Nieuws

Naar wat ben je op zoek?

Reset filters

Raadpleging startnota en participatiemoment over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Heidelberg’

Aspiravi nv start midden november met opbouw windturbine in Herderinnedreef 

Thema gerichte info ontwikkelingsplan woonuitbreidingsgebied Patrijzenhoek raadpleegbaar

Infomarkt op 2/09 over ontwikkelingsplan woonuitbreidingsgebied Patrijzenhoek, aansluitend op site De Groene Meersen

Ontwikkelingsplan woonuitbreidingsgebied Patrijzenhoek

Termijnen omgevingsvergunning tijdens de Coronacrisis

Corona update: Vlaamse Regering schort alle lopende openbare onderzoeken omgevingsvergunningen op

Thuis in de Toekomst

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Engelbewaarder en Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat

Update werken rotonde E40 Loppem

Burgemeesters verenigen zich in aanpak 'Ventilus'

Duiding rond het project Ventilus

West-Vlaamse elektriciteitsnet maakt zich klaar voor de toekomst