Plan over de onderhoudswerken in de Dr.Adriaensstraat.

Onderhoudswerken Dr. Adriaensstraat

Vanaf dinsdag 6 februari 2024 worden onderhoudswerken uitgevoerd aan de Dr. Adriaensstraat. Deze werken zijn nodig om de veiligheid van de zachte weggebruiker te blijven garanderen. De werken duren ongeveer één maand.

Concreet houden de werken volgende verbeteringen in:

  • Door de grote hoeveelheid waterplassen worden de straatgoten aangepakt;
  • Het voetpad wordt meegenomen in de werken;
  • verzakte betonstraatstenen in de rijweg worden vervangen door beton.

Tijdelijke omleiding

De werken zullen tijdelijk voor enige hinder zorgen. Een omleiding is voorzien voor gemotoriseerd verkeer via Jos Vereeckestraat - Gentweg - Lindestraat. Voor het zacht verkeer wordt een zone voorzien die doorgang blijft verlenen via de Dr. Adriaensstraat.