Update werken Groenestraat

Door de weersomstandigheden zijn de werken de laatste weken minder vlot verlopen dan gehoopt.

Ondertussen zijn de rioleringswerken tussen de Rusthuislaan en de rotonde afgerond, de aannemer is gestart met de bovenbouw in deze zone. De greppel en kantstrook van de rotonde werden ondertussen in glijbeton geplaatst. Deze week en ook volgende week worden de prefab boordstenen voor de parkeerstroken en bushalte geplaatst en gaat men verder met  funderen van de rijweg. In het buitengebied tussen rotonde en Marsbiebuikstraat zijn de rioleringswerken ook volop bezig.

Planning

Volgens de vooropgestelde planning en mits de weersomstandigheden het toelaten (regen en vriesweer) worden deze werken nog uitgevoerd voor het kerstverlof:

 • Week van 4 december: onderlaag asfalt op de rijweg tussen Rusthuislaan en rotonde
 • Week van 11 december: plaatsen van de uitgewassen beton op de rotonde
 • Tegen eind december: kant even nummer, voetpad en fietspad in fundering
 • Tegen eind december: kant oneven nummers, deels gefundeerd maar toegankelijk
 • Tegen eind december: riolering geplaatst tot de Marsbiebuikstraat

Kerstverlof

Tijdens het kerstverlof zal de rotonde nog niet beschikbaar zijn voor gemotoriseerd verkeer. Uitharden van het beton bedraagt namelijk 28 dagen. De rijweg tussen de Rusthuislaan en de rotonde zal voorzien zijn van een onderlaag asfalt waardoor deze beschikbaar is voor de bewoners in deze zone.

Omleiding

De huidige verkeerssituatie blijft voor alle weggebruikers ongewijzigd:

 • Voertuigen: hoofdomleiding langs de Loppemsestraat - Torhoutsesteenweg.
 • Fietsers:
  • langs de Dr. Adriaensstraat - Marsbiebuikstraat
  • of Dr. Adriaensstraat - Strubbeslag
  • of Vloethemveldzate

Het kaartje met de omleidingen vind je hieronder terug als bijlage.