Openbaar onderzoek Watergevoelige Openruimtegebieden West-Vlaanderen

Er wordt steeds meer ruimte bebouwd en verhard in Vlaanderen. Het water kan daardoor moeilijker in de bodem dringen en er blijft minder ruimte vrij om het water tijdelijk op te vangen bij hevige regenbuien. Om Vlaanderen beter te beschermen, wil de Vlaamse Regering het waterbergend vermogen van bepaalde watergevoelige gebieden vrijwaren en voldoende ruimte voorzien voor water. De Vlaamse Regering wil deze gebieden herbestemmen naar een openruimtefunctie via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of door aanduiding als watergevoelig openruimtegebied. 

Een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft als gevolg dat de huidige bestemming van het gebied (woongebied, industriegebied...) niet meer gerealiseerd kan worden. In deze gebieden kunnen dus geen vergunningen meer verleend worden voor bijvoorbeeld nieuwe woningen of bedrijven.

Op 13 oktober 2023 duidde de Vlaamse Regering 20 gebieden in de provincie West-Vlaanderen voorlopig aan als watergevoelig openruimtegebied. Van 5 december 2023 t.e.m. 2 februari 2024 vindt hierover een openbaar onderzoek plaats. Meer informatie kan je vinden op www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek.

Informatie en inspraakvergadering

Op twee locaties vindt een informatie- en inspraakvergadering plaats onder de vorm van een infomarkt, telkens doorlopend van 15u00 tot 19u00. 

 • Op woensdag 13 december in het ontmoetingscentrum Rollegem, Tombroekstraat 2, 8510 Rollegem (Kortrijk).
 • Op donderdag 14 december in het Vlaams Administratief Centrum, Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1-2, 8200 Brugge.

Inschrijven kan op www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek

20 watergevoelige openruimtegebieden in de provincie West-Vlaanderen

Op 13 oktober 2023 heeft de Vlaamse Regering 20 plaatsen voorlopig aangeduid als watergevoelige openruimtegebieden:

 • ‘Mispelaar’ in Brugge
 • ‘Zuidervaartje’ in Brugge
 • ‘Hoeve Sint-Trudo’ in Brugge en Oostkamp
 • ‘Industriegebied E17’ in Deerlijk
 • ‘Handzamevaart’ in Diksmuide
 • ‘Sasbrug’ in Izegem
 • ‘Hoeve Kalvekete’ in Knokke-Heist
 • ‘WUG Duinenwater’ in Knokke-Heist
 • ‘Sportterrein Rollegem’ in Kortrijk
 • ‘Molenlaan Margarethalaan’ in Lichtervelde
 • ‘Groene Meersen’ in Zedelgem
 • ‘Sijslostraat’ in Oostkamp
 • ‘Roesbrugge WUG’ in Poperinge
 • ‘Steenkerke WUG Zuid’ in Veurne
 • ‘Oostpoort’ in Waregem
 • ‘Industriegebied Heulestraat’ in Wevelgem
 • ‘WUG Moorsele - Heulebeek’ in Wevelgem
 • ‘Koevoet’ in Wingene
 • ‘Slype Noord’ in Zwevegem
 • ‘Slype Zuid’ in Zwevegem

Over deze voorlopige aanduiding wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Vanaf 5 december 2023 tot en met 2 februari 2024 ligt de voorlopige aanduiding met de bijhorende bijlagen (het grafisch plan, de toelichtingsfiche en het ontwerp van plan-MER) ter inzage:

 • Op de website van de CIW: integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek
 • Op de website van het Departement Omgeving: omgeving.vlaanderen.be/worg
 • Bij het gemeentebestuur van Brugge, Frank Van Ackerpromenade (Stationsplein) 2, 8000 Brugge
 • Bij het gemeentebestuur van Deerlijk, Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk
 • Bij het gemeentebestuur van Diksmuide, Grote Markt 6, 8600 Diksmuide
 • Bij het gemeentebestuur van Izegem, Korenmarkt 10, 8870 Izegem
 • Bij het gemeentebestuur van Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist
 • Bij het gemeentebestuur van Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk
 • Bij het gemeentebestuur van Lichtervelde, Marktplaats 2, 8810 Lichtervelde
 • Bij het gemeentebestuur van Oostkamp, OostCampus, Siemenslaan 1, 8020   Oostkamp
 • Bij het gemeentebestuur van Poperinge, Grote Markt 1, 8970 Poperinge
 • Bij het gemeentebestuur van Veurne, Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne
 • Bij het gemeentebestuur van Waregem, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem
 • Bij het gemeentebestuur van Wevelgem, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem
 • Bij het gemeentebestuur van Wingene, Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene
 • Bij het gemeentebestuur van Zedelgem, Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem
 • Bij het gemeentebestuur van Zwevegem, Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem.

De aanduiding als watergevoelig openruimtegebied brengt bouwbeperkingen met zich mee, zoals omschreven in artikel 5.6.8, § 3, tweede lid, van de VCRO.

Een definitieve aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft van rechtswege het verval van het onbebouwde deel of de onbebouwde delen van een niet-vervallen verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden die binnen de perimeter van de aanduiding liggen, tot gevolg.

Een definitieve aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft van rechtswege het verval van een principieel akkoord, als vermeld in artikel 5.6.6, § 2, of § 3, tweede lid, van de VCRO, dat gegeven is voor gronden die binnen de perimeter van de aanduiding liggen, tot gevolg. 

Inspraakreacties kunnen analoog of digitaal worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 2 februari 2024 bij de CIW, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst of via het inspraakformulier op www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek. 

Inspraakreacties kunnen ook tegen ontvangstbewijs worden bezorgd bij het gemeentebestuur van Brugge, Deerlijk, Diksmuide, Izegem, Knokke-Heist, Kortrijk, Lichtervelde, Oostkamp, Poperinge, Veurne, Waregem, Wevelgem, Wingene, Zedelgem en Zwevegem, op de bovenstaande adressen.