Bekendmakingen

Alle gemeentelijke reglementen en verordeningen worden naast de schriftelijke aanplakking aan het gemeentehuis ook digitaal bekendgemaakt.

Reglementen en verordeningen van gemeenteraad, college en burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden (art. 285 ev. decreet lokaal bestuur).

Klacht indienen tegen genomen besluiten van het Lokaal Bestuur en Openbaarheid van Bestuur (klik op groene tekst).

Agenda's en beslissingen van zittingen van de zoneraad van Hulpverleningszone 1 kan je via deze link raadplegen.
Agenda's en beslissingen van zittingen van de politieraad van Politiezone Het Houtsche kan je via deze link raadplegen.

Bekendmakingen oprichtingsakten en statuten in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur dat in voege gaat op 1 januari 2019 (bepaald in artikel 286 § 1):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORONA UPDATES i.v.m. OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Op 24 maart 2020 keurde de Vlaamse Regering een noodbesluit goed wat betreft omgevingsvergunningsprocedures. 

Op 27 maart 2020 keurde de Vlaamse Regering een tweede noodbesluit goed, dat maatregelen bevat wat betreft termijnverlengingen en/of inspraakprocedures op planningsinitiatieven. 

De Minister, bevoegd voor Omgeving, besliste op 17 april 2020 dat er geen bijkomende termijnverlenging of schorsing van inspraakmomenten komt voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke planningsprocessen. Daarnaast keurde de Vlaamse Regering op 22 april 2020 een wijzigingsbesluit goed dat de besluiten van 24 en 27 maart 2020 verduidelijkt en aanvult. (hierna ‘het Wijzigingsbesluit’) 

Op 8 mei 2020 besliste de Minister, bevoegd voor Omgeving, louter de maatregelen te verlengen die digitale participatie (informatievergaderingen, hoorzittingen, en omgevingsvergunningscommissies) mogelijk maken. 

Veel gestelde vragen en antwoorden in dit verband: klik hier.

Omgevingsvergunningen: beslissing

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 09/04/2019 Paul Demarest - Bergenstraat 4 - 8210 Zedelgem
18/04/2019 09/04/2019 Boncor - 't Westhof - Groenestraat 175 - 8210 Zedelgem
06/06/2019 09/05/2019 Vanhove Cleaning - De Arend 17 - 8210 Zedelgem
11/06/2020 Herinrichting voormalige sportzone militair domein
23/09/2020 03/09/2020 de heer Roose Antoon
30/09/2020 22/09/2020 De heer Pante Joris
30/09/2020 22/09/2020 De heer Pante Joris
30/09/2020 22/09/2020 Vanstaen-Maes - Berkenhagestraat 46
30/09/2020 22/09/2020 Deschepper - Verlinde - Boswegel
30/09/2020 22/09/2020 Dehaemers - Leliestraat 76
30/09/2020 15/09/2020 De Krinkel - Roose- Eerngemsestraat 112
07/10/2020 29/09/2020 De heer Desmedt Robert Walter
07/10/2020 29/09/2020 BVBA Stoop Projects
07/10/2020 24/09/2020 De heren Joris en Rony Neyens
07/10/2020 29/09/2020 Coppieters - Heidelbergstraat 40
07/10/2020 29/09/2020 De Buyser - Snellegemsestraat 116
07/10/2020 29/09/2020 Decoster - Oliemolenstraat 59
07/10/2020 29/09/2020 Devriese-Monbailliu - Louis Tallierstraat 10
07/10/2020 29/09/2020 Feys - De Pleyne 30 tot en met 44
07/10/2020 29/09/2020 Geldof - Ruddervoordsestraat 133b
07/10/2020 29/09/2020 Lerut - Notenbosdreef 3
07/10/2020 29/09/2020 immo Maertens - Ruddervoordsestraat 36
07/10/2020 29/09/2020 Nauwynck-Anthone - Hollevoordestraat 6
07/10/2020 29/09/2020 Neyrinck - Groenestraat 155
07/10/2020 29/09/2020 Stubbe-Verstraete - Rembertstraat 84
07/10/2020 29/09/2020 Vanclooster - Frederik Moddestraat 26
07/10/2020 29/09/2020 Vansteenkiste-Debruyne - Filiae

Reglementen

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 Publieke inspraak plan-MER Stroomgebied-beheersplannen 2022-2027
24/01/2020 23/01/2020 Belasting op de verwaarlozing van woningen en gebouwen – Aanslagjaar 2020 - 2025
24/01/2020 23/01/2020 Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
04/06/2020 28/05/2020 Algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven – Aanslagjaar 2020 – Verlenging termijn aangifteplicht voor bedrijven
04/06/2020 28/05/2020 Belasting op het gebruik van het openbaar domein – Aanslagjaar 2020 – Toevoeging vrijstelling
04/06/2020 28/05/2020 Intern reglement gemeentelijk zwembad De Groene Meersen
04/06/2020 28/05/2020 Subsidiereglement betreffende energiebesparing
02/07/2020 25/06/2020 Retributiereglement op de verkoop op de verkoop van erfgoed- en toeristische publicaties, promo-materiaal, geleide bezoeken en arrangementen
02/07/2020 25/06/2020 Reglement straatgeveltuintjes
29/09/2020 24/09/2020 Subsidiereglement vaderlandslievende verenigingen

Omgevingsvergunningen: openbaar onderzoek

Datum publicatie Datum beslissing
28/11/2019 RUP Engelbewaarder startnota
28/11/2019 RUP Engelbewaarder procesnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat startnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat procesnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke startnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke procesnota
12/08/2020 Ontwerp actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen - openbaar onderzoek
23/09/2020 BVBA Agrotechniek
23/09/2020 De heer Hans Desmyttere
30/09/2020 BVBA Elektro Rosseel
30/09/2020 Dewanckele - Brugse Heirweg 217
07/10/2020 BVBA Pond'Or
14/10/2020 De Cock-Despriet - Beukenweg 10
14/10/2020 Depondt-Anthierens - Kastanjedreef
14/10/2020 Haesaert - Torhoutsesteenweg 167
14/10/2020 BV Rosseel

Omgevingsvergunningen: weigering

Datum publicatie Datum beslissing
07/10/2020 29/09/2020 Feys - Kastanjedreef