Gemeenteraad

De gemeenteraad is openbaar en vindt telkens op donderdag plaats in de raadzaal van het gemeentehuis om 19.30 u. De agenda kan je een week voor elke zitting hieronder raadplegen.

v.l.n.r. zittend: Stijn Timmerman, Jurgen Dehaemers, Ann Devriendt, burgemeester Annick Vermeulen, algemeen directeur Sabine Vermeire, voorzitter Bart Vergote, Peter Haesaert, Charlotte Vermeulen en  Ellen Goes.

v.l.n.r. staand: Sofie Pollet, Paul Crutelle, Ivan Lahousse, Wino Debruyne, Ilse Demeulemeester, Katrien De Maré, Ann Pattyn, Jochen Bruneel, Jean-Pierre De Groodt, Wouter Vlaemynck, Krista Vander Meulen, Arnold Naessens, Martine Vanhollebeke, Martine De Meester, Günther Descheemaecker, Jan Oosterlynck, Dominiek Sneppe, Eddy De Wispelaere en Katrien Vanrobaeys.

 

De gemeenteraadsleden werden op 14 oktober 2018 rechtstreeks gekozen, op basis van het aantal voorkeurstemmen binnen hun lijst. Nieuw vanaf de legislatuur 2019 - 2024 is dat de gemeenteraadsleden, meteen ook de OCMW-raadsleden zijn. En dat de voorzitter van de gemeenteraad ook de voorzitter van de OCMW-raad is.

De voorzitter van de gemeenteraad is Bart Vergote (CD&V-Nieuw).

De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente. Een aantal bevoegdheden zijn voor alle gemeenten dezelfde. Sommige bevoegdheden van de gemeenteraad kunnen door de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen worden overgedragen.

Onder de titel 'Raadsleden' verder op deze pagina zie je wie de gemeenteraadsleden zijn, voor welke partij zij zetelen en hun contactgegevens.

Zittingen

De gemeenteraad komt minstens 10 keer per jaar samen. Deze bijeenkomsten vinden in principe elke 4de donderdag van de maand om 19.30 uur plaats in de raadzaal van het gemeentehuis te Zedelgem, met uitzondering van de maand juli.

De exacte data voor de eerstvolgende vergaderingen staan alvast vermeld.

De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid.

Voorbereidingsdocumenten - ontwerpbesluiten

8 dagen voor de gemeenteraad worden volgende documenten opgemaakt en op de website gepubliceerd:

  • agenda met de datum en de locatie van de zitting en een overzicht van de agendapunten gebundeld per thema
  • ontwerpbesluiten met per agendapunt van de openbare zitting een voorgestelde beslissing

Na de zitting

Een beknopt overzicht van de genomen beslissingen (= besluitenlijst) wordt ten laatste 10 dagen na de zitting op de gemeentelijke website bekendgemaakt.

Op de eerstvolgende gemeenteraad wordt aan de gemeenteraadsleden gevraagd om de ontwerpnotulen goed te keuren. De ontwerpnotulen bevatten de genomen beslissingen, de stemmingsuitslag en de eventuele tussenkomsten van raadsleden over de agendapunten en vragen die zij stelden tijdens de zitting. Na goedkeuring van de ontwerpnotulen door de gemeenteraad, worden dit de definitieve notulen. Deze definitieve notulen van de openbare zitting worden enkele dagen na de goedkeuring op de website bekendgemaakt.

De definitieve notulen worden in notulenboeken verzameld en in het archief bewaard. Sinds 2017 worden de notulen digitaal bewaard.

Inzage krijgen - Op de hoogte blijven

Documenten op de website

Iedereen die geïnteresseerd is in de agendapunten die tijdens de gemeenteraad besproken worden/werden, kan bovengenoemde documenten op de website raadplegen.

Gemeenteraad bijwonen

Het openbare deel van de zitting is toegankelijk voor het publiek.

Inzage

De goedgekeurde notulen van de openbare zittingen van het voorbije jaar kunnen tijdens de openingsuren geraadpleegd worden op de website. Wil je inzage in oudere notulen, dan vraag je dit aan volgens de procedure openbaarheid van bestuur.

Zittingen

2024

         
Datum zitting Document Datum publicatie Datum zitting Document Datum publicatie
25 januari     26 september    
22 februari     24 oktober    
28 maart     28 november    
25 april     5 december    
23 mei     19 december    
27 juni          

 

2023

         
Datum zitting Document Datum publicatie Datum zitting  Doument Datum publicatie
26 januari agenda
besluitenlijst
notulen
18/01 - 23/01/2023
31/01/2023
28/02/2023
24 augustus agenda
ontwerpbesluiten
besluitenlijst
notulen
16/08/2023
16/08/2023
28/08/2023
02/10/2023
23 februari agenda
besluitenlijst
notulen
15/02/2023
28/02/2023
28/03/2023
28 september agenda
ontwerpbesluiten
besluitenlijst
notulen
20/09/2023
20/09/2023
02/10/2023
30/10/2023
23 maart agenda
agenda aangevuld
besluitenlijst
notulen
15/03/2023
20/03/2023
28/03/2023
03/05/2023
26 oktober agenda
ontwerpbesluiten
besluitenlijst
notulen
18/10/2023
18/10/2023
30/10/2023
27/11/2023
27 april agenda
ontwerpbesluiten
besluitenlijst
notulen
19/04/2023
19/04/2023
03/05/2023
30/05/2023
23 november agenda
ontwerpbesluiten
besluitenlijst
15/11/2023
15/11/2023
27/11/2023
25 mei agenda
ontwerpbesluiten
besluitenlijst
notulen
17/05/2023
22/05/2023
30/05/2023
26/06/2023
21 december    
22 juni agenda
ontwerpbesluiten
besluitenlijst
notulen
14/06/2023
14/06/2023
26/06/2023
28/08/2023
     

 

2022

           
Datum zitting Document Datum publicatie   Datum zitting Document Datum publicatie
24 februari agenda
besluitenlijst
notulen
16/02-18/02/2022
02/03/2022
29/03/2022
  8 september agenda

besluitenlijst
notulen

31/08/2022

13/09/2022
27/09/2022

24 maart agenda
besluitenlijst
notulen
16/03-18/03/2022
29/03/2022
04/05/2022
  22 september agenda
besluitenlijst
notulen
14/09/2022
27/09/2022
31/10/2022
28 april agenda
besluitenlijst 
notulen
20/04-25/04/2022
04/05/2022
28/06/2022
  27 oktober agenda
besluitenlijst
notulen
19/10/2022
31/10/2022
29/11/2022
23 juni agenda 
besluitenlijst 
notulen
15/06-20/06/2022
28/06/2022
30/08/2022
  24 november agenda
besluitenlijst
notulen
16/11/2022
29/11/2022
21/12/2022
25 augustus agenda 
besluitenlijst 
notulen
17/08/2022 
29/08/2022
13/09/2022
  15 december agenda
besluitenlijst
notulen
07/12/2022
21/12/2022
31/01/2023

Raadsleden

Eddy De Wispelaere (N-VA)*
Buskinslaan 2, 8210 Loppem
050 82 54 43 - 0477 38 62 84
eddy.dewispelaere@zedelgem.be
Arnold Naessens (CD&V-Nieuw)
Eninkveld 13, 8210 Loppem
050 82 49 97 - 0490 64 69 77
arnold.naessens@zedelgem.be
Katrien Walcarius-De Maré (CD&V-Nieuw)*
Hollebekestraat 8, 8210 Zedelgem
050 78 23 55
katrien.demare@zedelgem.be
Martine De Meester (Groen)
't Veld 42, 8211 Aartrijke
0498 72 11 96
martine.demeester@zedelgem.be
Dominiek Sneppe (Vlaams Belang)*
Torhoutsesteenweg 115, 8210 Zedelgem
0496 08 29 34
dominiek.sneppe@zedelgem.be
Bart Vergote (CD&V-Nieuw)*
Brugsestraat 164, 8211 Aartrijke
0473 94 19 57
bart.vergote@zedelgem.be
Katrien Vanrobaeys (CD&V-Nieuw)
Bekegemsestraat 1A, 8211 Aartrijke
0496 14 33 32
katrien.vanrobaeys@zedelgem.be
Sofie Pollet (CD&V-Nieuw)*
Brugse Heirweg 107, 8211 Aartrijke
0479 21 50 45
sofie.pollet@zedelgem.be
Ilse Demeulemeester (CD&V-Nieuw)*
't Wulveke 3, 8210 Zedelgem
0478 34 14 74
ilse.demeulemeester@zedelgem.be
Krista Vander Meulen (CD&V-Nieuw)
Ichtegemsestraat 7, 8211 Aartrijke
0494 47 26 77
krista.vandermeulen@zedelgem.be
Günther Descheemaecker (Vooruit)
Stationsplein 3, 8210 Loppem
-
gunther.descheemaecker@zedelgem.be
Ann Pattyn (N-VA)
Berkenhagestraat 16, 8210 Zedelgem
0479 72 14 25
ann.pattyn@zedelgem.be
Jean-Pierre De Groodt (N-VA)
H. Baekelandlaan 24, 8211 Aartrijke
0474 45 00 39
jean-pierre.degroodt@zedelgem.be
Wouter Vlaemynck (CD&V-Nieuw)
Diksmuidse Heirweg 30, 8210 Zedelgem
0476 48 97 35
wouter.vlaemynck@zedelgem.be
Wino Debruyne (CD&V-Nieuw)
Stroelputstraat 52, 8210 Veldegem
0498 67 80 58
wino.debruyne@zedelgem.be
Martine Vanhollebeke (CD&V-Nieuw)
Torhoutsesteenweg 138, 8210 Zedelgem
0477 66 79 74
martine.vanhollebeke@zedelgem.be
Ivan Lahousse (Groen)
Looveld 1A, 8210 Veldegem
0479 61 01 12
ivan.lahousse@zedelgem.be
Paul Crutelle (CD&V-Nieuw)
Leliestraat 33, 8210 Zedelgem
050 27 64 39 - 0499 77 81 18
paul.crutelle@zedelgem.be
Jochen Bruneel (CD&V-Nieuw)
Dr. Adriaensstraat 25, 8210 Zedelgem
0490 11 92 07
jochen.bruneel@zedelgem.be
Jan Oosterlynck (Vlaams Belang)
Andrieshoek 13, 8210 Loppem
0496 50 00 05
jan.oosterlynck@zedelgem.be

* ook lid van de politieraad

De gegevens van de schepenen vind je hier.