Ventilus: Aankondiging openbaar onderzoek

Op 7 juli 2023 ging de Vlaamse Regering over tot de voorlopige vaststelling van het ontwerp GRUP Ventilus. De volgende fase is het openbaar onderzoek. Dit  loopt van 29 augustus tot en met 27 oktober 2023. Tijdens deze periode kan iedereen een inspraakreactie indienen op het ontwerp van GRUP via deze link.

Het Ventilus-tracé is een belangrijke stap voor Vlaanderen. Tegelijk beseft de Vlaamse Regering dat de nieuwe hoogspanningslijn een grote impact heeft voor wie dicht bij de nieuwe lijn woont, er een activiteit uitoefent of een eigendom heeft. Daarom worden er tijdens het openbaar onderzoek verschillende digitale informatiesessies en informatiemomenten georganiseerd.

  • Maandag 25 september 2023: informatiemarkt versterking bestaande lijn Brugge-Zedelgem van 16u-20u in Zedelgem  
  • Dinsdag 26 september 2023: algemene digitale infosessie van 19u-21u30  
  • Dinsdag 03 oktober 2023: digitale informatiesessie versterking bestaande lijn Izegem-Avelgem van 19u-21u30  
  • Dinsdag 10 oktober 2023: algemene informatiemarkt van 16u-20u in Brugge  
  • Donderdag 12 oktober 2023: algemene informatiemarkt van 16u-20u in Zedelgem  
  • Dinsdag 17 oktober 2023: informatiemarkt versterking bestaande lijn Izegem-Avelgem van 16u-20u in Deerlijk  
  • Donderdag 19 oktober 2023: algemene informatiemarkt van 16u-20u in Izegem  

Deze informatiemomenten zijn toegankelijk na registratie. Dit kan online via deze link.

Het volledige dossier ligt tijdens de periode van het openbaar onderzoek ter inzage bij de gemeentebesturen van de betrokken gemeenten. U kan zich ook informeren via de projectpagina van het Departement omgeving. Suggesties, bezwaren of aandachtspunten kunnen worden ingediend onder de vorm van een inspraakreactie. Meer informatie over deze procedure is eveneens terug te vinden op de projectpagina.