Actie tegen zwerfvuil aan het GOG Plaatsebeek

De gemeente Zedelgem zet op verschillende fronten de strijd tegen zwerfvuil verder. “Het liefst werken we hiervoor samen met verenigingen” zegt schepen van milieu Arnold Naessens. “Afgelopen zomer kreeg de gemeente herhaaldelijk meldingen over zwerfvuil aan het GOG (gecontroleerd overstromingsgebied) Plaatsebeek. Het zwerfvuil werd vooral gespot ter hoogte van het Vlonderpad en de zitbanken. Zwerfvuil dat moedwillig achtergelaten wordt, zoals kapotgeslagen flessen”.

De gemeente krijgt dikwijls de vraag om bijkomende vuilnisbakken te plaatsen. “Maar dat is hier in feite niet de oplossing, bovendien werkt de gemeente nu eerst aan een ‘vuilnisbakken-plan’ waarbij we eerst de situatie gaan monitoren in onze gemeente. Sluikstorten los je echter niet op door meer vuilnisbakken te plaatsen. Het wordt in eerste instantie opgelost door natuurlijk niet te sluikstorten. We sensibiliseren dan ook via bv. de campagnes van Mooimakers, waarbij verenigingen en scholen beloond worden voor hun medewerking aan opruimacties en we werken ook met vrijwilligers die een berm adopteren.” aldus de schepen van milieu Arnold Naessens en burgemeester Annick Vermeulen.

Het gemeentebestuur werkt op vele gebieden goed samen met Natuurpunt Zedelgem en heeft nu ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten rond het opruimen van zwerfvuil aan het GOG Plaatsebeek. In ruil voor een vrijwilligersvergoeding zal Natuurpunt vanaf 1 december 2020 regelmatig ter plaatse gaan om er te controleren op zwerfvuil en het ook op te ruimen. De vereniging staat ook in voor het verwerken van het geruimde afval en krijgt daarvoor afvalzakken ter beschikking van de gemeente. Een nuttige en mooie samenwerking.

Wie meer informatie wil over actie Operatie Proper van Mooimakers of wie een berm wil adopteren, kan contact opnemen met milieu@zedelgem.be.