Nieuws

Naar wat ben je op zoek?

Reset filters

Hinder in de Ruddervoordsestraat vanaf 16 november 2020

Veilige doorsteek tussen Hoge Vautestraat en Ruddervoordestraat gerealiseerd

Openbare werken & werven wegenis en infrastructuur in Zedelgem worden stapsgewijs heropgestart

Terreinwerken inrichtingsproject Groenhove-Vrijgeweid

Werken aan perrons en stationsomgeving Zedelgem