Bekendmakingen

Alle gemeentelijke reglementen en verordeningen worden naast de schriftelijke aanplakking aan het gemeentehuis ook digitaal bekendgemaakt.

Reglementen en verordeningen van gemeenteraad, college en burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden (art. 285 ev. decreet lokaal bestuur).

Klacht indienen tegen genomen besluiten van het Lokaal Bestuur en Openbaarheid van Bestuur (klik op groene tekst).

Agenda's en beslissingen van zittingen van de zoneraad van Hulpverleningszone 1 kan je via deze link raadplegen.
Agenda's en beslissingen van zittingen van de politieraad van Politiezone Het Houtsche kan je via deze link raadplegen.

Bekendmakingen oprichtingsakten en statuten in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur dat in voege gaat op 1 januari 2019 (bepaald in artikel 286 § 1):

Omgevingsvergunningen: beslissing

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 09/04/2019 Paul Demarest - Bergenstraat 4 - 8210 Zedelgem
18/04/2019 09/04/2019 Boncor - 't Westhof - Groenestraat 175 - 8210 Zedelgem
06/06/2019 09/05/2019 Vanhove Cleaning - De Arend 17 - 8210 Zedelgem
11/06/2020 Herinrichting voormalige sportzone militair domein
22/02/2022 15/02/2022 PJM CONSTRUCT
11/05/2023 02/05/2023 De heer Baeke Henri
05/05/2023 25/04/2023 Beslissing Kuilputstraat 39 - Laethem Kevin-Demeestere Ellen
05/05/2023 25/04/2023 Beslissing Brugse Heirweg 122 - Lanszweert Pieterjan-Vereecke Kathleen
05/05/2023 02/05/2023 Mortier - Fazantenlaan 41
05/05/2023 02/05/2023 Vanslembrouck - 't Veld 71
05/05/2023 02/05/2023 Verhaeghe - Kapellestraat 10
05/05/2023 02/05/2023 Decloedt - Leliestraat 4
05/05/2023 02/05/2023 Vandendriessche - Rijselsestraat 146
05/05/2023 02/05/2023 D'Hulster-Costers - 't Veld 2-2a
05/05/2023 02/05/2023 Immalo - Vlinderbloemstraat 24
05/05/2023 02/05/2023 TD IVST BV _ Dumolin - Schatting 20
05/05/2023 02/05/2023 Mestdagh - Costersveld
17/05/2023 09/05/2023 NV Bevertrans
17/05/2023 09/05/2023 Beslissing Pierlapont 105 - Gamme Daan-Meurisse Kona
25/05/2023 16/05/2023 NV Aannemingen M en J Braet
25/05/2023 16/05/2023 NV Bouwond Damman
25/05/2023 16/05/2023 De heer Haspeslagh Olivier
25/05/2023 16/05/2023 MDA - SERVICE, IMMALO
01/06/2023 23/05/2023 No file available
01/06/2023 23/05/2023 BVBA Vantiever Construct
01/06/2023 23/05/2023 De heer Vandewoestyne Jan
30/05/2023 16/05/2023 Devos - Halfuurdreef 91
30/05/2023 16/05/2023 Snaet-Vancoppenolle - Sint-Martinusstraat 13-15
30/05/2023 16/05/2023 Debevere - Hof van Steelant 4
30/05/2023 16/05/2023 Vadamme - Torhoutsesteenweg 412
30/05/2023 16/05/2023 Deruwe - Torhoutsesteenweg 269
30/05/2023 16/05/2023 Van Nieuwborgh-Simon - Aartrijksestraat 135
30/05/2023 16/05/2023 Depuydt - Groenestraat 86a
30/05/2023 16/05/2023 Cool - Langenhoekstraat 6
30/05/2023 16/05/2023 Roosebrouck - Bosserijstraat 43a
30/05/2023 16/05/2023 Moeyaert - Rijselsestraat 62

Reglementen

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 Publieke inspraak plan-MER Stroomgebied-beheersplannen 2022-2027
02/06/2021 27/05/2021 Gemeentebelastingen – Algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven – Verlenging termijn aangifteplicht voor bedrijven aanslagjaar 2021 – Verlenging bewijs bijberoep
02/03/2022 24/02/2022 Reglement betreffende de gemeentelijke uitleendienst
02/03/2022 24/02/2022 Retributiereglement uitleendienst
02/03/2022 24/02/2022 Retributiereglement uitleendienst- Toevoeging vrijstelling
02/03/2022 24/02/2022 Retributiereglement betreffende toegang doolhof Loppem en verkoop consumpties
02/03/2022 24/02/2022 Reglement sociaal pedagogische toelage
04/05/2022 28/04/2022 Retributiereglement naar aanleiding van verzoeken tot verwijderen van straatbomen
04/05/2022 28/04/2022 Retributiereglement gemeentelijke sportactiviteiten
29/06/2022 23/06/2022 Reglement ondersteuning goede doelen door/in gemeente Zedelgem
29/08/2022 25/08/2022 Gemeentebelastingen - Belasting op het gebruik van het openbaar domein vanaf 1 september 2022 tot en met 31 december 2025
30/08/2022 25/08/2022 Bibliotheek – Interbibliothecair leenverkeer: aanpassing lenerstarief
27/09/2022 22/09/2022 Reglement voor het gebruik van het Kamphuis Vloethemveld door derden
27/09/2022 22/09/2022 Retributiereglement voor de invordering van niet-fiscale ontvangsten
29/11/2022 24/11/2022 Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
29/11/2022 24/11/2022 Retributiereglement vastgoedinformatie
29/11/2022 24/11/2022 Subsidiereglement EHBO lessen op school
29/11/2022 24/11/2022 Subsidiereglement ter stimulering en ondersteuning van de lokale economie
21/12/2022 15/12/2022 Belasting op verspreiding aan huis van niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter
21/12/2022 15/12/2022 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en gelijkaardig bedrijfsafval
31/01/2023 26/01/2023 Subsidiereglement jumelage
28/02/2023 23/02/2023 Reglement beperken geldigheidsduur conformiteitsattesten
28/03/2023 23/03/2023 Retributiereglement verkoop van goederen aan inwoners en/of bedrijven van de gemeente Zedelgem

Overige besturen

Datum publicatie Datum beslissing
29/07/2019 Agentschap Zorg en Welzijn - Kennisgeving wetgeving Legionella
09/07/2020 12/06/2020 Wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval
27/01/2021 26/01/2021 Loting lijst gezworenen
08/02/2021 28/01/2021 Lokale bronopsporing en contactonderzoek COVID-19 pandemie - Protocol
08/06/2021 07/06/2021 Veiligheidsbesluit inzake rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden
24/06/2021 23/06/2021 veiligheidsbesluit inzake rook-en vuurverbod 20210623
09/03/2022 09/03/2022 Mededeling van afgifte van een toelating voor de uitvoering van handelingen aan of in beschermd erfgoed
15/07/2022 13/07/2022 Besluit captatieverbod IJzerbekken 13072022
16/08/2022 Conceptnota Provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen
19/08/2022 Aankondiging Publieke raadpleging Conceptplan Provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen
23/03/2023 PAS

Aanvullende blijvende politiereglementen

Datum publicatie Datum beslissing
29/10/2019 24/10/2019 Blijvend politiereglement wijziging snelheidsregime Diksmuidse Heirweg
27/10/2020 24/09/2020 aanvullend blijvend politiereglement - GR 24/09/2020
04/02/2021 28/01/2021 Aanvullend blijvend politiereglement inzake verdeling van de rijbaan in rijstroken op het grondgebied Zedelgem
31/03/2021 25/03/2021 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
29/04/2021 22/04/2021 Aanvullend blijvend politiereglement betreffende het invoeren van fietsstraten op grondgebied Zedelgem
29/06/2021 24/06/2021 Blijvend politiereglement inzake het invoeren van twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen te Loppem - GR 24/06/2021
01/12/2021 25/11/2021 aanvullend blijvend politiereglement betreffende een blauwe zone op het kerkplein Aartrijke gelegen Brugsestraat 3
22/12/2021 16/12/2021 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
30/05/2023 25/05/2023 Aanvullend blijvend politiereglement betreffende het invoeren van een parkeer- en stilstaanverbod in de Sint-Jorislaan tussen Loppemsestraat en de Moerstraat
30/05/2023 25/05/2023 Aanvullend blijvend politiereglement betreffende het invoeren van fietszones op grondgebied Zedelgem - Aanpassing
30/05/2023 25/05/2023 Aanvullend blijvend politiereglement inzake het invoeren van een woonerf in het Xaverianenplein
30/05/2023 25/05/2023 Blijvend politiereglement inzake het invoeren van parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen op het grondgebied Zedelgem

Omgevingsvergunningen: openbaar onderzoek

Datum publicatie Datum beslissing
28/11/2019 RUP Engelbewaarder startnota
28/11/2019 RUP Engelbewaarder procesnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat startnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat procesnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke startnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke procesnota
12/08/2020 Ontwerp actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen - openbaar onderzoek
08/05/2023 Verhoyen - Stierenpad 12
12/05/2023 De heer Colpaert Tom
29/05/2023 OO Vermeersch Toben - Ruddervoordsestraat 33
29/05/2023 OO Van Hollebeke Karen - Groenestraat 41
04/06/2023 OO Coudeville Stijn - Lijsterstraat
04/06/2023 OO Paradise trading, investment & consulting - Teerlinck John - De Sluynse

Politiebesluiten gouverneur

Datum publicatie Datum beslissing
11/02/2021 11/02/2021 Politiebesluit 11 februari 2021 gouverneur plicht dragen en bij zich hebben van mondmasker
18/02/2021 18/02/2021 Politiebesluit gouverneur aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden
16/03/2021 16/03/2021 Politiebesluit - aanvullende maatregelen in strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van West-Vlaanderen
30/03/2021 29/03/2021 Politiebesluit - aanvullende maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
01/04/2021 31/03/2021 Politiebesluit - Aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
26/04/2021 23/04/2021 Politiebesluit - aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
26/04/2021 23/04/2021 Politiebesluit - Aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
10/05/2021 07/05/2021 Politiebesluit 7 mei 2021 van de provinciegouverneur mbt opheffing sluitingsuur inrichtingen met alcoholische dranken
25/06/2021 24/06/2021 Politiebesl. tot opheffing van het politiebesl. van 11/02/2021 van de gouverneur van West-Vl. houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de prov. West-Vl.
13/07/2022 12/07/2022 Tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen
19/07/2022 18/07/2022 Tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen
03/10/2022 30/09/2022 eensluidend besluit Gouverneur Zoute Grand Prix 6
11/10/2022 10/10/2022 Opheffing van tijdelijk verbod onttrekking water onbevaarbare waterlopen

Tijdelijke politiereglementen

Datum publicatie Datum beslissing
25/02/2022 01/02/2022 Tijdelijke schoolstraat in Loppem - 22/11/2021 t.e.m. 30/06/2022
11/04/2023 17/01/2023 Buurtfeest F. Moddestraat - 19/08/2023
11/04/2023 17/01/2023 Buurtfeest Langehoekstraat - 2/09/2023
11/04/2023 17/01/2023 Buurtfeest Elzenhoek - 2/07/2023
11/04/2023 31/01/2023 Back to the Roots - 14/10/2023
11/04/2023 31/01/2023 Wielerwedstrijden LWU - 6/08/2023
13/04/2023 14/03/2023 Vinkenzettingen De Arend - 30/04/2023 t.e.m. 30/07/2023
13/04/2023 14/03/2023 Vinkenzettingen Vloethemveldzate - 6/05/2023 t.e.m. 6/08/2023
13/04/2023 14/03/2023 Vinkenzettingen Bosserijstraat - 16/04/2023 t.e.m. 6/08/2023
13/04/2023 04/04/2023 Buurtfeest Xaveriaenenplein - 2/07/2023
13/04/2023 04/04/2023 Schoolfeest Loppem - 04/06/2023
13/04/2023 04/04/2023 Wielerwedstrijden in Zedelgem - 10/06/2023 t.e.m. 11/06/2023
13/04/2023 11/04/2023 Elfstedenronde - 11/06/2023
13/04/2023 11/04/2023 Heirweg Zomert - 19/08/2023 t.e.m. 20/08/2023
25/04/2023 18/04/2023 BK 100 km Ultralopen - 2/07/2023
26/05/2023 25/04/2023 Wielerwedstrijd Aartrijke - 9/09/2023
26/05/2023 25/04/2023 Grote prijs Torhout - 23/08/2023
26/05/2023 09/05/2023 Wielerwedstrijd Veldegem - 21/07/2023
26/05/2023 09/05/2023 Zilleghem Folk - 28/07/2023 t.e.m. 30/07/2023
26/05/2023 23/05/2023 Buurtfeest Eninkveld - 2/09/2023
26/05/2023 23/05/2023 Benelux tour 2023 - 23/08/2023