Bekendmakingen

Alle gemeentelijke reglementen en verordeningen worden naast de schriftelijke aanplakking aan het gemeentehuis ook digitaal bekendgemaakt.

Reglementen en verordeningen van gemeenteraad, college en burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden (art. 285 ev. decreet lokaal bestuur).

Klacht indienen tegen genomen besluiten van het Lokaal Bestuur en Openbaarheid van Bestuur (klik op groene tekst).

Agenda's en beslissingen van zittingen van de zoneraad van Hulpverleningszone 1 kan je via deze link raadplegen.
Agenda's en beslissingen van zittingen van de politieraad van Politiezone Het Houtsche kan je via deze link raadplegen.

Bekendmakingen oprichtingsakten en statuten in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur dat in voege gaat op 1 januari 2019 (bepaald in artikel 286 § 1):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORONA UPDATE d.d. 28/04/2020 i.v.m. OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, werden wat betreft de omgevingsvergunningen alle lopende openbare onderzoeken opgeschort en termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen.

De Minister, bevoegd voor Omgeving, besliste op 17 april 2020 dat er geen bijkomende termijnverlenging komt voor omgevingsvergunningen. Dit betekent dat de openbare onderzoeken over vergunningen mogen hervat worden na 24 april. De gemeente Zedelgem zal de openbare onderzoeken geleidelijk aan terug opstarten.
Meer informatie hierover vind je hier.

Daarnaast keurde de Vlaamse Regering op 22 april 2020 een wijzigingsbesluit goed dat de besluiten van 24 en 27 maart 2020 verduidelijkt en aanvult.
Het document met de veelgestelde vragen (te lezen via onderstaande link) werd aangepast aan het Wijzigingsbesluit van 22 april 2020 en duidt eveneens de gevolgen van de niet-verlenging.
Veel gestelde vragen en antwoorden in dit verband: klik hier.

 

 

CORONA UPDATE d.d. 3/04/2020 i.v.m. OMGEVINGSVERGUNNINGEN

"Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning:

  • zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie zal later volgen. 
  • worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen. Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging. Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.”  

Veel gestelde vragen en antwoorden in dit verband: klik hier

 

CORONA UPDATE d.d. 26/03/2020 i.v.m. OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De Vlaamse Regering schort met ingang van 26/03/2020 alle lopende onderzoeken op die betrekking hebben op het afleveren van omgevingsvergunningen. 

De gemeente Zedelgem maakt hierbij de tekst van het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering bekend over de termijnen van het omgevingsvergunningsdecreet:

 “Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele FAQ MAATREGELEN CORONA VERSIE 26.03.2020 -7- noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.”  

Omgevingsvergunningen: beslissing

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 09/04/2019 Paul Demarest - Bergenstraat 4 - 8210 Zedelgem
18/04/2019 09/04/2019 Boncor - 't Westhof - Groenestraat 175 - 8210 Zedelgem
06/06/2019 09/05/2019 Vanhove Cleaning - De Arend 17 - 8210 Zedelgem
11/06/2020 Herinrichting voormalige sportzone militair domein
08/07/2020 18/06/2020 NV De Krinkle
14/07/2020 07/07/2020 NV Recon Bouw
14/07/2020 07/07/2020 BVBA Pieter Neels
15/07/2020 30/06/2020 Guilluy - Sprinkelhoevestraat 49
15/07/2020 30/06/2020 Lammens-Schollier - Zeeweg Noord 19a
15/07/2020 30/06/2020 Demeulemeester - Torhoutsesteenweg 245
15/07/2020 30/06/2020 De Baere - Brugsestraat 179
15/07/2020 30/06/2020 Huys - Stierenpad 9
15/07/2020 30/06/2020 Van Den Broucke - Heidelbergstraat 2
15/07/2020 30/06/2020 De Craemer - Lindstraat 2 tot 26 en Schattingbeekstraat 2-18 en 22-36
15/07/2020 30/06/2020 Bolle - Moubekestraat 52
15/07/2020 30/06/2020 Vreye - Acaciastraat 48
15/07/2020 30/06/2020 Vermoote - Stationsstraat 52
15/07/2020 30/06/2020 Coulier - Halfuurdreef
20/07/2020 02/07/2019 Eandis
22/07/2020 14/07/2020 NV Gabriëls & Co
22/07/2020 14/07/2020 LV Van Houcke
17/07/2020 14/07/2020 Allemeersch - Diksmuidse Heirweg 14c
17/07/2020 14/07/2020 Burke - Louis Tallierstraat 8
17/07/2020 14/07/2020 Burke - Louis Tallierstraat 8
17/07/2020 14/07/2020 Clicteur - Boudewijn Hapkenstraat 42
17/07/2020 14/07/2020 Clybouw - 't Veld 20a
17/07/2020 14/07/2020 De Brone-Hoste - Diksmuidse Heirweg 42
17/07/2020 14/07/2020 Debaenst - Torhoutsesteenweg 237
17/07/2020 14/07/2020 Dereepere - Poorterijstraat 47
17/07/2020 14/07/2020 Deschacht - Diksmuids Heirweg 43
17/07/2020 14/07/2020 Gunst - Pierlapont 11
17/07/2020 14/07/2020 Harmatan - Brugsestraat 80
17/07/2020 14/07/2020 Moerman - Kuilputstraat 64
17/07/2020 14/07/2020 Moeyaert-Bogaert - Louis Tallierstraat 9
17/07/2020 14/07/2020 Tolpe - Zwaluwneststraat 22
17/07/2020 14/07/2020 Vandenbilcke - Wormstaldreef 3
17/07/2020 14/07/2020 Vanthournhout-Christiaen - Torhoutsesteenweg 77
29/07/2020 09/07/2020 vzw Abdijschool van Zevenkerken
30/07/2020 02/07/2020 CVBA Vlaeymynckhof
30/07/2020 09/07/2020 Trio-Jonckheere
04/08/2020 28/07/2020 NV Aertssen
04/08/2020 28/07/2020 De heer Devriendt Francky
04/08/2020 28/07/2020 BV Tom Wylein
04/08/2020 14/07/2020 Gouwy - Bosserijstraat 12, 16 en 20

Reglementen

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 Publieke inspraak plan-MER Stroomgebied-beheersplannen 2022-2027
24/01/2020 23/01/2020 Belasting op de verwaarlozing van woningen en gebouwen – Aanslagjaar 2020 - 2025
24/01/2020 23/01/2020 Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
04/06/2020 28/05/2020 Algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven – Aanslagjaar 2020 – Verlenging termijn aangifteplicht voor bedrijven
04/06/2020 28/05/2020 Belasting op het gebruik van het openbaar domein – Aanslagjaar 2020 – Toevoeging vrijstelling
04/06/2020 28/05/2020 Intern reglement gemeentelijk zwembad De Groene Meersen
04/06/2020 28/05/2020 Subsidiereglement betreffende energiebesparing
02/07/2020 25/06/2020 Retributiereglement op de verkoop op de verkoop van erfgoed- en toeristische publicaties, promo-materiaal, geleide bezoeken en arrangementen
02/07/2020 25/06/2020 Reglement straatgeveltuintjes

Omgevingsvergunningen: openbaar onderzoek

Datum publicatie Datum beslissing
28/11/2019 RUP Engelbewaarder startnota
28/11/2019 RUP Engelbewaarder procesnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat startnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat procesnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke startnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke procesnota
16/07/2020 Vanclooster - Frederik Moddestraat 26
16/07/2020 Nauwynck-Anthone - Hollevoordestraat 6
16/07/2020 Hubrecht - Rijselsestraat 31
16/07/2020 Deschepper - Verlinde - Boswegel
26/07/2020 Herrewyn - Klythoek 7
29/07/2020 NV Voltex
04/08/2020 Blomme - Kloosterstraat 91
04/08/2020 Coppieters - Eninkstraat 40
04/08/2020 Debruyne - Ossebilkstraat 34
04/08/2020 Dekoninck - 't Veld 48-50
04/08/2020 Rosseel - Berkenhagestraat 23
04/08/2020 Vandewiele - Magerhillestraat 7
31/07/2020 CVBA Fluvius