Man die aan het werken is op de computer.

Vergunningsdossiers raadplegen kan voortaan 24/7 online via digitaal inzageloket

20 juni 2023

Sinds 22 mei 2023 is het “Publiek loket” vervangen door het Inzageloket. Als burger kan je de volledige omgevingsvergunningsdossiers tijdens het openbaar onderzoek of tijdens de beroepsperiode inkijken. 

Met het “Publiek loket” moesten burgers nog altijd naar het gemeentehuis komen om het hele dossier te raadplegen. De bedoeling van het digitale Inzageloket is om de inspraakmogelijkheid te verbeteren. De burger kan niet alleen het volledige dossier digitaal inkijken, het inzageloket begeleidt de burger ook op een gebruikersvriendelijke manier door de procedure/het dossier.

Het digitale inzageloket is zo intuïtief mogelijk ontwikkeld om de gebruiker door de complexiteit van een vergunningsaanvraag en bijhorende procedure te leiden.

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

Vragen?
helpdesk.omgevingsvergunning@vlaanderen.be
078 78 78 54

Documenten