Bekendmakingen

Alle gemeentelijke reglementen en verordeningen worden naast de schriftelijke aanplakking aan het gemeentehuis ook digitaal bekendgemaakt.

Reglementen en verordeningen van gemeenteraad, college en burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden (art. 285 ev. decreet lokaal bestuur).

Klacht indienen tegen genomen besluiten van het Lokaal Bestuur en Openbaarheid van Bestuur (klik op groene tekst).

Agenda's en beslissingen van zittingen van de zoneraad van Hulpverleningszone 1 kan je via deze link raadplegen.
Agenda's en beslissingen van zittingen van de politieraad van Politiezone Het Houtsche kan je via deze link raadplegen.

Bekendmakingen oprichtingsakten en statuten in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur dat in voege gaat op 1 januari 2019 (bepaald in artikel 286 § 1):

CORONA UPDATE d.d. 3/04/2020 i.v.m. OMGEVINGSVERGUNNINGEN

"Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning:

  • zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie zal later volgen. 
  • worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen. Mogelijkerwijze zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging. Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.”  

Veel gestelde vragen en antwoorden in dit verband: klik hier

CORONA UPDATE d.d. 26/03/2020 i.v.m. OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De Vlaamse Regering schort met ingang van 26/03/2020 alle lopende onderzoeken op die betrekking hebben op het afleveren van omgevingsvergunningen. 

De gemeente Zedelgem maakt hierbij de tekst van het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering bekend over de termijnen van het omgevingsvergunningsdecreet:

 “Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele FAQ MAATREGELEN CORONA VERSIE 26.03.2020 -7- noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.”  

Omgevingsvergunningen: beslissing

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 09/04/2019 Paul Demarest - Bergenstraat 4 - 8210 Zedelgem
18/04/2019 09/04/2019 Boncor - 't Westhof - Groenestraat 175 - 8210 Zedelgem
06/06/2019 09/05/2019 Vanhove Cleaning - De Arend 17 - 8210 Zedelgem
13/02/2020 04/02/2020 Smeets - N. Fonteynestraat 14
13/02/2020 04/02/2020 Vermeersch - Guido Gezellelaan 85
13/02/2020 04/02/2020 Vermeersch - Guido Gezellelaan 85
13/02/2020 04/02/2020 Surmont - Steenbrugsestraat 16
13/02/2020 04/02/2020 Kühn - Steenbrugsestraat 25
13/02/2020 04/02/2020 Hemeryck-Allemeersch
13/02/2020 04/02/2020 Heldenbergh - Pierlapont 3
13/02/2020 04/02/2020 Vanlerberghe - Hollevoordsestraat 12
13/02/2020 04/02/2020 Van Maele-Jodts - Hollebekestraat 6
13/02/2020 04/02/2020 Corthals-Stevens - Oude Ieperweg 28
19/03/2020 10/03/2020 BVBA Vanhove Cleaning
19/03/2020 10/03/2020 De heer Gantois Lieven
19/03/2020 10/03/2020 De heer De Duytsche Chris
17/03/2020 03/03/2020 Vercauteren - Koning Albertstraat 30
17/03/2020 03/03/2020 Vanhauwaert - Snellegemsestraat 148
27/03/2020 17/03/2020 NV Artes Depret
27/03/2020 17/03/2020 CVBA Fluvius System Operator
25/03/2020 10/03/2020 Calebout - Joseph Berquinstraat 23
25/03/2020 10/03/2020 Demuynck - Boudewijn Hapkenstraat
25/03/2020 10/03/2020 Hoverbeke-Hollevoet - Brugse Heirweg 80
25/03/2020 10/03/2020 Bout-Depauw - Pilsestraat 13
25/03/2020 10/03/2020 Maes - Hollevoordestraat 59
25/03/2020 10/03/2020 Clean solutions - Covemaeker - Snellegemsestraat 20
25/03/2020 10/03/2020 Danneels - De Pleyne
25/03/2020 10/03/2020 Novus - De Pleyne
25/03/2020 10/03/2020 Van Eecke - Rembertstraat 14
25/03/2020 10/03/2020 Declerck-Cheyns - Louis Tallierstraat 21
25/03/2020 10/03/2020 Demeulenaere - Torhoutsesteenweg 127
25/03/2020 10/03/2020 Valcke-De Blonde - Kuilputstraat 105
26/03/2020 17/03/2020 Keirsebilck - Bosserijstraat 1
26/03/2020 17/03/2020 Delaere - Kuilputstraat 33
26/03/2020 17/03/2020 Bolle-Pollet - Louis Tallierstraat 6
26/03/2020 17/03/2020 Sinnaeve - Groenestraat 92
26/03/2020 17/03/2020 Cosman - Snellegemsestraat 102
26/03/2020 17/03/2020 Munkhbat - Rozenlaan 23
26/03/2020 17/03/2020 Tytgat - Halfuurdreef 32
26/03/2020 17/03/2020 Vandamme - Moubekestraat 30
26/03/2020 17/03/2020 Portier - Ossebilkstraat 28
26/03/2020 17/03/2020 Janssens - 't Veld 31
26/03/2020 17/03/2020 De Coninck - Patrijzenhoek 3
26/03/2020 17/03/2020 Van Landschoot-Vander Meulen - H. Baekelandlaan 25