022 Ryheul - Wilgenlaan 1b
04/05/2022 19/04/2022 Van Veeren - Rijselsestraat 108
04/05/2022 19/04/2022 De Clercq - Snellegemsestraat 52
12/05/2022 03/05/2022 NV Artea
12/05/2022 03/05/2022 Mevrouw Kelly Thijs
08/05/2022 03/05/2022 Lambrecht Lorenz - Loppemsestraat
08/05/2022 03/05/2022 Geysens Karina - Snellegemsestraat 80
08/05/2022 03/05/2022 Devako - Torhoutsesteenweg 266a
06/05/2022 26/04/2022 Claeys - Ruddervoordsestraat 80
06/05/2022 26/04/2022 Pauwels - Nijverheidsstraat 8
06/05/2022 26/04/2022 Hardy - Doornlaan 19
06/05/2022 26/04/2022 Vanhooren - Kronemolenstraat 9
06/05/2022 26/04/2022 Winne - Sportlaan 20
06/05/2022 26/04/2022 Beuselinck - Diksmuidse Heirweg 95
06/05/2022 26/04/2022 De Smidt - Sint-Laurentiusstraat 53-55
06/05/2022 26/04/2022 Janssens - Sint-Laurentiusstraat 8
06/05/2022 26/04/2022 Atomulesei - Brugse Heirweg 76
10/05/2022 03/05/2022 Vanhaelemeersch-Goegebeur - Diksmuidse Heirweg 93
10/05/2022 03/05/2022 De Baere - Brugsestraat 179
10/05/2022 03/05/2022 Somers-Van Dycke - Ruddervoordsestraat 27
10/05/2022 03/05/2022 Trio-Jonckheere - Brugsestraat 304
19/05/2022 10/05/2022 Mevr. Costers Emilie
19/05/2022 05/05/2022 De heer Colpaert Tom
18/05/2022 10/05/2022 Prodecom - Dorpwegel 1a, 1b, 1d, 1e
18/05/2022 10/05/2022 Gouwy - Van Ovenberghe - Leliestraat 64
18/05/2022 10/05/2022 De Cloedt-D'haenens - Poorterijstraat 87

Reglementen

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 Publieke inspraak plan-MER Stroomgebied-beheersplannen 2022-2027
04/06/2020 28/05/2020 Subsidiereglement betreffende energiebesparing
04/02/2021 28/01/2021 Subsidiereglement voor jeugd(werk)initiatieven
04/02/2021 28/01/2021 Subsidiereglement kadervorming voor jeugd
04/03/2021 25/02/2021 Gemeentebelastingen - Belasting op de afgifte van reglementaire afvalrecipiënten met ingang van 1 april 2021 tot en met 31 december 2025
31/03/2021 25/03/2021 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
28/04/2021 22/04/2021 Reglement voor het plaatsen van verkoopautomaten
28/04/2021 22/04/2021 Gemeentelijk toewijzingsreglement
02/06/2021 27/05/2021 Gemeentebelastingen – Algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven – Verlenging termijn aangifteplicht voor bedrijven aanslagjaar 2021 – Verlenging bewijs bijberoep
02/06/2021 27/05/2021 Reglement projectsubsidies mondiaal beleid
02/06/2021 27/05/2021 Subsidiereglement gemeenschapsvormende lokale socio-culturele evenementen en activiteiten
25/06/2021 30/03/2021 Ruimte - Gemeentelijk toewijzingsregelment
25/06/2021 17/12/2020 Ruimte - Comformiteitsattest berperken in tijd - beslissing
29/09/2021 23/09/2021 Algemeen politiereglement Het Houtsche
03/11/2021 28/10/2021 Toelagereglement aan Zedelgemse ondernemers die handvaten zoeken om de coronacrisis aan te pakken
01/12/2021 25/11/2021 Politiereglement verplichte affichering huurprijs - gemeenschappelijke lasten – gegevens energieprestatiecertificaat
02/03/2022 24/02/2022 Reglement betreffende de gemeentelijke uitleendienst
02/03/2022 24/02/2022 Retributiereglement uitleendienst
02/03/2022 24/02/2022 Retributiereglement uitleendienst- Toevoeging vrijstelling
02/03/2022 24/02/2022 Retributiereglement betreffende toegang doolhof Loppem en verkoop consumpties
02/03/2022 24/02/2022 Reglement sociaal pedagogische toelage
04/05/2022 28/04/2022 Retributiereglement naar aanleiding van verzoeken tot verwijderen van straatbomen
04/05/2022 28/04/2022 Retributiereglement gemeentelijke sportactiviteiten

Overige besturen

Datum publicatie Datum beslissing
29/07/2019 Agentschap Zorg en Welzijn - Kennisgeving wetgeving Legionella
09/07/2020 12/06/2020 Wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval
27/01/2021 26/01/2021 Loting lijst gezworenen
08/02/2021 28/01/2021 Lokale bronopsporing en contactonderzoek COVID-19 pandemie - Protocol
08/06/2021 07/06/2021 Veiligheidsbesluit inzake rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden
24/06/2021 23/06/2021 veiligheidsbesluit inzake rook-en vuurverbod 20210623
09/03/2022 09/03/2022 Mededeling van afgifte van een toelating voor de uitvoering van handelingen aan of in beschermd erfgoed
19/05/2022 11/05/2022 Ontwerp toegankelijkheidsregeling publieke consultatie - Veldbos

Aanvullende blijvende politiereglementen

Datum publicatie Datum beslissing
29/10/2019 24/10/2019 Blijvend politiereglement wijziging snelheidsregime Diksmuidse Heirweg
27/10/2020 24/09/2020 aanvullend blijvend politiereglement - GR 24/09/2020
04/02/2021 28/01/2021 Aanvullend blijvend politiereglement inzake verdeling van de rijbaan in rijstroken op het grondgebied Zedelgem
31/03/2021 25/03/2021 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
29/04/2021 22/04/2021 Aanvullend blijvend politiereglement betreffende het invoeren van fietsstraten op grondgebied Zedelgem
29/06/2021 24/06/2021 Blijvend politiereglement inzake het invoeren van twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen te Loppem - GR 24/06/2021
01/12/2021 25/11/2021 aanvullend blijvend politiereglement betreffende een blauwe zone op het kerkplein Aartrijke gelegen Brugsestraat 3
22/12/2021 16/12/2021 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Omgevingsvergunningen: openbaar onderzoek

Datum publicatie Datum beslissing
28/11/2019 RUP Engelbewaarder startnota
28/11/2019 RUP Engelbewaarder procesnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat startnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat procesnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke startnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke procesnota
12/08/2020 Ontwerp actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen - openbaar onderzoek
21/04/2022 Houthave - Veldegemsestraat 73a
21/04/2022 Tytgat - Halfuurdreef 32
21/04/2022 Vermeulen - Ieperweg 46
03/05/2022 De heer Vergote Bart
05/05/2022 Gemeente Zedelgem
05/05/2022 vzw Organisatie Broeders van Liefde
04/05/2022 Vercaemst-Verbrugge - Rijselsestraat 63
04/05/2022 Callens-Stubbe - Gravenweg 13
04/05/2022 Buyle-Cosyns - Beukenweg 6
04/05/2022 Ysenbrandt-Rodiers - Loppemsestraat 37b
04/05/2022 Hardy - Doornlaan 19
04/05/2022 Depuydt-Debou - Wellewaarde 15
04/05/2022 Vanovenberghe - Zeedijkweg 6
04/05/2022 Buffel - Sint-Elooistraat 10
04/05/2022 Veldhuys - Oude Ieperweg 23
08/05/2022 Ghysels-Dereepere - Loppemsessztraat 37a
10/05/2022 Ruckebusch - Rode Beukendreef
10/05/2022 EAZ Wind - Ziel IJssebrand - Meulemeester - Hoge Rokersstraat 3
19/05/2022 BVBA Tavernier

Politiebesluiten gouverneur

Datum publicatie Datum beslissing
11/02/2021 11/02/2021 Politiebesluit 11 februari 2021 gouverneur plicht dragen en bij zich hebben van mondmasker
18/02/2021 18/02/2021 Politiebesluit gouverneur aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden
16/03/2021 16/03/2021 Politiebesluit - aanvullende maatregelen in strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van West-Vlaanderen
30/03/2021 29/03/2021 Politiebesluit - aanvullende maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
01/04/2021 31/03/2021 Politiebesluit - Aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
26/04/2021 23/04/2021 Politiebesluit - aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
26/04/2021 23/04/2021 Politiebesluit - Aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
10/05/2021 07/05/2021 Politiebesluit 7 mei 2021 van de provinciegouverneur mbt opheffing sluitingsuur inrichtingen met alcoholische dranken
25/06/2021 24/06/2021 Politiebesl. tot opheffing van het politiebesl. van 11/02/2021 van de gouverneur van West-Vl. houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de prov. West-Vl.
17/05/2022 16/05/2022 Tijdelijk verbod ontrekking water onbevaarbare waterlopen

Omgevingsvergunningen: weigering

Datum publicatie Datum beslissing
04/05/2022 14/04/2022 Meersdom - Vijvers 2