Bekendmakingen

Alle gemeentelijke reglementen en verordeningen worden naast de schriftelijke aanplakking aan het gemeentehuis ook digitaal bekendgemaakt.

Reglementen en verordeningen van gemeenteraad, college en burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden (art. 285 ev. decreet lokaal bestuur).

Klacht indienen tegen genomen besluiten van het Lokaal Bestuur en Openbaarheid van Bestuur (klik op groene tekst).

Agenda's en beslissingen van zittingen van de zoneraad van Hulpverleningszone 1 kan je via deze link raadplegen.
Agenda's en beslissingen van zittingen van de politieraad van Politiezone Het Houtsche kan je via deze link raadplegen.

Bekendmakingen oprichtingsakten en statuten in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur dat in voege gaat op 1 januari 2019 (bepaald in artikel 286 § 1):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORONA UPDATES i.v.m. OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Op 24 maart 2020 keurde de Vlaamse Regering een noodbesluit goed wat betreft omgevingsvergunningsprocedures. 

Op 27 maart 2020 keurde de Vlaamse Regering een tweede noodbesluit goed, dat maatregelen bevat wat betreft termijnverlengingen en/of inspraakprocedures op planningsinitiatieven. 

De Minister, bevoegd voor Omgeving, besliste op 17 april 2020 dat er geen bijkomende termijnverlenging of schorsing van inspraakmomenten komt voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke planningsprocessen. Daarnaast keurde de Vlaamse Regering op 22 april 2020 een wijzigingsbesluit goed dat de besluiten van 24 en 27 maart 2020 verduidelijkt en aanvult. (hierna ‘het Wijzigingsbesluit’) 

Op 8 mei 2020 besliste de Minister, bevoegd voor Omgeving, louter de maatregelen te verlengen die digitale participatie (informatievergaderingen, hoorzittingen, en omgevingsvergunningscommissies) mogelijk maken. 

Veel gestelde vragen en antwoorden in dit verband: klik hier.

Omgevingsvergunningen: beslissing

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 09/04/2019 Paul Demarest - Bergenstraat 4 - 8210 Zedelgem
18/04/2019 09/04/2019 Boncor - 't Westhof - Groenestraat 175 - 8210 Zedelgem
06/06/2019 09/05/2019 Vanhove Cleaning - De Arend 17 - 8210 Zedelgem
11/06/2020 Herinrichting voormalige sportzone militair domein
03/02/2021 26/01/2021 De heer Verkerke Peter
03/02/2021 26/01/2021 De heer Galle Thomas
04/02/2021 21/01/2021 BVBA Moeyaert
09/02/2021 02/02/2021 De heer Huys Rik
09/02/2021 02/02/2021 BVBA Dalcom
10/02/2021 14/02/2021 BVBA RTS
11/02/2021 02/02/2021 Van Laecke-Vanparijs - Wilgenlaan 30
11/02/2021 02/02/2021 Bataille - Torhoutsesteenweg 15a
11/02/2021 02/02/2021 Lafaut Real Estate - Lafaut Matthias
11/02/2021 02/02/2021 Van Eecke - Rembertstraat 14
11/02/2021 02/02/2021 Vermaut - Moubekestraat 90
11/02/2021 02/02/2021 Vermoote - Stationsstraat 52
11/02/2021 02/02/2021 Rogiers-Sterckx - Wellewaarde 26
17/02/2021 09/02/2021 Mevrouw Sys Nathalie
11/02/2021 02/02/2021 Inghelbrecht _ Zwaluwneststraat 20
11/02/2021 02/02/2021 Vanbrabant - Berkenhagestraat 49
11/02/2021 02/02/2021 Daily kids Care
11/02/2021 22/10/2020 provincie West-Vlaanderen - 2de afd. Loppem - sectie D nrs 0286a en 0288a
15/02/2021 21/01/2021 De heer Versyck Frans
17/02/2021 09/02/2021 Muhammad - Ruddervoordsestraat 71
17/02/2021 09/02/2021 Degruyter - Doornlaan 3
17/02/2021 09/02/2021 Van Houtte - Buskinslaan 21
17/02/2021 09/02/2021 Lemon consult - Bossuyt - Stationsstraat 20
17/02/2021 09/02/2021 Vlaminck-Mortier - De Kaaie 4
17/02/2021 09/02/2021 Declerck - Sint-Martinusstraat 12
17/02/2021 09/02/2021 Beuselinck-Puype - Halfuurdreef 131
23/02/2021 16/02/2021 Van Borm - Torhoutsesteenweg 463
23/02/2021 16/02/2021 Cracco - Torhoutsesteenweg 432
23/02/2021 16/02/2021 Cracco - Torhoutsesteenweg 432
23/02/2021 16/02/2021 Te Velde - Kloosterstraat 131
23/02/2021 16/02/2021 Genouw - Berkenhagestraat 43
23/02/2021 16/02/2021 Pauwels - Nijverheidsstraat 8
23/02/2021 16/02/2021 Vergels - Kastanjedreef
23/02/2021 16/02/2021 Cappon-Dupont - Patrijzenhoek 20
23/02/2021 16/02/2021 Verhegge - Boudewijn Hapkenstraat 12

Reglementen

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 Publieke inspraak plan-MER Stroomgebied-beheersplannen 2022-2027
24/01/2020 23/01/2020 Belasting op de verwaarlozing van woningen en gebouwen – Aanslagjaar 2020 - 2025
24/01/2020 23/01/2020 Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
04/06/2020 28/05/2020 Algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven – Aanslagjaar 2020 – Verlenging termijn aangifteplicht voor bedrijven
04/06/2020 28/05/2020 Belasting op het gebruik van het openbaar domein – Aanslagjaar 2020 – Toevoeging vrijstelling
04/06/2020 28/05/2020 Intern reglement gemeentelijk zwembad De Groene Meersen
04/06/2020 28/05/2020 Subsidiereglement betreffende energiebesparing
02/07/2020 25/06/2020 Retributiereglement op de verkoop op de verkoop van erfgoed- en toeristische publicaties, promo-materiaal, geleide bezoeken en arrangementen
02/07/2020 25/06/2020 Reglement straatgeveltuintjes
29/09/2020 24/09/2020 Subsidiereglement vaderlandslievende verenigingen
02/12/2020 26/11/2020 Reglement werkingssubsidies seniorenverenigingen
04/02/2021 28/01/2021 Subsidiereglement voor jeugd(werk)initiatieven
04/02/2021 28/01/2021 Subsidiereglement kadervorming voor jeugd

Omgevingsvergunningen: openbaar onderzoek

Datum publicatie Datum beslissing
28/11/2019 RUP Engelbewaarder startnota
28/11/2019 RUP Engelbewaarder procesnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat startnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat procesnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke startnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke procesnota
12/08/2020 Ontwerp actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen - openbaar onderzoek
04/02/2021 Deferme-Dedeyne _ Halfuurdreef 26
04/02/2021 Dekoninck Hans - Marsbiebuikstraat 5
04/02/2021 Denys - Ichtegemsestraat 25
04/02/2021 Haspeslagh - Emmaüsdreef 1
04/02/2021 Hellebuyck-Hongerloot _ Dr Adriaensstraat 3
04/02/2021 Van Hollebeke-Sanders _ Groenestraat 41
04/02/2021 Wittouck-Langenhoekstraat 21
04/02/2021 Matthys - Heidelbergstraat 38b
07/02/2021 Degomme - Korenbloemstraat
07/02/2021 Vandenbilcke - Wormstaldreef 3
14/02/2021 Denolf - Klaverstuk 14
14/02/2021 Vanhooren - Lepestraat
03/02/2021 gemeentebestuur Zedelgem - Steenbrugsestraat
03/02/2021 gemeentebestuur Zedelgem - Rollewegbeek
15/02/2021 Van Haute - Zandberg 7
15/02/2021 Verhaeghe - Mariastraat 13
15/02/2021 Danneels - Hyboma Ruddervoordsestraat-Leliestraat
15/02/2021 Snaet - Molendreef 17
15/02/2021 HR Alliance - Coussement - Ossebilkstraat 42a
15/02/2021 Puype - K. Albertstraat 62
15/02/2021 Deschacht - Louis Tallierstraat 1
28/02/2021 Blanckaert - Dr. Adriaensstraat 2b
28/02/2021 Demeersseman-De Maesschalck - Stroelputstraat 75

Politiebesluiten gouverneur

Datum publicatie Datum beslissing
04/06/2020 03/06/2020 Politiebesluit captatieverbod
06/10/2020 25/09/2020 Politiebesluit mondmaskers en drones bij wielerwedstrijden (ontv. 5/10/2020)
14/10/2020 14/10/2020 politiebesluit seizoensarbeid
22/10/2020 22/10/2020 Besluit Gouverneur - verplichting sluitingsuur uitbatingen alcoholische drank in aanbod
30/10/2020 29/10/2020 Politiebesluit gouverneur i.v.m. mondneusmaskerplicht
04/12/2020 03/12/2020 Politiebesluit van 3 december 2020 van de provinciegouverneur houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus ‘Covid-19’ op het grondgebied van West-Vlaanderen
04/12/2020 03/12/2020 Besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen van 3 december 2020 houdende het verbod op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen en de preventieve kennisgeving met betrekking tot de grote volk
17/12/2020 16/12/2020 Politiebesluit van 16 december 2020 van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
11/02/2021 11/02/2021 Politiebesluit 11 februari 2021 gouverneur plicht dragen en bij zich hebben van mondmasker
18/02/2021 18/02/2021 Politiebesluit gouverneur aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden

Tijdelijke politiereglementen

Datum publicatie Datum beslissing
23/02/2021 16/02/2021 Vaccinatiecentrum Groene Meersen - 1/03/21 t.e.m. 31/10/21
23/02/2021 16/02/2021 Driedaagse Brugge De Panne - 24/03/21 en 25/03/21
23/02/2021 16/02/2021 Rommelmarkt Diksmuidse Heirweg - 21/08/21 en 22/08/21
23/02/2021 16/02/2021 Maatregelen De Glimlach - 22/02/21 t.e.m. 18/04/21
23/02/2021 16/02/2021 Maatregel Het Dorp - 16/02/21 t.e.m. 18/04/21
23/02/2021 02/02/2021 Wielerwedstrijden Veldegem - 11/04/21
24/02/2021 09/02/2021 Buurtfeest Langenhoekstraat - 4/09/2021
24/02/2021 09/02/2021 Buurtfeest Elzenhoek - 4/7/2021