Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zedelgem-West'

De gemeente Zedelgem is bevoegd voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Zedelgem-West’, en plant een stedenbouwkundige studie over dit gebied ten noordwesten van de historische dorpskern van Zedelgem. Er werd een startnota over het gebied opgemaakt met enkele doestellingen en analyses van het projectgebied. 
De start- en procesnota kunnen geraadpleegd worden via de links onderaan deze pagina. De nota’s liggen ook ter inzage bij de dienst ruimte van de gemeente en kunnen door de bevolking geraadpleegd worden van 14 mei t.e.m. 16 juli 2018.

Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren bij de bevolking, wordt ook de mening van alle inwoners gevraagd: 

  • Wat wil je veranderen in het centrum van de gemeente?
  • Hoe wil je de ruimtelijke beeldkwaliteit zien evolueren?
  • Welke functies (wonen, handel, recreatie …) zou je willen opwaarderen?

Om jouw mening te weten, organiseren we een participatiemoment op zaterdag 16 juni 2018 om 10 u. in de vrije basisschool Het Dorp, Sint-Laurentiusstraat 3, Zedelgem. 
Alle inwoners zijn van harte welkom om samen na te denken over de toekomst van onze gemeente.

Reacties over de startnota stuur je aangetekend naar Gemeente Zedelgem, dienst ruimte, Snellegemsestraat 1, 8210 Zedelgem (uiterlijk op 16 juli 2018).
Je kan ze ook tegen ontvangstbewijs afgeven op het gemeentehuis bij de dienst ruimte of mailen naar ruimte@zedelgem.be kan ook.