Lokaal bestuur bij de start van de campagne 'Tegelwippen'.

Zedelgem trekt campagne 'Tegelwippen’ op gang en onthardt 4.317 m² oppervlakte op gemeentelijk terrein 

21 maart 2023

Foto: Het wegdek waar de bestuursleden op de foto staan, wordt volledig onthard en vervangen door groenaanleg. V.l.n.r. Vincent Mahieu (diensthoofd openbare werken), schepen van sociale zaken Ellen Goes, werkleider technische dienst Marc Pauwels, burgemeester Annick Vermeulen, schepen van milieu Stijn Timmerman, schepen van openbare werken Peter Haesaert en deskundige milieu Martijn Denaegel.

Gemeente Zedelgem doet mee aan de eerste editie van het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Dit is een ludieke actie om meer te ontharden en extra ruimte voor groen en waterdoorlating te creëren. De wedstrijd vindt plaats van 21 maart tot en met 31 oktober 2023. Zedelgem grijpt deze campagne van de Vlaamse hogere overheid aan om te sensibiliseren en geeft meteen ook aan welke inspanning de gemeente zelf doet. 

Algemene principes en ecologische toets

Burgemeester Annick Vermeulen, schepen van milieu Stijn Timmerman en schepen van openbare werken Peter Haesaert:  “Dit is een leuke ludieke campagne die hopelijk ook de bevolking sensibiliseert om de weg van de ontharding in te slaan en ook privé meer te kiezen voor het vergroenen of voor halfverharding te gaan i.p.v. volledige verharding van opritten, tuinen enzovoort. Als gemeentebestuur maken we feitelijk voortdurend deze reflex bij openbare werken en infrastructuurwerken en gaan we ook op zoek naar locaties waar we kunnen ontharden. Ook door de juiste keuze van materialen en ontwerp te maken, is er een beleid in deze. Eigenlijk is dit dus een aanhoudende campagne ingeburgerd in onze projecten openbare werken, die ook past binnen het klimaatplan en het burgemeestersconvenant.”

Burgemeester Annick Vermeulen, schepen van milieu Stijn Timmerman en schepen van openbare werken Peter Haesaert:  “We bekijken steeds per locatie waar het mogelijk is om de verharding volledig te verwijderen door het aanleggen van groenzones. De groenzones worden dan ecologisch en bijvriendelijk aangelegd. Waar mogelijk wordt ook waterbuffering geïntegreerd. Indien een volledige ontharding praktisch niet mogelijk is, wordt gekozen voor halfverharding. Dit biedt sowieso al een deel van de voordelen van volledige ontharding.”

Overzicht projecten uitgevoerde ontharding en projecten nabije toekomst:

 • Project ’t Groenhof: ontharde oppervlakte= 1.363 m² (14.993 tegels) -
  oorspronkelijke staat= asfalt - huidige staat= hoofdzakelijk halfverharding.
   
 • Project Vloethemveld: ontharde oppervlakte= 560 m² (6.160 tegels) - 
  oorspronkelijke staat= asfaltweg - huidige staat= 2-sporenpad.
   
 • Project boomvakken Kuilputstraat: ontharde oppervlakte= 44 m² (484 tegels) - 
  oorspronkelijke staat= parkeerstrook - huidige staat= plantvakken.
   
 • Grote toekomstige ontharding project Groenestraat: ontharde oppervlakte= 2.350 m² (25.850 tegels) - oorspronkelijke staat= asfaltparking betonweg - toekomstige staat= groenzone en halfverharding.

Inwoners motiveren om mee te doen

Door mee te doen aan de actie ‘Tegelwippen’ wil gemeente Zedelgem ook de aandacht voor ontharding verhogen en inwoners motiveren om mee te doen aan het tegelwippen.

Ontharding en vergroenen biedt heel wat voordelen: 

 • het stimuleert de waterinfiltratie
 • draagt bij tot een betere bodemkwaliteit
 • zorgt voor minder verhitting
 • zorgt voor een aangenamere leefomgeving
 • zorgt voor vergroening
 • bevordert de biodiversiteit (bv. grondnestelende bijen)
 • bevordert de luchtkwaliteit en bijgevolg de gezondheid

Beste Zedelgemnaar, wip tegels en registreer ze!

Aan deze campagne ‘Tegelwippen’ is ook een wedstrijd verbonden. Vlaamse gemeenten werden onderverdeeld in poules om samen een West-Vlaamse tegelclash aan te gaan. Gemeente Zedelgem maakt deel uit van de groep met Torhout en Oostkamp.

Burgemeester Annick Vermeulen, schepen van milieu Stijn Timmerman en schepen van openbare werken Peter Haesaert: “Het is dus niet alleen aan de gemeenten om het aantal tegels die ze wippen of het aantal oppervlakte dat ze zullen ontharden te registreren, maar ook de inwoners kunnen registreren. Dus beste Zedelgemnaar; breek je tussen 21 maart en 31 oktober 2023 een verharde oppervlakte uit? Klein of groot… registreren maar aub!”

Hoe je ontharding of actie tegelwippen registreren?

Particulieren kunnen zich registreren en hun actie tegelwippen ingeven via vk-tegelwippen.be/

Wist je dat? Gemeente Zedelgem de aanleg van straatgeveltuintjes ondersteunt? Zedelgem wil extra kwaliteitsvol groen in de gemeente en daarom ondersteunt de gemeente via advies en subsidie de aanleg van geveltuintjes.
Meer weten? Raadpleeg www.zedelgem.be/straatgeveltuintjes of mail naar milieu@zedelgem.be
(tel. 050 288 225).