Bekendmakingen

Alle gemeentelijke reglementen en verordeningen worden naast de schriftelijke aanplakking aan het gemeentehuis ook digitaal bekendgemaakt.

Reglementen en verordeningen van gemeenteraad, college en burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden (art. 285 ev. decreet lokaal bestuur).

Klacht indienen tegen genomen besluiten van het Lokaal Bestuur en Openbaarheid van Bestuur (klik op groene tekst).

Agenda's en beslissingen van zittingen van de zoneraad van Hulpverleningszone 1 kan je via deze link raadplegen.
Agenda's en beslissingen van zittingen van de politieraad van Politiezone Het Houtsche kan je via deze link raadplegen.

Bekendmakingen oprichtingsakten en statuten in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur dat in voege gaat op 1 januari 2019 (bepaald in artikel 286 § 1):

Omgevingsvergunningen: beslissing

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 09/04/2019 Paul Demarest - Bergenstraat 4 - 8210 Zedelgem
18/04/2019 09/04/2019 Boncor - 't Westhof - Groenestraat 175 - 8210 Zedelgem
06/06/2019 09/05/2019 Vanhove Cleaning - De Arend 17 - 8210 Zedelgem
11/06/2020 Herinrichting voormalige sportzone militair domein
22/02/2022 15/02/2022 PJM CONSTRUCT
25/08/2023 10/08/2023 Delaere - Ruddervoordsestraat 90
25/08/2023 22/08/2023 Van Reybrouck - K. Albertstraat 90
25/08/2023 22/08/2023 Bouillon-Knop - Torhoutsesteenweg 211
25/08/2023 22/08/2023 Neirynck - Groenestraat 100
25/08/2023 22/08/2023 Simoens- Diksmuidse Heirweg 89
25/08/2023 22/08/2023 De Beuf - Klythoek 7
25/08/2023 22/08/2023 Goes - Kuilputstraat 13
25/08/2023 22/08/2023 Bonheure - Lepemolenstraat 50
25/08/2023 22/08/2023 Declerck - Pierlapont 118
04/09/2023 29/08/2023 Beslissing Westhille 16 - Vandierendonck Caroline
07/09/2023 24/08/2023 NV Decoster
14/09/2023 05/09/2023 De heer Pisvin Christophe
08/09/2023 24/08/2023 dhr colpaert tom
13/09/2023 05/09/2023 Beslissing Halfuurdreef - Hyboma - Amery Wout
21/09/2023 12/09/2023 De heer Vandenbrande Patrick
20/09/2023 12/09/2023 Beslissing Leegveldstsraat 1 - Demanet Jelle-Dejonckheere Charlotte
20/09/2023 12/09/2023 Vijvers 2 - Meersdom Stijn
20/09/2023 12/09/2023 Zabekestraat 23 - Penel Frederic
20/09/2023 12/09/2023 Veldegemsestraat 73a - Houthave Wilfried
20/09/2023 12/09/2023 L. Devischstraat 1, 2 en 5 en Brugsestraat 3 - gemeentebestuur Zedelgem
20/09/2023 12/09/2023 Kastanjedreef 1 - LC Vastgoed

Reglementen

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 Publieke inspraak plan-MER Stroomgebied-beheersplannen 2022-2027
02/03/2022 24/02/2022 Reglement betreffende de gemeentelijke uitleendienst
02/03/2022 24/02/2022 Retributiereglement uitleendienst
02/03/2022 24/02/2022 Retributiereglement uitleendienst- Toevoeging vrijstelling
02/03/2022 24/02/2022 Retributiereglement betreffende toegang doolhof Loppem en verkoop consumpties
02/03/2022 24/02/2022 Reglement sociaal pedagogische toelage
04/05/2022 28/04/2022 Retributiereglement naar aanleiding van verzoeken tot verwijderen van straatbomen
04/05/2022 28/04/2022 Retributiereglement gemeentelijke sportactiviteiten
29/06/2022 23/06/2022 Reglement ondersteuning goede doelen door/in gemeente Zedelgem
29/08/2022 25/08/2022 Gemeentebelastingen - Belasting op het gebruik van het openbaar domein vanaf 1 september 2022 tot en met 31 december 2025
30/08/2022 25/08/2022 Bibliotheek – Interbibliothecair leenverkeer: aanpassing lenerstarief
27/09/2022 22/09/2022 Reglement voor het gebruik van het Kamphuis Vloethemveld door derden
27/09/2022 22/09/2022 Retributiereglement voor de invordering van niet-fiscale ontvangsten
29/11/2022 24/11/2022 Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
29/11/2022 24/11/2022 Retributiereglement vastgoedinformatie
29/11/2022 24/11/2022 Subsidiereglement EHBO lessen op school
29/11/2022 24/11/2022 Subsidiereglement ter stimulering en ondersteuning van de lokale economie
21/12/2022 15/12/2022 Belasting op verspreiding aan huis van niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter
21/12/2022 15/12/2022 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en gelijkaardig bedrijfsafval
31/01/2023 26/01/2023 Subsidiereglement jumelage
28/02/2023 23/02/2023 Reglement beperken geldigheidsduur conformiteitsattesten
28/03/2023 23/03/2023 Retributiereglement verkoop van goederen aan inwoners en/of bedrijven van de gemeente Zedelgem
26/06/2023 22/06/2023 Archiefreglement
26/06/2023 22/06/2023 Leeszaalreglement
26/06/2023 22/06/2023 Reglement Plussubsidie harmonieën en fanfares
26/06/2023 22/06/2023 Reglement werkingssubsidies erkende socio-culturele verenigingen

Overige besturen

Datum publicatie Datum beslissing
29/07/2019 Agentschap Zorg en Welzijn - Kennisgeving wetgeving Legionella
09/07/2020 12/06/2020 Wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval
27/01/2021 26/01/2021 Loting lijst gezworenen
08/02/2021 28/01/2021 Lokale bronopsporing en contactonderzoek COVID-19 pandemie - Protocol
08/06/2021 07/06/2021 Veiligheidsbesluit inzake rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden
24/06/2021 23/06/2021 veiligheidsbesluit inzake rook-en vuurverbod 20210623
09/03/2022 09/03/2022 Mededeling van afgifte van een toelating voor de uitvoering van handelingen aan of in beschermd erfgoed
15/07/2022 13/07/2022 Besluit captatieverbod IJzerbekken 13072022
16/08/2022 Conceptnota Provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen
19/08/2022 Aankondiging Publieke raadpleging Conceptplan Provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen
05/07/2023 Mededeling Lokaal Materialenplan
13/09/2023 Terinzagelegging inventaris geregistreerde bedrijfsruimten

Aanvullende blijvende politiereglementen

Datum publicatie Datum beslissing
29/10/2019 24/10/2019 Blijvend politiereglement wijziging snelheidsregime Diksmuidse Heirweg
27/10/2020 24/09/2020 aanvullend blijvend politiereglement - GR 24/09/2020
04/02/2021 28/01/2021 Aanvullend blijvend politiereglement inzake verdeling van de rijbaan in rijstroken op het grondgebied Zedelgem
31/03/2021 25/03/2021 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
29/04/2021 22/04/2021 Aanvullend blijvend politiereglement betreffende het invoeren van fietsstraten op grondgebied Zedelgem
29/06/2021 24/06/2021 Blijvend politiereglement inzake het invoeren van twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen te Loppem - GR 24/06/2021
01/12/2021 25/11/2021 aanvullend blijvend politiereglement betreffende een blauwe zone op het kerkplein Aartrijke gelegen Brugsestraat 3
22/12/2021 16/12/2021 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
30/05/2023 25/05/2023 Aanvullend blijvend politiereglement betreffende het invoeren van een parkeer- en stilstaanverbod in de Sint-Jorislaan tussen Loppemsestraat en de Moerstraat
30/05/2023 25/05/2023 Aanvullend blijvend politiereglement betreffende het invoeren van fietszones op grondgebied Zedelgem - Aanpassing
30/05/2023 25/05/2023 Aanvullend blijvend politiereglement inzake het invoeren van een woonerf in het Xaverianenplein
30/05/2023 25/05/2023 Blijvend politiereglement inzake het invoeren van parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen op het grondgebied Zedelgem
26/06/2023 22/06/2023 Aanvullend blijvend politiereglement betreffende de parkeerregeling op de parking ter hoogte van Torhoutsesteenweg 46
28/08/2023 24/08/2023 Aanvullend blijvend politiereglement inzake parkeerplaatsen voor personen met een handicap op grondgebied Zedelgem

Omgevingsvergunningen: openbaar onderzoek

Datum publicatie Datum beslissing
28/11/2019 RUP Engelbewaarder startnota
28/11/2019 RUP Engelbewaarder procesnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat startnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat procesnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke startnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke procesnota
12/08/2020 Ontwerp actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen - openbaar onderzoek
28/08/2023 Devooght - Aartrijksestraat 163
31/08/2023 Therry - Snellegemsestraat 47
31/08/2023 Vergels - K. Albertstraat
30/08/2023 Nechelput-Slabbinck - Diksmuidse Heirweg 117
30/08/2023 Traen-Baeteman - K. Astridstraat 66
29/08/2023 Lievens - de Maerestraat
29/08/2023 Rivella - Sint-Elooistraat 39
29/08/2023 Claeys-Galle - Veldegemsestraat 75
30/08/2023 Tamas - Ruddervoordsestraat 6-8
14/09/2023 Vereenooghe-Vanhullebus
15/09/2023 Mevr. Segaert Heidi
22/09/2023 Dwarsstraat 14 - Carton
18/09/2023 BV San-Bouw
22/09/2023 Acaciastraat 9 - Mullier
22/09/2023 Heidelbergstraat 47 - De Wulf
22/09/2023 Looveld 11 - Declerck
22/09/2023 BV Rtrans

Politiebesluiten gouverneur

Datum publicatie Datum beslissing
11/02/2021 11/02/2021 Politiebesluit 11 februari 2021 gouverneur plicht dragen en bij zich hebben van mondmasker
18/02/2021 18/02/2021 Politiebesluit gouverneur aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden
16/03/2021 16/03/2021 Politiebesluit - aanvullende maatregelen in strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van West-Vlaanderen
30/03/2021 29/03/2021 Politiebesluit - aanvullende maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
01/04/2021 31/03/2021 Politiebesluit - Aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
26/04/2021 23/04/2021 Politiebesluit - aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
26/04/2021 23/04/2021 Politiebesluit - Aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
10/05/2021 07/05/2021 Politiebesluit 7 mei 2021 van de provinciegouverneur mbt opheffing sluitingsuur inrichtingen met alcoholische dranken
25/06/2021 24/06/2021 Politiebesl. tot opheffing van het politiebesl. van 11/02/2021 van de gouverneur van West-Vl. houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de prov. West-Vl.
13/07/2022 12/07/2022 Tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen
19/07/2022 18/07/2022 Tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen
03/10/2022 30/09/2022 eensluidend besluit Gouverneur Zoute Grand Prix 6
11/10/2022 10/10/2022 Opheffing van tijdelijk verbod onttrekking water onbevaarbare waterlopen
07/07/2023 06/07/2023 Tijdelijk verbod ontrekking water onbevaarbare waterlopen
24/07/2023 20/07/2023 besluit van de waanemend-gouverneur betreffende invoering van tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen
04/08/2023 03/08/2023 Besluit van de gouverneur betreffende invoering van tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen

Tijdelijke politiereglementen

Datum publicatie Datum beslissing
25/02/2022 01/02/2022 Tijdelijke schoolstraat in Loppem - 22/11/2021 t.e.m. 30/06/2022
11/04/2023 31/01/2023 Back to the Roots - 14/10/2023
28/07/2023 27/06/2023 Strapdag Sint-Elooistraat - 22/09/2023
28/07/2023 27/06/2023 Strapdag Veldegem - 22/09/2023
28/07/2023 04/07/2023 Kermis Aartrijke leeft - 19/09/2023 t.e.m. 27/09/2023
28/07/2023 18/07/2023 Flonkel Fluo Fietsdag in Aartrijke - 6/10/2023
19/09/2023 22/08/2023 Kermismaandag Veldegem - 2/10/2023

Beslissing plan-m.e.r.-plicht planologisch attest

Datum publicatie Datum beslissing
04/08/2023 07/07/2023 Besluit Vlaamse Regering