Project Groenestraat

 

Update op datum van 16/12/2020

Wegenwerken en rioleringswerken

Wil je op de hoogte blijven van de wegen- en rioleringswerken in de Groenestraat? Dit kan door je in te schrijven en je contactgegevens in te vullen via volgende link a.u.b.: 
inschrijvingslink mailgroep wegenwerken Groenestraat

De gemeente gebruikt de gegevens die je invulde op de inschrijvingslink enkel voor informatieverspreiding over en tijdens de werken.

Onderaan deze webpagina vind je als bijlagen die gedownload kunnen worden:

  • de startnota
  • het verslag van de projectparticipatie
  • grondplan projectnota 1
  • grondplan projectnota 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                       

De gemeente heeft in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen en de gemeentelijke rioolbeheerder Riopact een studie lopende voor de heraanleg van de volledige Groenestraat: heraanleg van de riolering, de wegenis, de voetpaden, nutsleidingen en openbare verlichting, de groenaankleding...

Het opstarten van de werken en het uitvoeringstraject ervan is op dit ogenblik nog niet nader bepaald. De gemeente is er zich ten volle van bewust is dat deze periode van corona-crisis voor velen reeds een geteisterde tijd is. We willen er alsnog alles aan doen om in de voortgang van de werkzaamheden, participatie-mogelijkheden en vervolgcommunicatie iedereen goed op de hoogte te houden van de te nemen stappen binnen het project van de Groenestraat. 

Onderaan deze pagina, bij documenten, vind je de startnota van dit project terug. We willen benadrukken dat dit slechts een eerste ontwerp is, sowieso onder voorbehoud dus!

 

Projectparticipatie

De gemeente wil graag de wensen van de burgers kennen over dit project. Daarom voorziet de gemeente in de organisatie van participatie en selecteren we volgende belangrijke thema’s binnen het project: 

• mobiliteit en verkeer 

• groen 

• beleving, inrichting en materiaalgebruik 

• lokale handel en economie 

Deze projectparticipatie was oorspronkelijk voorzien in de periode april/mei waarbij de gemeente een informatiemarkt zou organiseren, maar de huidige corona-crisis steekt hier een stokje voor. 

In plaats van een informatiemarkt organiseren we een participatie aan de hand van communicatiemiddelen, die geen fysieke samenkomst van mensen vergt. We bieden burgers de mogelijkheid om te participeren aan dit project via mail, een online enquêteformulier op de gemeentelijke website, een papieren invulformulier toegevoegd aan deze bewonersbrief en via telefonische inspraakmomenten. 

Doelstelling van deze participatie is om bij de volgende stappen in dit project, de insteken van de bewoners mee te kunnen nemen bij de keuzes die genomen moeten worden bij het verder ontwerp. Keuzes die ook afgewogen moeten worden op gebied van de financiële, technische en juridische aspecten in het project. 

De participatie rond het project Groenestraat is afgerond op 12 juni 2020. Het verslag van deze participatie vind je in het document 'verslag projectparticipatie' onderaan deze pagina.