Maquette van de site Loppemsestraat.

Voorstelling project site Loppemsestraat

26 mei 2023

Gemeente Zedelgem, Scholengroep Sint-Rembert en Zorg en Welzijn Zedelgem (ZWZ) stellen samen een project voor jong en oud voor op de site Loppemsestraat in Zedelgem dorp

Op de site langs de Loppemsestraat in de Zedelgemse dorpskern, waar zich nu reeds dienstencentrum De Braambeier en WZC Klaverveld bevinden, komt een nieuwe basisschool. Deze site biedt verschillende meerwaarden en zal kruisbestuiving tussen de verschillende doelgroepen van gebruikers bewerkstelligen. Voor de gemeente is dit project ook een schoolvoorbeeld van het goed aanwenden van haar overheidsmiddelen: ruimte en infrastructuur worden gedeeld en multifunctioneel gebruikt.

In november vorig jaar kondigden gemeente Zedelgem, Scholengroep Sint-Rembert en Zorg en Welzijn Zedelgem (ZWZ) in een gezamenlijk perscommuniqué aan zich te scharen achter de locatie Loppemsestraat voor het bouwen van een nieuwe basisschool in Zedelgem dorp. Deze locatie bevindt zich op de site waar het Woonzorgcentrum (WZC) Klaverveld en het dienstencentrum De Braambeier gevestigd zijn. Gemeente Zedelgem heeft daar grond in haar bezit die nu tegen vergoeding ingezet wordt voor de bouw van een nieuwe basisschool. Het is al langer bekend dat de huidige basisscholen langs de Groenestraat en de Sint-Laurentiusstraat dringend nood hebben aan een volledige nieuwe infrastructuur.

Burgemeester Annick Vermeulen, ook bevoegd voor onderwijs, en schepen van omgeving Stijn Timmerman: “Deze locatie biedt op verschillende gebieden meerwaarde. Het gemeentebestuur streeft bij nieuwe projecten steeds deel- en multifunctioneel gebruik van ruimte en infrastructuur na. Ook het goed inzetten van overheidsmiddelen en reeds bestaande voorzieningen op de site, worden als leidraad gehanteerd.  We zien tal van mogelijkheden om een mooie kruisbestuiving tussen de verschillende doelgroepen van gebruikers, gaande van kinderen, jonge gezinnen, ouderen en de bezoekers van het dienstencentrum De Braambeier, te realiseren.”