Bekendmakingen

Alle gemeentelijke reglementen en verordeningen worden - naast de aanplakking aan het gemeentehuis (schriftelijk) - digitaal bekend gemaakt.

Artikel 186 van het gemeentedecreet stelt : "De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college en van de burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden."

Gemeenteraad
Datum publicatie Datum beslissing
29/11/2016 24/11/2016 PDF-pictogram retributie_werken_aan_nutsvoorzieningen_op_gem._openb.domein.pdf
15/11/2017 26/10/2017 PDF-pictogram gemeentebelasting_-_opcentiemen_op_de_onroerende_voorheffing_-_aanslagjaren_2018-2019.pdf
11/01/2018 21/12/2017 PDF-pictogram belasting_omgevingsvergunningsaanvragen_voor_stedenbouwkundige_handelingen_of_exploitatie_inrichting_of_activiteit.pdf
Overige Besturen
Datum publicatie Datum beslissing
12/04/2017 PDF-pictogram hulpverleningszone1-bekendmaking-jaarrekening2016.pdf
22/06/2017 21/06/2017 PDF-pictogram politiebesluit_betreffende_beregening_vanuit_onbevaarbare_waterlopen-21-06-2017.pdf
22/06/2017 21/06/2017 PDF-pictogram politiebesluit_betreffende_verbruik_van_drinkwater-21-06-2017.pdf
17/07/2017 13/07/2017 PDF-pictogram politiebesluit_opheffing_besluit_verbod_gebruik_drinkwater_voor_welbepaalde_doeleinden_13_juli_2017.pdf
15/02/2018 29/01/2018 PDF-pictogram hulpverleningszone1-raad-2018-01-29-beslissingen.pdf
Omgevingsvergunningen
Datum publicatie Datum beslissing
05/03/2018 22/02/2018 PDF-pictogram toekenning_omgevingsvergunning_bvba-de-hoge-roker_eco-amron.pdf
05/03/2018 PDF-pictogram openbaar_onderzoek-aanvraag_omgevingsvergunning-lawrence_labaere.pdf
12/03/2018 PDF-pictogram openbaar_onderzoek-aanvraag_omgevingsvergunning-hans_vandecasteele.pdf
13/03/2018 PDF-pictogram openbaar_onderzoek-aanvraag_omgevingsvergunning-vandamme-zutterman.pdf
14/03/2018 06/03/2018 PDF-pictogram toekenning_omgevingsvergunning-clemens-cool.pdf
15/03/2018 PDF-pictogram openbaar_onderzoek-aanvraag_omgevingsvergunning-max_gheeraert.pdf
15/03/2018 06/03/2018 PDF-pictogram inrichting_klasse_3_-_meubar.pdf
22/03/2018 13/03/2018 PDF-pictogram inrichting_klasse_3_-_neyens.pdf
22/03/2018 13/03/2018 PDF-pictogram inrichting_klasse_3_-_eandis.pdf
22/03/2018 PDF-pictogram bodemsaneringsproject-remi_claeyssstraat-bvba_saneco.pdf
College
Datum publicatie Datum beslissing
22/03/2018 13/03/2018 PDF-pictogram aanvullend_tijdelijk_politiereglement_straatfeest_in_aartrijke_5_08_18.pdf
22/03/2018 13/03/2018 PDF-pictogram aanvullend_tijdelijk_politiereglement_nav_wielerwedstrijd_in_veldegem_19_05_18.pdf
22/03/2018 13/02/2018 PDF-pictogram aanvullend_tijdelijk_politiereglement_nav_opendeur_pov_zedelgem_06_05_18.pdf
22/03/2018 27/02/2018 PDF-pictogram aanvullend_tijdelijk_politiereglement_nav_wielerwedstrijd_in_veldegem_01_05_18.pdf
22/03/2018 06/02/2018 PDF-pictogram aanvullend_tijdelijk_politiereglement_nav_twee_wielerwedstrijden_in_veldegem_08_04_18.pdf
22/03/2018 23/01/2018 PDF-pictogram aanvullend_tijdelijk_politiereglement_nav_fuif_in_aartrijke_14_04_18.pdf
22/03/2018 13/02/2018 PDF-pictogram aanvullend_tijdelijk_politiereglement_nav_speelstraat_loppem_15_04_18.pdf

Pagina's