Pictogrammen voor de Duurzame Gemeente (18-25 september)

Week van de Duurzame Gemeente (18-25 september)

15 september 2023

Duurzame en Lokale Helden in Zedelgem

Dit jaar ligt de focus in de Week van de Duurzame Gemeente op onderwijs. Scholen en leerkrachten worden in de kijker gezet, maar even goed ook ondernemingen, organisaties en/of individuen die bijdragen aan de verschillende doelstellingen:

  • de toegang tot onderwijs hier bij ons en in het Globale Zuiden;
  • kwaliteitsvol en veilig onderwijs;
  • wereldburgerschapseducatie en educatie duurzame ontwikkeling;
  • levenslang leren voor iedereen.

Ook in Zedelgem hijsen we tijdens de Week van de Duurzame Gemeente de vlag en zetten we graag onze eigen Duurzame en Lokale Helden in de kijker!

Allereerst zijn dit uiteraard de verschillende scholen op ons grondgebied. De Zedelgemse scholen werken actief rond de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals). Zo wordt er bijvoorbeeld in de maand september maximaal ingezet op het thema actieve verplaatsing en de STRAP-dag. Tijdens de STRAP-dag roept Zedelgem alle kinderen op om op vrijdag 22 september 2023 al stappend of trappend naar school te gaan.

De Zedelgemse scholen zetten ook in op een duurzame ontwikkeling van de kinderen, er wordt gewerkt met inclusief onderwijs, er is plaats voor duaal leren, en er worden pedagogische studiedagen georganiseerd met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van het Zedelgems onderwijs.

Maar we hebben ook Duurzame en Lokale Helden die zich inzetten op vlak van onderwijs buiten onze gemeentegrenzen…onze erkende projecten mondiaal beleid!

Elk van de 5 actueel erkende projecten mondiaal beleid bij gemeente Zedelgem zet zich op één of andere manier in voor een kwaliteitsvol en veilig onderwijs, en wil zorgen voor een toegang tot levenslang leren voor kinderen en jongeren in het Zuiden:

  • Community Relief and Development: project in Rwanda, aankoop schoolbenodigdheden voor wees- en kwetsbare kinderen;
  • Mikumi Kids en Mafinga School: project in Tanzania, betalen schoolgeld en voorzien schoolbenodigdheden;
  • Minder plastiek, meer en gezond leven: project in Kameroen, opleiding schoolkinderen op vlak van recycleren plastiekafval;
  • Move2gether vzw: projecten in Gambia, ondersteuning 2 scholen met o.a. didactisch materiaal;
  • Olijfboompjes: project in Libanon, betalen inschrijvingsgeld school en voorzien schoolvervoer voor kinderen uit een vluchtelingenkamp.

Samen met de scholen op ons grondgebied zetten wij ook graag de bezielers van deze projecten mondiaal beleid in de kijker. Bedankt aan allen om onze Duurzame Zedelgemse Helden te zijn en voor jullie inzet op vlak van onderwijs, zowel binnen als buiten onze gemeente!

Meer informatie rond Duurzame Gemeente: https://www.duurzamegemeente.be/
Meer informatie rond SDG’s op school: SDGs@school | SDGs@school (sdgsatschool.be)