Bekendmakingen

Alle gemeentelijke reglementen en verordeningen worden naast de schriftelijke aanplakking aan het gemeentehuis ook digitaal bekendgemaakt.

Reglementen en verordeningen van gemeenteraad, college en burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden (art. 285 ev. decreet lokaal bestuur).

Klacht indienen tegen genomen besluiten van het Lokaal Bestuur en Openbaarheid van Bestuur (klik op groene tekst).

Agenda's en beslissingen van zittingen van de zoneraad van Hulpverleningszone 1 kan je via deze link raadplegen.
Agenda's en beslissingen van zittingen van de politieraad van Politiezone Het Houtsche kan je via deze link raadplegen.

Bekendmakingen oprichtingsakten en statuten in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur dat in voege gaat op 1 januari 2019 (bepaald in artikel 286 § 1):

Omgevingsvergunningen: beslissing

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 09/04/2019 Paul Demarest - Bergenstraat 4 - 8210 Zedelgem
18/04/2019 09/04/2019 Boncor - 't Westhof - Groenestraat 175 - 8210 Zedelgem
06/06/2019 09/05/2019 Vanhove Cleaning - De Arend 17 - 8210 Zedelgem
11/06/2020 Herinrichting voormalige sportzone militair domein
13/08/2021 10/08/2021 De Baenst - Hoge Vautestraat 1
17/08/2021 10/08/2021 Bourgeois-Rogiers - Louis Tallierstraat 23
17/08/2021 10/08/2021 Devos - Guido Gezellelaan 87
17/08/2021 10/08/2021 Devriendt - Ruddervoordsestraat 83
17/08/2021 10/08/2021 Van Brackevelt-Van Ovenberghe - Hoge Vautestraat
17/08/2021 10/08/2021 Van den Bogaerde - Snellegemsestraat 141
18/08/2021 03/08/2021 Immo Dap Heidel - Heidelbergstraat
31/08/2021 24/08/2021 Foré - Vlasbloemstraat 3
03/09/2021 24/08/2021 David Lieselot - Noordstraat 27
03/09/2021 24/08/2021 Laperre - Ieperweg 65
03/09/2021 24/08/2021 Project Veldegem-correct construct-emari - K Albertstraat 26-28
03/09/2021 24/08/2021 Devriendt - Prof. Nelisstraat 25b
03/09/2021 24/08/2021 Calus - Hoge Vautestraat 22
03/09/2021 24/08/2021 Feys-De Reyghere - Kezelbergstraat 4
03/09/2021 24/08/2021 Sigmans-Vandewalle - Louis Tallierstraat 25
03/09/2021 24/08/2021 Titeca - Sint-Jorislaan 50-52 en Voorbilk 1
03/09/2021 24/08/2021 Decoster - Steenbrugsestraat 21
13/09/2021 02/09/2021 Callewaert Gerdi en Koen
10/09/2021 31/08/2021 Coudeville - Kleine Hutstraat 1
10/09/2021 31/08/2021 De Jonckheere - Torhoutsesteenweg 423
10/09/2021 31/08/2021 Desloovere - Esdoornlaan 6
10/09/2021 31/08/2021 Maxéon - Torhoutsesteenweg 220-220d-222
10/09/2021 31/08/2021 Tronckay - Rozenlaan 17
10/09/2021 31/08/2021 EVDB Invest - Vandenbussche Eric - Abdijhoek 34
10/09/2021 31/08/2021 Vastgoed Actief - Eernegemsestraat 119
10/09/2021 31/08/2021 Wegen West-Vlaanderen - Torhoutsesteenweg
15/09/2021 07/09/2021 NV A.A.B.S.
15/09/2021 07/09/2021 CVBA Himrey Screen
15/09/2021 07/09/2021 Compernolle - Brugsestraat 171
15/09/2021 07/09/2021 Coppé-Deseure - Rembertstraat 70
15/09/2021 07/09/2021 Hyboma - Zangersbos 15-17
15/09/2021 07/09/2021 Tanghe - Torhoutsesteenweg 369
15/09/2021 07/09/2021 Vandendriessche - Lepemolenstraat 21-21a
15/09/2021 07/09/2021 Vanhullebus - Litterveldstraat
15/09/2021 07/09/2021 Vervaeke - Merkemveldweg 15

Reglementen

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 Publieke inspraak plan-MER Stroomgebied-beheersplannen 2022-2027
24/01/2020 23/01/2020 Belasting op de verwaarlozing van woningen en gebouwen – Aanslagjaar 2020 - 2025
24/01/2020 23/01/2020 Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
04/06/2020 28/05/2020 Algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven – Aanslagjaar 2020 – Verlenging termijn aangifteplicht voor bedrijven
04/06/2020 28/05/2020 Belasting op het gebruik van het openbaar domein – Aanslagjaar 2020 – Toevoeging vrijstelling
04/06/2020 28/05/2020 Intern reglement gemeentelijk zwembad De Groene Meersen
04/06/2020 28/05/2020 Subsidiereglement betreffende energiebesparing
02/07/2020 25/06/2020 Retributiereglement op de verkoop op de verkoop van erfgoed- en toeristische publicaties, promo-materiaal, geleide bezoeken en arrangementen
02/07/2020 25/06/2020 Reglement straatgeveltuintjes
29/09/2020 24/09/2020 Subsidiereglement vaderlandslievende verenigingen
02/12/2020 26/11/2020 Reglement werkingssubsidies seniorenverenigingen
04/02/2021 28/01/2021 Subsidiereglement voor jeugd(werk)initiatieven
04/02/2021 28/01/2021 Subsidiereglement kadervorming voor jeugd
04/03/2021 25/02/2021 Gemeentebelastingen - Belasting op de afgifte van reglementaire afvalrecipiënten met ingang van 1 april 2021 tot en met 31 december 2025
31/03/2021 25/03/2021 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
28/04/2021 22/04/2021 Reglement voor het plaatsen van verkoopautomaten
28/04/2021 22/04/2021 Gemeentelijk toewijzingsreglement
02/06/2021 27/05/2021 Gemeentebelastingen – Algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven – Verlenging termijn aangifteplicht voor bedrijven aanslagjaar 2021 – Verlenging bewijs bijberoep
02/06/2021 27/05/2021 Reglement projectsubsidies mondiaal beleid
02/06/2021 27/05/2021 Subsidiereglement gemeenschapsvormende lokale socio-culturele evenementen en activiteiten
25/06/2021 30/03/2021 Ruimte - Gemeentelijk toewijzingsregelment
25/06/2021 17/12/2020 Ruimte - Comformiteitsattest berperken in tijd - beslissing

Overige besturen

Datum publicatie Datum beslissing
29/07/2019 Agentschap Zorg en Welzijn - Kennisgeving wetgeving Legionella
09/07/2020 12/06/2020 Wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval
27/01/2021 26/01/2021 Loting lijst gezworenen
08/02/2021 28/01/2021 Lokale bronopsporing en contactonderzoek COVID-19 pandemie - Protocol
30/03/2021 Start zienswijzentermijn Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027
08/06/2021 07/06/2021 Veiligheidsbesluit inzake rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden
24/06/2021 23/06/2021 veiligheidsbesluit inzake rook-en vuurverbod 20210623
01/09/2021 Digitale atlas Waterlopen
23/08/2021 20/05/2021 hernieuwing drinkwaterwinning
25/08/2021 openbaar onderzoek nieuw ontwerp-beleidsprogramma 'Op weg naar circulair bouwen'

Aanvullende blijvende politiereglementen

Datum publicatie Datum beslissing
29/10/2019 24/10/2019 Blijvend politiereglement wijziging snelheidsregime Diksmuidse Heirweg
27/10/2020 24/09/2020 aanvullend blijvend politiereglement - GR 24/09/2020
04/02/2021 28/01/2021 Aanvullend blijvend politiereglement inzake verdeling van de rijbaan in rijstroken op het grondgebied Zedelgem
31/03/2021 25/03/2021 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
29/04/2021 22/04/2021 Aanvullend blijvend politiereglement betreffende het invoeren van fietsstraten op grondgebied Zedelgem
29/06/2021 24/06/2021 Blijvend politiereglement inzake het invoeren van twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen te Loppem - GR 24/06/2021

Omgevingsvergunningen: openbaar onderzoek

Datum publicatie Datum beslissing
28/11/2019 RUP Engelbewaarder startnota
28/11/2019 RUP Engelbewaarder procesnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat startnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat procesnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke startnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke procesnota
12/08/2020 Ontwerp actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen - openbaar onderzoek
26/08/2021 Geerolf - Spoorwegstraat 28
26/08/2021 Meulemeester - Hoge Rokersstraat 5-5a
26/08/2021 Van Laecke - Remi Claeysstraat 66
07/09/2021 Demanet-Dejonckheere - Leegveldstraat 1
07/09/2021 Desender - Steenstraat 68
07/09/2021 Devisch - Ossebilkstraat 86
06/09/2021 De heer Vandewalle Mathijs
06/09/2021 Action Belgium - MAXéON en ELECTRO - A.V.
09/09/2021 Rozenkrans - Sportlaan 18-20
09/09/2021 Vandamme-Pierson - Torhoutsesteenweg 454
09/09/2021 Verbeke - Fazantenlaan 12
10/09/2021 Fluvius
16/09/2021 Delaere - Westbilk 5
16/09/2021 Vanhaverbeke - Veldegemsestraat

Politiebesluiten gouverneur

Datum publicatie Datum beslissing
04/06/2020 03/06/2020 Politiebesluit captatieverbod
06/10/2020 25/09/2020 Politiebesluit mondmaskers en drones bij wielerwedstrijden (ontv. 5/10/2020)
14/10/2020 14/10/2020 politiebesluit seizoensarbeid
22/10/2020 22/10/2020 Besluit Gouverneur - verplichting sluitingsuur uitbatingen alcoholische drank in aanbod
30/10/2020 29/10/2020 Politiebesluit gouverneur i.v.m. mondneusmaskerplicht
04/12/2020 03/12/2020 Politiebesluit van 3 december 2020 van de provinciegouverneur houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus ‘Covid-19’ op het grondgebied van West-Vlaanderen
04/12/2020 03/12/2020 Besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen van 3 december 2020 houdende het verbod op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen en de preventieve kennisgeving met betrekking tot de grote volk
17/12/2020 16/12/2020 Politiebesluit van 16 december 2020 van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
11/02/2021 11/02/2021 Politiebesluit 11 februari 2021 gouverneur plicht dragen en bij zich hebben van mondmasker
18/02/2021 18/02/2021 Politiebesluit gouverneur aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden
16/03/2021 16/03/2021 Politiebesluit - aanvullende maatregelen in strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van West-Vlaanderen
30/03/2021 29/03/2021 Politiebesluit - aanvullende maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
01/04/2021 31/03/2021 Politiebesluit - Aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
26/04/2021 23/04/2021 Politiebesluit - aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
26/04/2021 23/04/2021 Politiebesluit - Aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
10/05/2021 07/05/2021 Politiebesluit 7 mei 2021 van de provinciegouverneur mbt opheffing sluitingsuur inrichtingen met alcoholische dranken
25/06/2021 24/06/2021 Politiebesl. tot opheffing van het politiebesl. van 11/02/2021 van de gouverneur van West-Vl. houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de prov. West-Vl.

Tijdelijke politiereglementen

Datum publicatie Datum beslissing
23/02/2021 16/02/2021 Vaccinatiecentrum Groene Meersen - 1/03/21 t.e.m. 31/10/21
16/07/2021 13/07/2021 Corneliusfeesten Veldegem - 16/09/2021 t.e.m. 19/09/2021
16/07/2021 13/07/2021 Aartrijke leeft - 24/09/2021 t.e.m. 26/09/2021
13/08/2021 10/08/2021 Fonkel Fluo-dag in Aartrijke - 17/09/2021
09/09/2021 24/08/2021 Kermis Veldegem - 28/9/2021 t.e.m. 7/10/2021
09/09/2021 24/08/2021 Strapdag Sint-Elooistraat - 17/09/2021
15/09/2021 07/09/2021 Strapdag Veldegem - 17/09/2021