Het gemeenteplein van Loppem.

Beheersplannen dorpskom en Sint-Martinuskerk Loppem goedgekeurd

18 juni 2018

In 2017 startte Zedelgem met de opmaak van twee beheersplannen voor onroerend erfgoed: een voor het beschermde dorpsgezicht Loppem (met inbegrip van de beschermde pastorie) en een voor de beschermde Sint-Martinuskerk. De opdracht werd gegund aan ‘Monument in Ontwikkeling’ - een architectenvennootschap uit Nieuwpoort - en kaderde in de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het bijhorende onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

Vanuit het Agentschap Onroerend Erfgoed werd ons voor beide beheersplannen een onderzoekspremie toegewezen. De opmaak van een beheersplan is noodzakelijk met het oog op latere herinrichtingen en restauraties. 

Vandaag kunnen we jullie meedelen dat beide beheersplannen zijn goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Het beheersplan voor de Sint-Martinuskerk werd goedgekeurd op 31 augustus 2018. Dat voor het dorpsgezicht op 25 januari 2019. 

Je kan de definitieve plannen raadplegen via de links onderaan deze pagina of op plannen.onroerenderfgoed.be

Beheersplannen dorpskom en Sint-Martinuskerk Loppem goedgekeurd

Vragen? Contacteer ons