Een tekening van de aarde met als bedoeling 'save the planet'.

Gemeente Zedelgem voortaan partner intergemeentelijke samenwerking SDG-scholen

6 januari 2023

SDG-scholen (SDG=Sustainable Development Goals) dragen bij tot het nastreven van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die in september 2015 door de VN (Verenigde Naties) met ‘Agenda 2015-2030 voor duurzame ontwikkeling’ zijn vooropgesteld en die “de mensen van onze planeet een uitgelezen kans bieden om onze wereld te transformeren op een zodanige manier dat iedereen er baat bij heeft”

De kern van deze duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) kan onderverdeeld worden in 5 grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.

Mensen: armoede en honger in al zijn vormen uitroeien en waardigheid en gelijkheid garanderen.

Planeet: de natuurlijke hulpbronnen van de planeet en het klimaat beschermen voor toekomstige generaties.

Welvaart: een welvarend en zinvol bestaan garanderen in harmonie met de natuur.

Vrede:  vredevolle, rechtvaardige en inclusieve gemeenschappen bevorderen.

Partnerschap: de agenda in de praktijk brengen via een stevig globaal partnerschap.

Wat zijn SDG-scholen?

Om de SDG’s te bereiken voor 2030 moet iedereen meewerken, ook onze scholen. 

Scholen hebben een bijzondere opdracht om kinderen en jongeren de nodige kennis, vaardigheden, attitudes en inzichten mee te geven om mee te werken aan het nastreven en behalen van de duurzame doelstellingen.

Burgemeester Annick Vermeulen: “Heel wat van die te behalen duurzame doelstellingen kunnen gelinkt worden aan onderwijsdoelen. Werken aan SDG’s op school gaat niet enkel over “wat” (welke inhouden), maar ook vooral over “hoe” doelstellingen behaald kunnen worden. De principes van educatie voor duurzame ontwikkeling en wereldburgerschapseducatie zijn daarbij richtinggevend. Dit intergemeentelijk project zal  leerkrachten en leerlingen helpen om inzicht te krijgen in wat de SDG’s betekenen voor hun school en hoe hun school nu reeds omgaat met thema’s als klimaat, armoede en vrede.”

Het College van Burgemeester en schepenen besliste in zitting van 3 januari 2023 om in te stappen in het intergemeentelijk samenwerkingsverband van SDG-scholen om zo mee de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN te ondersteunen. Naast Zedelgem stappen ook Brugge, Knokke-Heist, Oostkamp, Beernem, Damme en Blankenberge in de samenwerking. 

Burgemeester Annick Vermeulen: “In Zedelgem kunnen alle 8 scholen rekenen op een ondersteuning die het voor een school mogelijk maakt om de eigen verduurzaming te meten, waar te nemen en te vergelijken met andere scholen. Op die manier wordt het een regionaal verhaal van alle scholen samen die bijdragen aan een betere toekomst.”

Gemeente Zedelgem draagt jaarlijks een bedrag van 1.720 euro bij als partner binnen dit intergemeentelijk project waar ook een coördinator voor aangesteld is. Deze coördinator ondersteunt het werk en activiteiten rond duurzame ontwikkeling en educatie wereldburgerschap.