Infovergadering Masterplan Snellegemsestraat

Infovergadering op woensdag 7 oktober 2020 om 20 u.

Het masterplan Snellegemsestraat betreft een plangebied ten noorden van het dorpscentrum van Zedelgem op ca. 350 meter van alle voorzieningen. Vandaag bestaat de Snellegemsestraat uit verschillende types gebouwen gaande van rijbebouwing tot grotere handels- en bedrijfsgebouwen en vrijstaande woningen. De aanleidingen voor deze studie zijn de herontwikkeling van de drukkerijsite Moeyaert die hun activiteiten elders gevestigd hebben, en de stopzetting van het RUP Zedelgem West.

Het doel van dit masterplan is het uittekenen van een visie voor het volledige plangebied zodat er richtlijnen zijn voor de toekomstige invulling er van. Het doel is om een kader op lange termijn te realiseren die ook mogelijkheden biedt voor acties op korte termijn.

Welkom op de infovergadering op 7 oktober om 20u, inschrijven op afspraak        

Tijdens de infovergadering zal een toelichting gegeven worden over het masterplan Snellegemsestraat.  Na de toelichting zullen de ontwerper van het masterplan en de gemeente ter beschikking zijn om vragen te beantwoorden.

Locatie:  zaal Wilgenmeers in De Groene Meersen, Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem

Inschrijven is nodig en kan via de link inschrijvingsformulier of telefonisch via 050 288 330. Kom bij voorkeur met max. 1 persoon per gezin.  De inschrijvingen worden afgesloten op 5 oktober. 

Indien er teveel inschrijvingen zijn om de infovergadering op een veilige coronaproof manier te laten doorgaan, zullen er twee sessies georganiseerd worden.  De laatste inschrijvers zullen persoonlijk gecontacteerd en uitgenodigd worden om de tweede sessie, op 7 oktober om 21 u in zaal Wilgenmeers, te volgen.

Mogelijkheid tot het indienen van opmerkingen

Het masterplan is op de website raadpleegbaar en ligt in het gemeentehuis ter inzage.

Opmerkingen kunnen gemaild worden naar ruimte@zedelgem.be of op papier bezorgd worden aan het college van burgemeester en schepenen, Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem, dit tot ten laatste 6 november 2020.