Bekendmakingen

Alle gemeentelijke reglementen en verordeningen worden naast de schriftelijke aanplakking aan het gemeentehuis ook digitaal bekendgemaakt.

Reglementen en verordeningen van gemeenteraad, college en burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden (art. 285 ev. decreet lokaal bestuur).

Klacht indienen tegen genomen besluiten van het Lokaal Bestuur en Openbaarheid van Bestuur (klik op groene tekst).

Agenda's en beslissingen van zittingen van de zoneraad van Hulpverleningszone 1 kan je via deze link raadplegen.
Agenda's en beslissingen van zittingen van de politieraad van Politiezone Het Houtsche kan je via deze link raadplegen.

Bekendmakingen oprichtingsakten en statuten in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur dat in voege gaat op 1 januari 2019 (bepaald in artikel 286 § 1):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORONA UPDATES i.v.m. OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Op 24 maart 2020 keurde de Vlaamse Regering een noodbesluit goed wat betreft omgevingsvergunningsprocedures. 

Op 27 maart 2020 keurde de Vlaamse Regering een tweede noodbesluit goed, dat maatregelen bevat wat betreft termijnverlengingen en/of inspraakprocedures op planningsinitiatieven. 

De Minister, bevoegd voor Omgeving, besliste op 17 april 2020 dat er geen bijkomende termijnverlenging of schorsing van inspraakmomenten komt voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke planningsprocessen. Daarnaast keurde de Vlaamse Regering op 22 april 2020 een wijzigingsbesluit goed dat de besluiten van 24 en 27 maart 2020 verduidelijkt en aanvult. (hierna ‘het Wijzigingsbesluit’) 

Op 8 mei 2020 besliste de Minister, bevoegd voor Omgeving, louter de maatregelen te verlengen die digitale participatie (informatievergaderingen, hoorzittingen, en omgevingsvergunningscommissies) mogelijk maken. 

Veel gestelde vragen en antwoorden in dit verband: klik hier.

Omgevingsvergunningen: beslissing

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 09/04/2019 Paul Demarest - Bergenstraat 4 - 8210 Zedelgem
18/04/2019 09/04/2019 Boncor - 't Westhof - Groenestraat 175 - 8210 Zedelgem
06/06/2019 09/05/2019 Vanhove Cleaning - De Arend 17 - 8210 Zedelgem
11/06/2020 Herinrichting voormalige sportzone militair domein
30/10/2020 Tanghe - Doornlaan 5
30/10/2020 20/10/2020 Broché-Goethals - Louis Taillierstraat 28
30/10/2020 20/10/2020 Coudeville - Noordstraat 50a
30/10/2020 20/10/2020 Dekeyzer - Dorpwegel 1a, 1b, 1d en 1e
30/10/2020 20/10/2020 Geers-Wulteputte - Kronestraat 8
30/10/2020 20/10/2020 Gernaey - Parklaan 4
30/10/2020 20/10/2020 Laleman - Snellegemsestraat 45
30/10/2020 20/10/2020 Verhelst - Goudenregendreef 5
30/10/2020 20/10/2020 Vraeghe-Brugsestraat 181
10/11/2020 03/11/2020 Belfius Bank
10/11/2020 03/11/2020 De heer Camiel Claerhout
10/11/2020 17/09/2020 De heer Versyck Frans
12/11/2020 03/11/2020 de Swarte - Arentsdreef 3
12/11/2020 03/11/2020 Bataille - Torhoutsesteenweg 15a
12/11/2020 03/11/2020 Meganck - Bosduivenpad
12/11/2020 27/10/2020 project immo Maes - K. Albertstraat 27
12/11/2020 27/10/2020 Inpe Farma - Groenestraat 134
12/11/2020 27/10/2020 Van den Berghe-Bert - Hendrik Baekelandlaan 47
12/11/2020 27/10/2020 Baert-Stael - Wolfstraat 19
12/11/2020 27/10/2020 Clauwaert - Den Houtschen 4
17/11/2020 10/11/2020 Terryn-Monballieu - Louis Talliierstraat 26
17/11/2020 10/11/2020 Demuynck - Boudewijn Hapkenstraat
17/11/2020 10/11/2020 JPB building - Beuselinck - Rembertstraat 128
24/11/2020 17/11/2020 BVBA Bevertrans
24/11/2020 17/11/2020 Feys - St. Laurentiusstraat 16
24/11/2020 17/11/2020 Maes - Ruddervoordsestraat 2a-4
24/11/2020 17/11/2020 Powercars and Boats - Van Oost Olivier - Torhoutsesteenweg 71 - Heidelbergstraat 124
24/11/2020 17/11/2020 STLO&CO Logghe Steven - Heidelbergstraat 20
24/11/2020 17/11/2020 Vermeulen - Poorterijstraat 43

Reglementen

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 Publieke inspraak plan-MER Stroomgebied-beheersplannen 2022-2027
24/01/2020 23/01/2020 Belasting op de verwaarlozing van woningen en gebouwen – Aanslagjaar 2020 - 2025
24/01/2020 23/01/2020 Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
04/06/2020 28/05/2020 Algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven – Aanslagjaar 2020 – Verlenging termijn aangifteplicht voor bedrijven
04/06/2020 28/05/2020 Belasting op het gebruik van het openbaar domein – Aanslagjaar 2020 – Toevoeging vrijstelling
04/06/2020 28/05/2020 Intern reglement gemeentelijk zwembad De Groene Meersen
04/06/2020 28/05/2020 Subsidiereglement betreffende energiebesparing
02/07/2020 25/06/2020 Retributiereglement op de verkoop op de verkoop van erfgoed- en toeristische publicaties, promo-materiaal, geleide bezoeken en arrangementen
02/07/2020 25/06/2020 Reglement straatgeveltuintjes
29/09/2020 24/09/2020 Subsidiereglement vaderlandslievende verenigingen

Omgevingsvergunningen: openbaar onderzoek

Datum publicatie Datum beslissing
28/11/2019 RUP Engelbewaarder startnota
28/11/2019 RUP Engelbewaarder procesnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat startnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat procesnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke startnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke procesnota
12/08/2020 Ontwerp actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen - openbaar onderzoek
03/11/2020 BVBA Pond'Or
30/10/2020 Cracco - Torhoutsesteenweg 432
30/10/2020 Dewinter - Pierlapont 37
30/10/2020 Marechal - Rolleweg 28
30/10/2020 Neyt-Jaecques - Vlasaardstraat 7
30/10/2020 Te Velde - Kloosterstraat 131
30/10/2020 Vanwelsenaere - Ruddervoordsestraat 173
30/10/2020 Vanwelsenaere - Ruddervoordsestraat 173
12/11/2020 De heer Devriendt André
12/11/2020 Dellaert - Veldegemsestraat 141
12/11/2020 Dellaert - Veldegemsestraat 141
12/11/2020 Christiaens Patrick en Laura - de Milliano - Osssebilkstraat
16/11/2020 Van Laecke-Vanparijs
16/11/2020 Deprez - Wellewaarde 42

Politiebesluiten gouverneur

Datum publicatie Datum beslissing
04/06/2020 03/06/2020 Politiebesluit captatieverbod
05/10/2020 02/10/2020 Politiebesluit i.v.m. mondneusmaskersplicht
06/10/2020 25/09/2020 Politiebesluit mondmaskers en drones bij wielerwedstrijden (ontv. 5/10/2020)
14/10/2020 14/10/2020 politiebesluit seizoensarbeid
22/10/2020 22/10/2020 Besluit Gouverneur - verplichting sluitingsuur uitbatingen alcoholische drank in aanbod
30/10/2020 29/10/2020 Politiebesluit gouverneur i.v.m. mondneusmaskerplicht
30/10/2020 29/10/2020 Politiebesluit gouverneur i.v.m. aanvullende maatregelen in strijd tegen het coronavirus
03/11/2020 02/11/2020 Politiebesluit - aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19
19/11/2020 16/11/2020 besluit gouverneur houdende het verbod op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen