Verkeersbord dat de wegenwerken aankondigt in de Groene straat.

Update werken Groenestraat - verkeer in beide richtingen terug mogelijk tot eind juni

25 mei 2023

De voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen in de Groenestraat zijn zo goed als afgerond in de zone tussen de Rusthuislaan en de Brugsestraat. 

Vanaf 24 mei tot eind juni is er doorgaand verkeer mogelijk in beide richtingen van de Groenestraat.  

In de week van 5 tot 9 juni dienen er nog enkele plaatselijke huisaansluitingen te gebeuren. Dit houdt in dat er aan de onpare huisnummers plaatselijk een obstakel zal zijn van een mobiele werfwagen op de rijweg, en aan de pare kant gebruik zal worden gemaakt van de parkeerstrook. Dit zal plaatselijk nog voor enige hinder zorgen.

Vanaf midden juni zal het voetpad, groenzones en parkeerstrook aan de onpare kant tussen Rusthuislaan en rotonde opengebroken worden om filters te plaatsen voor de rioleringen, want deze moeten twee weken voor de effectieve werken aanwezig zijn. Hierdoor zullen fietsers plaatselijk op de rijweg moeten en zullen de voetgangers moeten oversteken ter hoogte van de rotonde. 

Tegen eind juni zullen de rioleringswerken in de zone tussen de rotonde en Rusthuislaan beginnen waardoor geen doorgaand verkeer meer mogelijk zal zijn.

De werken in de Brugsestraat duren nog tot eind juni.