Nieuws

Naar wat ben je op zoek?

Reset filters

Ventilus: Aankondiging openbaar onderzoek

Vergunningsdossiers raadplegen kan voortaan 24/7 online via digitaal inzageloket

Voorstelling project site Loppemsestraat

Actualiteit Ventilus, reactie gemeentebestuur Zedelgem op 16/05/2023

Ventilus: reactie gemeente Zedelgem op bekendmaking voorkeurstracé Vlaamse Regering d.d. 31/03/2023 

Raadpleging startnota en participatiemoment over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Heidelberg’

Aspiravi nv start midden november met opbouw windturbine in Herderinnedreef 

Thema gerichte info ontwikkelingsplan woonuitbreidingsgebied Patrijzenhoek raadpleegbaar

Infomarkt op 2/09 over ontwikkelingsplan woonuitbreidingsgebied Patrijzenhoek, aansluitend op site De Groene Meersen

Ontwikkelingsplan woonuitbreidingsgebied Patrijzenhoek

Termijnen omgevingsvergunning tijdens de Coronacrisis

Corona update: Vlaamse Regering schort alle lopende openbare onderzoeken omgevingsvergunningen op

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Engelbewaarder en Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat

Update werken rotonde E40 Loppem

Burgemeesters verenigen zich in aanpak 'Ventilus'

Duiding rond het project Ventilus

West-Vlaamse elektriciteitsnet maakt zich klaar voor de toekomst