Eénrichtingsverkeer in Berkenhagestraat, Hollevoordestraat en Dr. Adriaensstraat

Naar aanleiding van de voorbereidende werken die uitgevoerd worden in de Groenestraat dienen er maatregelen te komen ter hoogte van de wegen die parallel lopen met de Groenestraat. Aangezien de buslijnen die normaal via de Groenestraat tijdens de grote werkzaamheden een alternatieve route dienen te volgen worden enkele straten als éénrichtingsverkeer ingericht. Fietsers kunnen steeds in beide richtingen fietsen.

  • Berkenhagestraat tussen de Holllebekestraat en de Brugsestraat enkel toegestaan met rijrichting Brugsestraat. Voor bewegingen in de omgekeerde richting moet je via de Hollevoordestraat rijden.
  • Hollevoordestraat tussen Brugsestraat en Berkenhagestraat enkel toegestaan met rijrichting de Berkenhagestraat. Voor bewegingen in de omgekeerde richting moet je via de Berkenhagestraat rijden.
  • Dr. Adriaensstraat tussen de Zwaluwneststraat en de Brugsestraat enkel rijrichting de Brugsestraat. Voor bewegingen in de omgekeerde richting moet je via de Hollevoordestraat rijden.

Deze maatregel wordt ingevoerd vanaf 9 januari 2023 en zal duren tot wanneer de werken in de Groenestraat zijn afgelopen. Indien de werken in de Groenestraat sneller uitgevoerd zijn of de noodzaak aan aangepaste signalisatie wegvalt dan worden de verkeersborden weggehaald.

Alle info over de werken in de Groenestraat vind je hier terug: zedelgem.be/project-groenestraat.

De gemeente Zedelgem dankt je alvast voor een vlotte medewerking.