Windmolens op zee met op de achtergrond een ondergaande zon.

Ventilus: reactie gemeente Zedelgem op bekendmaking voorkeurstracé Vlaamse Regering d.d. 31/03/2023 

31 maart 2023

De Vlaamse regering besliste op vrijdag 31/03/2023 over het traject voor Ventilus, de geplande hoogspanningslijn die de Belgische transmissienetbeheerder Elia wil bouwen doorheen West-Vlaanderen. 

Het voorkeurstracé van de Vlaamse overheid is nu gekend. Concreet voor Zedelgem betekent deze keuze een stuk ondergronds tracé en een verzwaring van een deel van het reeds bestaande tracé met hoogspanning op haar grondgebied. 

Nu het voorkeurstracé beslist en duidelijk is zal de gemeente Zedelgem verder onderzoeken wat de impact voor haar inwoners is. Zedelgem wil alle duidelijkheid over de gevolgen van dit tracé voor de gezondheid van haar inwoners. 

Zoals dit tot nu toe het geval was laat de gemeente Zedelgem zich in haar onderzoek verder bijstaan door een expert-raadsman. Het is de betrachting van het gemeentebestuur om de gevolgen van het gekozen tracé concreet en duidelijk in kaart te brengen en te onderzoeken. Dan kan zij een onderbouwd standpunt innemen en de Vlaamse overheid adviseren.

Er zijn studies die focussen op nadelige gevolgen voor de gezondheid wegens de straling van hoogspanning. Daarom wil de gemeente Zedelgem zeer grondig en gedegen, en met gespecialiseerde technische know-how, de gevolgen onderzoeken. Zij houdt haar inwoners verder op de hoogte (www.zedelgem.be/ventilus).