Een werf met een kraan.

Openbaar onderzoek nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’

16 augustus 2021

De omschakeling naar een circulaire bouweconomie in Vlaanderen is nodig en niet alleen om de uitdagingen van de klimaatsverandering aan te gaan. We moeten ook efficiënter met grondstoffen omgaan, en onze impact op het milieu moet verminderen.

Het nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ geeft vorm aan deze circulaire ambities voor de Vlaamse bouwsector, en dit voor de periode 2022 tot 2030. Voor de Vlaamse Regering dit ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ kan goedkeuren, loopt er vanaf 16 augustus tot en met 15 oktober 2021 een openbaar onderzoek.

Het nieuw ontwerp-beleidsprogramma ligt tot en met 15 oktober 2021 ter inzage van het publiek in het omgevingsloket van het gemeentehuis Zedelgem (Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem). Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen overmaken:

Het nieuw ontwerp-beleidsprogramma kan ook geraadpleegd worden op de site van OVAM.

Openbaar onderzoek nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’