Werken in de Hollebekestraat

In opdracht van de gemeente en de Provincie West-Vlaanderen start onze aannemer op 20 februari met werken in de Hollebekestraat.

Tijdens de werken zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Het einde van de werken is voorzien tegen uiterlijk 24 april.

Met deze werken blijven de gemeente Zedelgem en de Provincie West-Vlaanderen investeren in een betere waterhuishouding. De bestaande beek wordt opnieuw in open profiel aangelegd en voorzien van een grotere bufferende capaciteit. Hierdoor wordt de mogelijke wateroverlast langs de Hollebekestraat verkleind door de tragere waterafvoer.

Tijdens de werken wordt de wegenis volledig heraangelegd in asfalt.