Bekendmakingen

Alle gemeentelijke reglementen en verordeningen worden naast de schriftelijke aanplakking aan het gemeentehuis ook digitaal bekendgemaakt.

Reglementen en verordeningen van gemeenteraad, college en burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden (art. 285 ev. decreet lokaal bestuur).

Klacht indienen tegen genomen besluiten van het Lokaal Bestuur en Openbaarheid van Bestuur (klik op groene tekst).

Agenda's en beslissingen van zittingen van de zoneraad van Hulpverleningszone 1 kan je via deze link raadplegen.
Agenda's en beslissingen van zittingen van de politieraad van Politiezone Het Houtsche kan je via deze link raadplegen.

Bekendmakingen oprichtingsakten en statuten in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur dat in voege gaat op 1 januari 2019 (bepaald in artikel 286 § 1):

Omgevingsvergunningen: beslissing

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 09/04/2019 Paul Demarest - Bergenstraat 4 - 8210 Zedelgem
18/04/2019 09/04/2019 Boncor - 't Westhof - Groenestraat 175 - 8210 Zedelgem
06/06/2019 09/05/2019 Vanhove Cleaning - De Arend 17 - 8210 Zedelgem
11/06/2020 Herinrichting voormalige sportzone militair domein
22/02/2022 15/02/2022 PJM CONSTRUCT
22/05/2024 14/05/2024 Beslissing Kastanjedreef 11 - LC CONSULT - Lambrecht Carl
22/05/2024 14/05/2024 Beslissing Hollevoordestraat - KNUFFEL - Puype Werner
22/05/2024 14/05/2024 Beslissing Torhoutsesteenweg 51 - Billiet Christophe
22/05/2024 14/05/2024 Beslissing Moubekestraat-Indrustriestraat - Verraes Steven - EVAN FURNITURE
22/05/2024 14/05/2024 Beslissing Stroelputstraat 80-80a - Woningbouw Blomme - Blomme Pieter
22/05/2024 14/05/2024 Beslissing Begonialaan 22 - Tamsin Kurt
22/05/2024 14/05/2024 Beslissing Eernegemsestraat 108 - Goutry Kurt-Bruneel Nancy
22/05/2024 14/05/2024 Beslissing Ieperweg 24 - Germonpré Katja
22/05/2024 14/05/2024 Beslissing Snellegemsestraat 86 - De Brabander Kristof-De Visch Raissa
22/05/2024 14/05/2024 Beslissing Ruddervoordsestraat 9 - Devriese Pieter
30/05/2024 21/05/2024 Mevrouw Lamsens Sylvie
30/05/2024 21/05/2024 BV Van Hoecke Peter
28/05/2024 21/05/2024 Beslissing Sysen 5 - Eecloo Nicole
28/05/2024 21/05/2024 Beslissing Koning Albertstraat 53 - Desanghere Mario
28/05/2024 21/05/2024 Beslissing Rijselsestraat 42a - Priem Astrid
28/05/2024 21/05/2024 Beslissing Henri Blommelaan 45a - Matthys Bart
28/05/2024 21/05/2024 Beslissing Guido Gezellelaan 32 - Maes Henri
28/05/2024 21/05/2024 Beslissing Stroelputstraat 63 - Aerts Freija
28/05/2024 21/05/2024 Beslissing De Arend 5 - Steen Elektriciteit-Steen Laurens
28/05/2024 21/05/2024 Beslissing Hamersvelde 22 - Jaecques Hendrik-Vervaque Els
28/05/2024 21/05/2024 Beslissing Steenbrugsestraat 83 - De Craemer Stephanie
28/05/2024 21/05/2024 Beslissing Rembertstraat 75 - Vermeulen Sidney
28/05/2024 21/05/2024 Beslissing Ruddervoordsestraat 185 - Puype Gerard-Vantornout Noëlla
30/05/2024 16/05/2024 NV Kuwait Petroleum
31/05/2024 21/05/2024 Lamsens Sylvie
31/05/2024 21/05/2024 Van Hoecke Peter BV
06/06/2024 28/05/2024 NV Equans
06/06/2024 28/05/2024 BP Europa SE
05/06/2024 28/05/2024 Beslissing Groenestraat 73 - Gemeentebestuur Zedelgem
04/06/2024 28/05/2024 Beslissing Buskinslaan 24a - Filiae Construct - Wouter Vansteenkiste
13/06/2024 04/06/2024 BV Kubriek
13/06/2024 04/06/2024 BV Unidevelop
13/06/2024 04/06/2024 Michiels - Guido Gezellelaan 123
13/06/2024 04/06/2024 Scheldeman - Aartrijksestraat 115
13/06/2024 04/06/2024 Verplancke - Hollebekestraat 9
13/06/2024 04/06/2024 Lambrecht - Koning Albertstraat 136
19/06/2024 11/06/2024 Decorte - Brugsestraat 225
19/06/2024 11/06/2024 Hollevoet - Diksmuidse Heirweg 85
19/06/2024 11/06/2024 Sys - De Wilgen 15
19/06/2024 11/06/2024 Vanhoutteghem - Noordstraat 43
19/06/2024 11/06/2024 Beuselinck-Claeys - Diksmuidse Heirweg 64
19/06/2024 11/06/2024 Ruyssinck-Slagmulders-De Groote - Leon Claeysstraat 6
19/06/2024 11/06/2024 Feys - Kloosterstraat 48
19/06/2024 11/06/2024 LE.LO - Misseeuw - Berkenhagestraat 2
19/06/2024 11/06/2024 Tyvaert - Ossebilkstraat 57
19/06/2024 11/06/2024 Schepens - Wilgenlaan 37

Reglementen

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 Publieke inspraak plan-MER Stroomgebied-beheersplannen 2022-2027
02/03/2022 24/02/2022 Reglement betreffende de gemeentelijke uitleendienst
02/03/2022 24/02/2022 Retributiereglement uitleendienst
02/03/2022 24/02/2022 Retributiereglement uitleendienst- Toevoeging vrijstelling
02/03/2022 24/02/2022 Retributiereglement betreffende toegang doolhof Loppem en verkoop consumpties
02/03/2022 24/02/2022 Reglement sociaal pedagogische toelage
04/05/2022 28/04/2022 Retributiereglement naar aanleiding van verzoeken tot verwijderen van straatbomen
04/05/2022 28/04/2022 Retributiereglement gemeentelijke sportactiviteiten
29/06/2022 23/06/2022 Reglement ondersteuning goede doelen door/in gemeente Zedelgem
29/08/2022 25/08/2022 Gemeentebelastingen - Belasting op het gebruik van het openbaar domein vanaf 1 september 2022 tot en met 31 december 2025
30/08/2022 25/08/2022 Bibliotheek – Interbibliothecair leenverkeer: aanpassing lenerstarief
27/09/2022 22/09/2022 Reglement voor het gebruik van het Kamphuis Vloethemveld door derden
27/09/2022 22/09/2022 Retributiereglement voor de invordering van niet-fiscale ontvangsten
29/11/2022 24/11/2022 Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
29/11/2022 24/11/2022 Retributiereglement vastgoedinformatie
29/11/2022 24/11/2022 Subsidiereglement EHBO lessen op school
29/11/2022 24/11/2022 Subsidiereglement ter stimulering en ondersteuning van de lokale economie
21/12/2022 15/12/2022 Belasting op verspreiding aan huis van niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter
21/12/2022 15/12/2022 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en gelijkaardig bedrijfsafval
31/01/2023 26/01/2023 Subsidiereglement jumelage
28/02/2023 23/02/2023 Reglement beperken geldigheidsduur conformiteitsattesten
28/03/2023 23/03/2023 Retributiereglement verkoop van goederen aan inwoners en/of bedrijven van de gemeente Zedelgem
26/06/2023 22/06/2023 Archiefreglement
26/06/2023 22/06/2023 Leeszaalreglement
26/06/2023 22/06/2023 Reglement Plussubsidie harmonieën en fanfares
26/06/2023 22/06/2023 Reglement werkingssubsidies erkende socio-culturele verenigingen
02/10/2023 28/09/2023 Politiereglement houdende ophaling, opslag, en verwerking van huishoudelijke afval en gelijkaardig bedrijfsafval
30/10/2023 26/10/2023 Gemeentelijk reglement verplicht conformiteitsattest bij huurwoningen
30/10/2023 26/10/2023 Retributiereglement conformiteitsattesten
27/11/2023 23/11/2023 Tariefreglement betreffende kostenvergoeding technische dienst
22/12/2023 21/12/2023 Reglement betreffende de goederen buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst of achtergelaten
22/12/2023 21/12/2023 Reglement vrijwilligerswerk voor onderhoud van kapellen op het openbaar domein
22/12/2023 21/12/2023 Retributiereglement culturele voorstellingen en activiteiten
30/01/2024 25/01/2024 Gemeentebelastingen - Belasting op de afgifte van administratieve stukken met ingang van 1 februari 2024 en eindigend op 31 december 2025
30/01/2024 25/01/2024 Retributiereglement vastgoedinformatie
26/02/2024 22/02/2024 Reglement gebruik kamphuis Vloethemveld door derden
26/02/2024 22/02/2024 Reglement voor het gebruik van het onthaalplein Vloethemveld voor evenementen
26/02/2024 22/02/2024 Retributiereglement gebruik onthaalplein Vloethemveld
26/02/2024 22/02/2024 Subsidiereglement betreffende de betoelaging voor het verbeteren van de toegankelijkheid van handelszaken, vrije beroepen en diensten voor andersvaliden
02/04/2024 28/03/2024 Subsidiereglement toegankelijksheidspremie en toegankelijkheidslabel voor ondernemers 2024
27/05/2024 23/05/2024 Retributiereglement voor het uitvoeren van een tweede conformiteitsonderzoek

Overige besturen

Datum publicatie Datum beslissing
29/07/2019 Agentschap Zorg en Welzijn - Kennisgeving wetgeving Legionella
09/07/2020 12/06/2020 Wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval
27/01/2021 26/01/2021 Loting lijst gezworenen
08/02/2021 28/01/2021 Lokale bronopsporing en contactonderzoek COVID-19 pandemie - Protocol
15/07/2022 13/07/2022 Besluit captatieverbod IJzerbekken 13072022
16/08/2022 Conceptnota Provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen
19/08/2022 Aankondiging Publieke raadpleging Conceptplan Provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen

Aanvullende blijvende politiereglementen

Datum publicatie Datum beslissing
29/10/2019 24/10/2019 Blijvend politiereglement wijziging snelheidsregime Diksmuidse Heirweg
27/10/2020 24/09/2020 aanvullend blijvend politiereglement - GR 24/09/2020
04/02/2021 28/01/2021 Aanvullend blijvend politiereglement inzake verdeling van de rijbaan in rijstroken op het grondgebied Zedelgem
31/03/2021 25/03/2021 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
29/04/2021 22/04/2021 Aanvullend blijvend politiereglement betreffende het invoeren van fietsstraten op grondgebied Zedelgem
29/06/2021 24/06/2021 Blijvend politiereglement inzake het invoeren van twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen te Loppem - GR 24/06/2021
01/12/2021 25/11/2021 aanvullend blijvend politiereglement betreffende een blauwe zone op het kerkplein Aartrijke gelegen Brugsestraat 3
22/12/2021 16/12/2021 Politiereglement houdende ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijke afval en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
30/05/2023 25/05/2023 Aanvullend blijvend politiereglement betreffende het invoeren van een parkeer- en stilstaanverbod in de Sint-Jorislaan tussen Loppemsestraat en de Moerstraat
30/05/2023 25/05/2023 Aanvullend blijvend politiereglement betreffende het invoeren van fietszones op grondgebied Zedelgem - Aanpassing
30/05/2023 25/05/2023 Aanvullend blijvend politiereglement inzake het invoeren van een woonerf in het Xaverianenplein
30/05/2023 25/05/2023 Blijvend politiereglement inzake het invoeren van parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen op het grondgebied Zedelgem
26/06/2023 22/06/2023 Aanvullend blijvend politiereglement betreffende de parkeerregeling op de parking ter hoogte van Torhoutsesteenweg 46
28/08/2023 24/08/2023 Aanvullend blijvend politiereglement inzake parkeerplaatsen voor personen met een handicap op grondgebied Zedelgem
30/01/2024 25/01/2024 Blijvend politiereglement inzake het invoeren van parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen op het grondgebied Zedelgem
02/04/2024 28/03/2024 Aanvullend blijvend politiereglement betreffende plaatsing van borden verbod voor alle verkeer met uitzondering voor Plaatselijk verkeer in de Zaggebroekstraat
02/04/2024 28/03/2024 Aanvullend blijvend politiereglement betreffende het invoeren van een parkeer- en stilstaanverbod in de Esdoornlaan

Omgevingsvergunningen: openbaar onderzoek

Datum publicatie Datum beslissing
28/11/2019 RUP Engelbewaarder startnota
28/11/2019 RUP Engelbewaarder procesnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat startnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat procesnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke startnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke procesnota
12/08/2020 Ontwerp actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen - openbaar onderzoek
23/05/2024 gemeentebestuur Zedelgem - Diksmuidse Heirweg
23/05/2024 Clarysse - Ichtegemsestraat 44
23/05/2024 Claeys - Guido Gezellelaan 66
26/05/2024 Boffil-Gasset Amell - Stationsstraat 39
26/05/2024 Fluvius - Abdijhoek
27/05/2024 Vandekinderen-Timmerman - Haveskerke 4
27/05/2024 Winderickx - Rijselsestraat 40
27/05/2024 No file available
04/06/2024 OO Eninkveld 8 - Van Nevel Koen-Dobbelaere Katrien
04/06/2024 OO Torhoutsesteenweg 170-170b - Devlieger Freddy
12/06/2024 Tamas - Ruddervoordsestraat 6-8
16/06/2024 OO Loppemsestraat 37 - De Cock Bert-Vandenaweele Josje
11/06/2024 OO Sprinkelhoevestraat 38 - Velle Melissa
19/06/2024 BILLY - Bessendreef 4
19/06/2024 Vandamme - Dopheidelaan 72

Tijdelijke politiereglementen

Datum publicatie Datum beslissing
25/02/2022 01/02/2022 Tijdelijke schoolstraat in Loppem - 22/11/2021 t.e.m. 30/06/2022
21/11/2023 14/11/2023 Heirweg rommelmarkt - 17/08/2024 t.e.m. 18/08/2024
27/12/2023 28/11/2024 Back to the Roots - 12/10/2024
16/01/2024 09/01/2024 Buurtfeest Goudenregendreef - 31/08/2024
26/01/2024 23/01/2024 Buurtfeest Elzenhoek - 14/07/2024
26/01/2024 23/01/2024 Wijkfeest F. Moddestraat - 24/08/2024
14/02/2024 30/01/2024 Camp Loppem - 14/08/2024 t.e.m. 18/08/2024