Project Groenestraat

Update op datum van 20/01/2022

Wat is de stand van zaken?

Bij de eerste oorspronkelijke communicatie was er sprake om rond februari-maart 2022 te starten. Daarna is dit gecorrigeerd richting mei 2022. Verschillende procedures worden simultaan doorlopen om tot een realisatie van deze werken te komen. Hoewel we stapsgewijs vooruitgaan hebben verschillende aan elkaar gelinkte stappen vertragingen opgelopen. Daardoor moeten we rekenen op een zestal maanden vertraging richting de uitvoering t.o.v. de oorspronkelijke planning. We rekenen dus op een opstart van de infrastructuurwerken rond de zomer 2022. Indien we te dicht komen bij het bouwverlof zullen we zeker niet meer opstarten vóór het bouwverlof.

Wat is de fasering van de werken?

De fasering is ook onderaan deze pagina te vinden als pdf-document!

Iedere fase wordt voorgegaan met nutswerken voorafgaand de infrastructuurwerken. Deze kunnen al vanaf mei 2022 opstarten.

 • Fase 2: De feitelijke infrastructuurwerken starten op in de Brugsestraat. Hier wordt de aankomende riolering overgenomen. Vorig jaar is al naast de beek een vernieuwing uitgevoerd van de bestaande doorsteek onder een privaat perceel.
  Deze fase zal vermoedelijk tot 2 maanden duren. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Vermoedelijk eindigen we begin oktober 2022 met deze werken.
   
 • Fase 3 en 4: De volgende fase betreft het stuk rusthuislaan tot aan de Brugsestraat, met een start aan de Rusthuislaan bij de kruising van de Schattingbeek. Deze fase zal stapsgewijs verschuiven richting de Brugsestraat en zal tot 1 jaar duren. Met deze 2 fases eindigen we vermoedelijk rond de zomer 2023.
   
 • Fase 5: Dit betreft de zone Rusthuislaan tot aan de Jos. Vereeckestraat. Hier rekenen we op 4 maanden werk en eindigen we tegen het einde van 2023.
   
 • Fase 6, 7 en 8: Deze fase wordt uitgevoerd met aanzet ter hoogte van de beek richting de Jos. Vereeckestraat bij het gemeentehuis met einde van de werken ongeveer 6 maanden later. Op basis van de huidige stand van het project verwachten we een einde van de werken tegen de zomer 2024.

Deze planning is steeds onderhevig aan veranderingen. Zodra wij de veranderingen voldoende duidelijk kunnen meegeven volgt verdere communicatie.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Update op datum van 16/12/2020

Wegenwerken en rioleringswerken

Wil je op de hoogte blijven van de wegen- en rioleringswerken in de Groenestraat? Dit kan door je in te schrijven en je contactgegevens in te vullen via volgende link a.u.b.: 
inschrijvingslink mailgroep wegenwerken Groenestraat

De gemeente gebruikt de gegevens die je invulde op de inschrijvingslink enkel voor informatieverspreiding over en tijdens de werken.

Onderaan deze webpagina vind je als bijlagen die gedownload kunnen worden:

 • de startnota
 • het verslag van de projectparticipatie
 • grondplan projectnota 1
 • grondplan projectnota 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                       

De gemeente heeft in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen en de gemeentelijke rioolbeheerder Riopact een studie lopende voor de heraanleg van de volledige Groenestraat: heraanleg van de riolering, de wegenis, de voetpaden, nutsleidingen en openbare verlichting, de groenaankleding...

Het opstarten van de werken en het uitvoeringstraject ervan is op dit ogenblik nog niet nader bepaald. De gemeente is er zich ten volle van bewust is dat deze periode van corona-crisis voor velen reeds een geteisterde tijd is. We willen er alsnog alles aan doen om in de voortgang van de werkzaamheden, participatie-mogelijkheden en vervolgcommunicatie iedereen goed op de hoogte te houden van de te nemen stappen binnen het project van de Groenestraat. 

Onderaan deze pagina, bij documenten, vind je de startnota van dit project terug. We willen benadrukken dat dit slechts een eerste ontwerp is, sowieso onder voorbehoud dus!

 

Projectparticipatie

De gemeente wil graag de wensen van de burgers kennen over dit project. Daarom voorziet de gemeente in de organisatie van participatie en selecteren we volgende belangrijke thema’s binnen het project: 

• mobiliteit en verkeer 

• groen 

• beleving, inrichting en materiaalgebruik 

• lokale handel en economie 

Deze projectparticipatie was oorspronkelijk voorzien in de periode april/mei waarbij de gemeente een informatiemarkt zou organiseren, maar de huidige corona-crisis steekt hier een stokje voor. 

In plaats van een informatiemarkt organiseren we een participatie aan de hand van communicatiemiddelen, die geen fysieke samenkomst van mensen vergt. We bieden burgers de mogelijkheid om te participeren aan dit project via mail, een online enquêteformulier op de gemeentelijke website, een papieren invulformulier toegevoegd aan deze bewonersbrief en via telefonische inspraakmomenten. 

Doelstelling van deze participatie is om bij de volgende stappen in dit project, de insteken van de bewoners mee te kunnen nemen bij de keuzes die genomen moeten worden bij het verder ontwerp. Keuzes die ook afgewogen moeten worden op gebied van de financiële, technische en juridische aspecten in het project. 

De participatie rond het project Groenestraat is afgerond op 12 juni 2020. Het verslag van deze participatie vind je in het document 'verslag projectparticipatie' onderaan deze pagina.