Buizen worden gelegd in de Groenestraat.

Update werken Groenestraat

Ondertussen is de aannemer terug opgestart met de wegenwerken in de Groenestraat. Na veel regen belemmert nu ook vriesweer/sneeuw een goede vooruitgang van de werken. Daarom kon er momenteel nog niet verder gewerkt worden aan de aanleg van het fietspad en het voetpad. Dit zou volgende week enigszins veranderen. 

Momenteel is de aannemer bezig met het graven van buffergrachten rond de Marsbiebuikstraat en wordt verder gewerkt aan de riolering vanaf de Marsbiebuikstraat richting Brugsestraat.

Vanaf maandag 22 januari starten de nutsmaatschappijen terug op richting het centrum van Zedelgem. De werken gebeuren in 3 fases:

  • In de eerste fase zal men werken tussen de Jos Vereeckestraat en Groenestraat 68. Deze werken worden geschat op 45 werkdagen (9 weken). Er wordt gewerkt aan beide zijden maar de woningen zijn bereikbaar. De sleuven worden nadien afgewerkt met asfalt.
     
  • De opstart van de tweede fase begint pas na afwerking van de sleufwerken in fase 1. Deze fase loopt vanaf de Jos Vereeckestraat tot Berkenhagestraat. In deze fase zal eenrichtingsverkeer mogelijk zijn. De tijdsduur wordt geschat op 60 werkdagen (12 weken). De sleuven worden nadien afgewerkt met asfalt.
     
  • In de derde fase van de nutswerken zal men werken uitvoeren tussen de Berkenhagestraat en Schattingbeek (kerk). Voor deze fase zijn nog geen concrete afspraken gemaakt aangezien we deze fase zo dicht mogelijk willen uitvoeren bij de wegenwerken. Deze zone zal voor de grootste hinder zorgen en zal in een latere update nog uitvoerig worden besproken. 

Ieder perceel in de werkzone zou een bewonersbrief van de watergroep moeten ontvangen hebben. Deze brief geeft meer uitleg over de werken.

AFVALOPHALING: Het ophaalpunt van de Rusthuislaan wordt verplaatst naar de hoek Groenestraat - Jos Vereeckestraat (tankstation), het andere ophaalpunt aan Ten Boomgaarde blijft bestaan.

Update werken Groenestraat