Bekendmakingen

Alle gemeentelijke reglementen en verordeningen worden naast de schriftelijke aanplakking aan het gemeentehuis ook digitaal bekendgemaakt.

Reglementen en verordeningen van gemeenteraad, college en burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden (art. 285 ev. decreet lokaal bestuur).

Klacht indienen tegen genomen besluiten van het Lokaal Bestuur en Openbaarheid van Bestuur (klik op groene tekst).

Agenda's en beslissingen van zittingen van de zoneraad van Hulpverleningszone 1 kan je via deze link raadplegen.
Agenda's en beslissingen van zittingen van de politieraad van Politiezone Het Houtsche kan je via deze link raadplegen.

Bekendmakingen oprichtingsakten en statuten in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur dat in voege gaat op 1 januari 2019 (bepaald in artikel 286 § 1):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORONA UPDATES i.v.m. OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Op 24 maart 2020 keurde de Vlaamse Regering een noodbesluit goed wat betreft omgevingsvergunningsprocedures. 

Op 27 maart 2020 keurde de Vlaamse Regering een tweede noodbesluit goed, dat maatregelen bevat wat betreft termijnverlengingen en/of inspraakprocedures op planningsinitiatieven. 

De Minister, bevoegd voor Omgeving, besliste op 17 april 2020 dat er geen bijkomende termijnverlenging of schorsing van inspraakmomenten komt voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke planningsprocessen. Daarnaast keurde de Vlaamse Regering op 22 april 2020 een wijzigingsbesluit goed dat de besluiten van 24 en 27 maart 2020 verduidelijkt en aanvult. (hierna ‘het Wijzigingsbesluit’) 

Op 8 mei 2020 besliste de Minister, bevoegd voor Omgeving, louter de maatregelen te verlengen die digitale participatie (informatievergaderingen, hoorzittingen, en omgevingsvergunningscommissies) mogelijk maken. 

Veel gestelde vragen en antwoorden in dit verband: klik hier.

Omgevingsvergunningen: beslissing

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 09/04/2019 Paul Demarest - Bergenstraat 4 - 8210 Zedelgem
18/04/2019 09/04/2019 Boncor - 't Westhof - Groenestraat 175 - 8210 Zedelgem
06/06/2019 09/05/2019 Vanhove Cleaning - De Arend 17 - 8210 Zedelgem
11/06/2020 Herinrichting voormalige sportzone militair domein
23/12/2020 15/12/2020 Bolle - Faliestraat 34a
23/12/2020 15/12/2020 Dereepere - Loppemsestraat 37a
23/12/2020 15/12/2020 Devos-Deblaere - Snellegemsetraat 138
23/12/2020 15/12/2020 Maxeon - Torhoutsesteenweg 220-222
23/12/2020 15/12/2020 Neels - Wilgenlaan 29
23/12/2020 15/12/2020 Puype - Camiel Barbierlaan 6
23/12/2020 15/12/2020 Riar - Beukenweg 17
23/12/2020 15/12/2020 Vantiever - Groenestraat 41
23/12/2020 15/12/2020 Zwaenepoel - Rijselsestraat 48
29/12/2020 22/12/2020 BVBA Agrotechiek
29/12/2020 22/12/2020 BVBA Electro Rosseel
05/01/2021 22/12/2020 Depondt-Anthierens - Kastanjedreef
05/01/2021 22/12/2020 Haesaert - Torhoutsesteenweg 167
05/01/2021 22/12/2020 Te Velde - Kloosterstraat 131
08/01/2021 22/12/2020 BVBA De Hoge Roker - CVBA Eco-Amron
20/01/2021 12/01/2021 De heer Pleun William Vanaudenaerde
20/01/2021 12/01/2021 De heer Pleun William Vanaudenaede
20/01/2021 12/01/2021 BVBA Pond'Or
20/01/2021 05/01/2021 De Winter - Pierlapont 37
20/01/2021 05/01/2021 Ketels-Tanghe - Diksmuidse Heirweg 13
20/01/2021 05/01/2021 Lidl - Torhoutsesteenweg 166
20/01/2021 05/01/2021 Neyt-Jaecques - Vlasaardstraat 7
20/01/2021 05/01/2021 Vanwelsenaere - Ruddervoordsestraat 173
20/01/2021 05/01/2021 Vanwelsenaere - Ruddervoordsestraat 173
20/01/2021 12/01/2021 De Splentere - Rijselsestraat 24a
20/01/2021 12/01/2021 Coeman - Eernegemsestraat 8, 8a, 10 en 10a
20/01/2021 12/01/2021 Christiaens Patrick en Eddy - de Milliano - Osssebilkstraat
20/01/2021 12/01/2021 Dellaert - Veldegemsestraat 141
20/01/2021 12/01/2021 Marechal - Rolleweg 28

Reglementen

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 Publieke inspraak plan-MER Stroomgebied-beheersplannen 2022-2027
24/01/2020 23/01/2020 Belasting op de verwaarlozing van woningen en gebouwen – Aanslagjaar 2020 - 2025
24/01/2020 23/01/2020 Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
04/06/2020 28/05/2020 Algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven – Aanslagjaar 2020 – Verlenging termijn aangifteplicht voor bedrijven
04/06/2020 28/05/2020 Belasting op het gebruik van het openbaar domein – Aanslagjaar 2020 – Toevoeging vrijstelling
04/06/2020 28/05/2020 Intern reglement gemeentelijk zwembad De Groene Meersen
04/06/2020 28/05/2020 Subsidiereglement betreffende energiebesparing
02/07/2020 25/06/2020 Retributiereglement op de verkoop op de verkoop van erfgoed- en toeristische publicaties, promo-materiaal, geleide bezoeken en arrangementen
02/07/2020 25/06/2020 Reglement straatgeveltuintjes
29/09/2020 24/09/2020 Subsidiereglement vaderlandslievende verenigingen
02/12/2020 26/11/2020 Reglement werkingssubsidies seniorenverenigingen

Omgevingsvergunningen: openbaar onderzoek

Datum publicatie Datum beslissing
28/11/2019 RUP Engelbewaarder startnota
28/11/2019 RUP Engelbewaarder procesnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat startnota
28/11/2019 RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat procesnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke startnota
16/03/2020 RUP Historische dorpskern Aartrijke procesnota
12/08/2020 Ontwerp actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen - openbaar onderzoek
23/12/2020 Vanbelle - Sint-Corneliusstraat 23
30/12/2020 01/01/0001 Bouillon - 't Groenhof 12
30/12/2020 01/01/0001 Vlaminck-Mortier - De Kaaie 4
24/12/2020 De heer Verhaeghe Samuel
23/12/2020 Van Laecke-Vanparijs - Wilgenlaan 30
10/01/2021 Slabbinck - Groenestraat 139a
10/01/2021 Cracco - Torhoutsesteenweg 432
10/01/2021 Deketelaere - Ossebilkstraat 67
10/01/2021 Laleman - Snellegemsestraat 45
10/01/2021 Lerut - Notenbosdreef 3
10/01/2021 Pauwels - Nijverheidsstraat 8
10/01/2021 Herrewyn - Klythoek 7
23/12/2020 15/12/2020 Zwaenepoel - Rijselsestraat 48
30/12/2020 BVBA Rovarco
13/01/2021 Mevr. Vincent Myriam
12/01/2021 Ruckebusch - Rode Beukendreef
12/01/2021 Van Oost-Fiems - Loppemsestraat 54
17/01/2021 Blomme - Brugse Heirweg 109
17/01/2021 Van Oost - Bessendreef 11

Politiebesluiten gouverneur

Datum publicatie Datum beslissing
04/06/2020 03/06/2020 Politiebesluit captatieverbod
06/10/2020 25/09/2020 Politiebesluit mondmaskers en drones bij wielerwedstrijden (ontv. 5/10/2020)
14/10/2020 14/10/2020 politiebesluit seizoensarbeid
22/10/2020 22/10/2020 Besluit Gouverneur - verplichting sluitingsuur uitbatingen alcoholische drank in aanbod
30/10/2020 29/10/2020 Politiebesluit gouverneur i.v.m. mondneusmaskerplicht
04/12/2020 03/12/2020 Politiebesluit van 3 december 2020 van de provinciegouverneur houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus ‘Covid-19’ op het grondgebied van West-Vlaanderen
04/12/2020 03/12/2020 Besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen van 3 december 2020 houdende het verbod op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen en de preventieve kennisgeving met betrekking tot de grote volk
17/12/2020 16/12/2020 Politiebesluit van 16 december 2020 van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen