Openbaar onderzoek: Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (2de partiële herziening)

De provincieraad van West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 27 september 2018 beslist om het PRS West-Vlaanderen voor een tweede keer partieel te herzien. De herziening beperkt zich tot het schrappen van de selectie van Dadipark als pretpark te Moorslede in het richtinggevend en bindend deel.

Op 28 februari 2019 werd het ontwerp van de tweede partiële herziening van het PRS West-Vlaanderen voorlopig vastgesteld door de provincieraad. Deze herziening wordt nu voorgelegd aan het brede publiek tijdens een openbaar onderzoek waarbij iedereen opmerkingen en bezwaren kan indienen. Dit openbaar onderzoek loopt t.e.m. 12 juni 2019.

Digitale documenten van de tweede partiële herziening vind je via deze link.
Ze liggen ook tijdens de openingsuren ter inzage bij het onthaal in het gemeentehuis. 

 

Foto: provincie West-Vlaanderen.