Een fictieve foto  van de Patrijzenhoek in de toekomst.

Infomarkt op 2/09 over ontwikkelingsplan woonuitbreidingsgebied Patrijzenhoek, aansluitend op site De Groene Meersen

25 augustus 2020

Uitnodiging Informatiemarkt op woensdag 2 september 2020 van 16 u. tot 20 u.

De gemeente Zedelgem, de WVI (West-Vlaamse Intercommunale) en Scholengroep Sint-Rembert werken nauw samen aan de plannen voor het ontwikkelen van site Patrijzenhoek, meer bepaald het gebied aansluitend op site De Groene Meersen. Door de jaren heen heeft sport- en cultuurcomplex De Groene Meersen verschillende veranderingen en uitbreidingen ondergaan. Ook de naburige woonwijken zijn mee veranderd in de tijd. Het is in dit kader van veranderingen dat werd gewerkt aan de opmaak van een visie over de toekomstige ontwikkelingen voor het hele gebied. Nieuwe ontwikkelingen omvatten zowel uitbreidingsmogelijkheden voor indoor- en outdoor sportinfrastructuur, de waterbeheersing van het gebied, het beheer van de open ruimte, nieuwe woonprojecten alsook mogelijkheden voor een aanbod van gemeenschapsvoorzieningen in deze buurt.

Voor Scholengroep Sint-Rembert betekent het de komst van een nieuwe basisschool voor Zedelgem dorp ter vervanging van de huidige twee schoolgebouwen ter hoogte van de Groenestraat en de Sint-Laurentiusstraat, die allebei sterk verouderd zijn.

Voor de gemeente Zedelgem wordt het een plaats waar onze kinderen kunnen opgroeien tussen het groen in de nabijheid van sport en cultuur. Tevens kan de school, op het scharnierpunt tussen de bestaande en de nieuwe woonbuurt, een bredere taak op zich nemen, zoals de opvang van buitenschoolse activiteiten DKO (deeltijds kunstonderwijs) en BKO (buitenschoolse kinderopvang).

Welkom op de infomarkt, inschrijven op afspraak

Tijdens een informatiemarkt zijn de verschillende partners in dit project graag ter beschikking om duiding en uitleg te geven over de verschillende aspecten van dit ontwikkelingsproject.

Heb je vragen? Je bent alvast welkom op 2/09/2020 van 16 u. tot 20 u.

Locatie:  zaal Wilgenmeers en de cultuurfoyer in De Groene Meersen, Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem

Inschrijven is nodig en kan hier of telefonisch via 050 288 330. Kom bij voorkeur met max. 2 personen per gezin.