Nieuws

Naar wat ben je op zoek?

Reset filters

Aanplant bijkomend geboortebos in natuurgebied Hoogveld

Week van de afvalophaler 2019

Gebruik een prikker om uw bloempot vast te zetten

Bermen langs openbare wegen worden gemaaid

Eikenprocessierups gespot in West-Vlaanderen

Maaien bermen langs openbare wegen

PMD-sorteerregels in Brugge en Ommeland veranderen voorlopig nog niet

Vlaamse gemeenten kunnen aanvraag stormschade indienen bij Rampenfonds

Opleiding bescherming tegen mestgassen voor veehouders

Openbaar onderzoek planwijziging 'Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval'

Droogte zomer 2018 erkend als landbouwramp

Ook stroomversnellers in Zedelgem

Nieuwe regelgeving identificatie en registratie pluimvee en konijnen

Plan-MER 'Programmatische Aanpak Stikstof': publieke inspraak

De Watergroep adviseert om leidingwater te koken voor gebruik

Maatregelen tegen het Newcastle virus

Nazorgmaatregelen bij opnieuw gebruiken leidingwater