Bekendmakingen

Alle gemeentelijke reglementen en verordeningen worden naast de schriftelijke aanplakking aan het gemeentehuis ook digitaal bekendgemaakt.

Reglementen en verordeningen van gemeenteraad, college en burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden (art. 285 ev. decreet lokaal bestuur).

Klacht indienen tegen genomen besluiten van het Lokaal Bestuur en Openbaarheid van Bestuur (klik op groene tekst).

Agenda's en beslissingen van zittingen van de zoneraad van Hulpverleningszone 1 kan je via deze link raadplegen.
Agenda's en beslissingen van zittingen van de politieraad van Politiezone Het Houtsche kan je via deze link raadplegen.

Bekendmakingen oprichtingsakten en statuten in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur dat in voege gaat op 1 januari 2019 (bepaald in artikel 286 § 1):

Omgevingsvergunningen: beslissing

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 09/04/2019 Paul Demarest - Bergenstraat 4 - 8210 Zedelgem
18/04/2019 09/04/2019 Boncor - 't Westhof - Groenestraat 175 - 8210 Zedelgem
06/06/2019 09/05/2019 Vanhove Cleaning - De Arend 17 - 8210 Zedelgem
11/06/2020 Herinrichting voormalige sportzone militair domein
22/02/2022 15/02/2022 PJM CONSTRUCT
25/01/2024 16/01/2024 De heer Vandevelde Jan
23/01/2024 16/01/2024 Beslissing Stroelputstraat 29 - Vandendreschs Pascal
23/01/2024 16/01/2024 Beslissing De Wilgen 16 - Vandekerckhove Anna
23/01/2024 16/01/2024 Beslissing Sysen 5 - Eecloo Nicole
23/01/2024 16/01/2024 Beslissing Maantjeveld - Fluvius
25/01/2024 21/12/2023 Mevrouw Segaert Heidi
29/01/2024 23/01/2024 Beslissing Veldegemsestraat 141 - Maenhout Filip
29/01/2024 23/01/2024 Beslissing Abdijhoek 20 - Vermeersch Christina
29/01/2024 23/01/2024 Beslissing Aartrijksestraat 62 - Desmedt Mieke - Devreese Joachim
29/01/2024 23/01/2024 Beslissing Sint-Martinusstraat 5 - Snaet Giovanni
01/02/2024 23/01/2024 Dhr Degroote Bart
01/02/2024 23/01/2024 BV Traen Gebrs.
08/02/2024 30/01/2024 BV Packo Immo Schatting
08/02/2024 30/01/2024 De heer Cocquyt Andy
08/02/2024 30/01/2024 Beslissing Steenbrugsestraat - afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
06/02/2024 30/01/2024 Beslissing Voorbilk 7 - Benoot Koen
06/02/2024 30/01/2024 Beslissing Groenestraat 111 - Isufaj Arsen - Xhyra Ornela
06/02/2024 30/01/2024 Beslissing Zeeweg Zuid 8 - Titeca Pjurrian
15/02/2024 06/02/2024 NV Arkova
15/02/2024 06/02/2024 De heer Timmerman Dries
15/02/2024 06/02/2024 Beslissing Sint-Jorislaan 44 - Denoo Thomas
15/02/2024 06/02/2024 Beslissing Schatting 8 - Debruyne Lieveke
15/02/2024 06/02/2024 Beslissing Brugsestraat 254 - Moenaert Filip
15/02/2024 06/02/2024 Beslissing Kloosterstraat 63 - Van Mulem Benjamin
19/02/2024 13/02/2024 Beslissing Zeeweg Zuid - Vandewoestyne Jan

Reglementen

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 Publieke inspraak plan-MER Stroomgebied-beheersplannen 2022-2027
02/03/2022 24/02/2022 Reglement betreffende de gemeentelijke uitleendienst
02/03/2022 24/02/2022 Retributiereglement uitleendienst
02/03/2022 24/02/2022 Retributiereglement uitleendienst- Toevoeging vrijstelling
02/03/2022 24/02/2022 Retributiereglement betreffende toegang doolhof Loppem en verkoop consumpties
02/03/2022 24/02/2022 Reglement sociaal pedagogische toelage
04/05/2022 28/04/2022 Retributiereglement naar aanleiding van verzoeken tot verwijderen van straatbomen
04/05/2022 28/04/2022 Retributiereglement gemeentelijke sportactiviteiten
29/06/2022 23/06/2022 Reglement ondersteuning goede doelen door/in gemeente Zedelgem
29/08/2022 25/08/2022 Gemeentebelastingen - Belasting op het gebruik van het openbaar domein vanaf 1 september 2022 tot en met 31 december 2025
30/08/2022 25/08/2022 Bibliotheek – Interbibliothecair leenverkeer: aanpassing lenerstarief
27/09/2022 22/09/2022 Reglement voor het gebruik van het Kamphuis Vloethemveld door derden
27/09/2022 22/09/2022 Retributiereglement voor de invordering van niet-fiscale ontvangsten
29/11/2022 24/11/2022 Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
29/11/2022 24/11/2022 Retributiereglement vastgoedinformatie
29/11/2022 24/11/2022 Subsidiereglement EHBO lessen op school
29/11/2022 24/11/2022 Subsidiereglement ter stimulering en ondersteuning van de lokale economie
21/12/2022 15/12/2022 Belasting op verspreiding aan huis van niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter
21/12/2022 15/12/2022 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en gelijkaardig bedrijfsafval
31/01/2023 26/01/2023 Subsidiereglement jumelage
28/02/2023 23/02/2023 Reglement beperken geldigheidsduur conformiteitsattesten
28/03/2023 23/03/2023 Retributiereglement verkoop van goederen aan inwoners en/of bedrijven van de gemeente Zedelgem
26/06/2023 22/06/2023 Archiefreglement
26/06/2023 22/06/2023 Leeszaalreglement
26/06/2023 22/06/2023 Reglement Plussubsidie harmonieën en fanfares
26/06/2023 22/06/2023 Reglement werkingssubsidies erkende socio-culturele verenigingen
02/10/2023 28/09/2023 Politiereglement houdende ophaling, opslag, en verwerking van huishoudelijke afval en gelijkaardig bedrijfsafval
30/10/2023 26/10/2023 Gemeentelijk reglement verplicht conformiteitsattest bij huurwoningen
30/10/2023 26/10/2023 Retributiereglement conformiteitsattesten
27/11/2023 23/11/2023 Tariefreglement betreffende kostenvergoeding technische dienst
22/12/2023 21/12/2023 Reglement betreffende de goederen buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst of achtergelaten
22/12/2023 21/12/2023 Reglement vrijwilligerswerk voor onderhoud van kapellen op het openbaar domein
22/12/2023 21/12/2023 Retributiereglement culturele voorstellingen en activiteiten
30/01/2024 25/01/2024 Gemeentebelastingen - Belasting op de afgifte van administratieve stukken met ingang van 1 februari 2024 en eindigend op 31 december 2025
30/01/2024 25/01/2024 Retributiereglement vastgoedinformatie

Overige besturen

Datum publicatie Datum beslissing
29/07/2019 Agentschap Zorg en Welzijn - Kennisgeving wetgeving Legionella
09/07/2020 12/06/2020 Wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval
27/01/2021 26/01/2021 Loting lijst gezworenen
08/02/2021 28/01/2021 Lokale bronopsporing en contactonderzoek COVID-19 pandemie - Protocol
08/06/2021 07/06/2021 Veiligheidsbesluit inzake rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden
24/06/2021 23/06/2021 veiligheidsbesluit inzake rook-en vuurverbod 20210623
09/03/2022 09/03/2022 Mededeling van afgifte van een toelating voor de uitvoering van handelingen aan of in beschermd erfgoed
15/07/2022 13/07/2022 Besluit captatieverbod IJzerbekken 13072022
16/08/2022 Conceptnota Provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen
19/08/2022 Aankondiging Publieke raadpleging Conceptplan Provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen

Aanvullende blijvende politiereglementen

Datum publicatie Datum beslissing
29/10/2019 24/10/2019 Blijvend politiereglement wijziging snelheidsregime Diksmuidse Heirweg
27/10/2020 24/09/2020 aanvullend blijvend politiereglement - GR 24/09/2020
04/02/2021 28/01/2021 Aanvullend blijvend politiereglement inzake verdeling van de rijbaan in rijstroken op het grondgebied Zedelgem
31/03/2021 25/03/2021 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
29/04/2021 22/04/2021 Aanvullend blijvend politiereglement betreffende het invoeren van fietsstraten op grondgebied Zedelgem
29/06/2021 24/06/2021 Blijvend politiereglement inzake het invoeren van twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen te Loppem - GR 24/06/2021
01/12/2021 25/11/2021 aanvullend blijvend politiereglement betreffende een blauwe zone op het kerkplein Aartrijke gelegen Brugsestraat 3
22/12/2021 16/12/2021 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
30/05/2023 25/05/2023 Aanvullend blijvend politiereglement betreffende het invoeren van een parkeer- en stilstaanverbod in de Sint-Jorislaan tussen Loppemsestraat en de Moerstraat
30/05/2023 25/05/2023 Aanvullend blijvend politiereglement betreffende het invoeren van fietszones op grondgebied Zedelgem - Aanpassing
30/05/2023 25/05/2023 Aanvullend blijvend politiereglement inzake het invoeren van een woonerf in het Xaverianenplein
30/05/2023 25/05/2023 Blijvend politiereglement inzake het invoeren van parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen op het grondgebied Zedelgem
26/06/2023 22/06/2023 Aanvullend blijvend politiereglement betreffende de parkeerregeling op de parking ter hoogte van Torhoutsesteenweg 46
28/08/2023 24/08/2023 Aanvullend blijvend politiereglement inzake parkeerplaatsen voor personen met een handicap op grondgebied Zedelgem
30/01/2024 25/01/2024 Blijvend politiereglement inzake het invoeren van parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen op het grondgebied Zedelgem

Omgevingsvergunningen: openbaar onderzoek

Datum publicatie Datum beslissing
28/11/2019 RUP Engelbewaarder startnota
28/11/2019 RUP Engelbewaarder procesnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat startnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat procesnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke startnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke procesnota
12/08/2020 Ontwerp actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen - openbaar onderzoek
31/01/2024 NV Fabricom
08/02/2024 Dhr. Vancaillie Jonas
08/02/2024 Dhr. Denolf Bart
08/02/2024 Dhr. Van Iseghem Maarten
08/02/2024 Dhr. Samaey Stefaan
08/02/2024 De Vooght Marie - Verleye Nick
08/02/2024 Dhr. Kerckhove Enzo
08/02/2024 NV De Krinkel
15/02/2024 De heer Vanden Broucke Hendrik
15/02/2024 NV Evan furniture
15/02/2024 BV Knuffel
16/02/2024 VVZRL Spriet Frederick
16/02/2024 Globalindus
16/02/2024 Dhr. Benoît Destecker
16/02/2024 Mapie Invest

Tijdelijke politiereglementen

Datum publicatie Datum beslissing
25/02/2022 01/02/2022 Tijdelijke schoolstraat in Loppem - 22/11/2021 t.e.m. 30/06/2022
20/10/2023 10/10/2023 Driedaagse Brugge - De Panne grondgebied Zedelgem - 20/03/2024 t.e.m. 21/03/2024
21/11/2023 14/11/2023 Heirweg rommelmarkt - 17/08/2024 t.e.m. 18/08/2024
27/12/2023 28/11/2023 Art on Wheels - 5/05/2024
27/12/2023 28/11/2024 Back to the Roots - 12/10/2024
16/01/2024 09/01/2024 Buurtfeest Goudenregendreef - 31/08/2024
26/01/2024 23/01/2024 Buurtfeest Elzenhoek - 14/07/2024
26/01/2024 23/01/2024 Wijkfeest F. Moddestraat - 24/08/2024
26/01/2024 23/01/2024 Kinky Fuif - 16/03/2024
26/01/2024 23/01/2024 Carnavalstoet Veldegem - 17/03/2024
26/01/2024 23/01/2024 Carnaval kermis - 12/03/2024 t.e.m. 20/03/2024
30/01/2024 16/01/2024 38ste Lenterit MTC Zedelgem - 24/03/2024
14/02/2024 06/02/2024 Wielerwedstrijden Veldegem - 14/04/2024
14/02/2024 30/01/2024 Camp Loppem - 14/08/2024 t.e.m. 18/08/2024
15/02/2024 13/02/2024 Pinkster rommelmarkt in Zedelgem - 19/05/2024
15/02/2024 13/02/2024 Buurtfeest Kaatje Vandencasteelestraat - 25/05/2024
15/02/2024 13/02/2024 Anti-Bobfuif KLJ Aartrijke - 12/04/2024 t.e.m. 13/04/2024

Politiebesluiten gouverneur

Datum publicatie Datum beslissing
07/07/2023 06/07/2023 Tijdelijk verbod ontrekking water onbevaarbare waterlopen
24/07/2023 20/07/2023 besluit van de waanemend-gouverneur betreffende invoering van tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen
04/08/2023 03/08/2023 Besluit van de gouverneur betreffende invoering van tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen
31/01/2024 30/01/2024 politiebesluit gouverneur inzake verkiezingen van 9 juni 2024
05/02/2024 02/02/2024 politiebesluit gouverneur houdende beperking op inzet politiepersoneel voor ondersteuning van reguliere evenementen andere dan het 'Boerenprotest'