Nieuws

Naar wat ben je op zoek?

Reset filters

Ventilus: Aankondiging openbaar onderzoek

Vergunningsdossiers raadplegen kan voortaan 24/7 online via digitaal inzageloket

Voorstelling project site Loppemsestraat

RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat: Start openbaar onderzoek

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed van de provincie West-Vlaanderen: openbaar onderzoek

Raadpleging startnota en participatiemoment over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Heidelberg’

Publieke raadpleging Conceptnota Provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen

Toegankelijkheidsregeling Veldbos

Dag van de architectuur: Ontmoetingscentrum Jonkhove

Openbaar onderzoek nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’

Infovergadering Masterplan Snellegemsestraat

Thema gerichte info ontwikkelingsplan woonuitbreidingsgebied Patrijzenhoek raadpleegbaar

Infomarkt op 2/09 over ontwikkelingsplan woonuitbreidingsgebied Patrijzenhoek, aansluitend op site De Groene Meersen

Ontwikkelingsplan woonuitbreidingsgebied Patrijzenhoek

Openbaar onderzoek: Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (2de partiële herziening)

Publieke inspraak plan-MER WORG

Opening GOG Plaatsebeek

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zedelgem-West'