Plan over de wegenwerken in de Sint-Aarnoutstraat.

RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat: Start openbaar onderzoek

15 mei 2023

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 'Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat’ werd door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld in zitting van 27 april 2023. Het ontwerp RUP kan door de bevolking geraadpleegd worden van 15 mei 2023 tot en met 13 juli 2023. 

Volgende documenten kan je hieronder terugvinden:

  • Plan bestaande toestand en het nieuw bestemmingsplan
  • Toelichtingsnota met inbegrip van de stedenbouwkundige voorschriften
  • Procesnota

Opmerkingen en bezwaren moeten aangetekend verstuurd worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het gemeentehuis aan het onthaal of digitaal overgemaakt worden aan gecoro@zedegem.be ten laatste op 13 juli 2023.