Een fictieve foto van een auto die het recyclagepark binnenrijd.

Recyclagepark vanaf 1/11 uitsluitend op afspraak toegankelijk!

Vanaf 1 november 2020 werkt het recyclagepark van Zedelgem uitsluitend op afspraak. Een afspraak boeken is mogelijk vanaf 26 oktober en kan via de gemeentelijke website of telefonisch voor wie niet digitaal actief is.
Bovendien kan je vanaf dan ook enkel nog met bancontact betalen.

Waarom een afsprakensysteem?

Schepen van milieu Arnold Naessens: "Ons recyclagepark wordt zeer druk bezocht. Per week gaat het gemiddeld om 1.000 bezoekers. Omdat er momenteel geen mogelijkheid is om dit grote aantal bezoekers te spreiden over de hele week komen we tot situaties waar er op bepaalde ogenblikken lange wachtrijen ontstaan. Bij vertrek naar het park is het immers nooit duidelijk hoeveel tijd een bezoek in beslag zal nemen.  Dit stemt alles behalve vrolijk en leidt tot frustraties bij vele mensen. Bovendien brengt deze corona-crisis ook extra op te volgen maatregelen met zich mee. Daarom wordt vanaf de maand november met een afsprakensysteem gewerkt. Aanvoer van materialen zal vanaf 1 november dus enkel nog kunnen na het maken van een afspraak en op het afgesproken uur. Een bezoek zal minder tijd in beslag nemen en kan beter gepland worden."

Burgemeester Annick Vermeulen: "De gemeente hoopt hiermee ook een goede samenwerking te stimuleren tussen bezoekers en  parkwachters, die dankzij het afsprakensysteem beter op elkaar kunnen afstemmen. Zo zet de gemeente ook verder in op kwaliteitsvolle dienstverlening. De gemeente voert nu ook een gerichte campagne voor het containerpark gedurende de maand oktober en november waarbij we het nieuwe afsprakensysteem maximaal aanmoedigen. Zo zijn er nu al op het recyclagepark informatieve borden te zien en zullen op de toegangswegen naar het park boodschappen op borden aangebracht worden, zijn de gemeentelijke inschuifborden al voorzien van het nieuws en komen er nog flyer-acties met o.a. het uitdelen van een gadget op het park."

Hoe een afspraak maken?

Een afspraak maken voor het recyclagepark zal je kunnen via de website van de gemeente. Je surft naar de startpagina van www.zedelgem.be en ziet bovenaan een keuzemenu waaronder “Een afspraak maken” staat. Je kan ook meteen naar de rechtstreekse link www.zedelgem.be/afspraken gaan. Vanaf 21 oktober kan je jouw afspraak voor het recyclagepark online inboeken!

Wie niet in de mogelijkheid is om online een afspraak te maken, neemt telefonisch contact op met het onthaal van het gemeentehuis op het nummer 050 288 330.

Wie vanaf 1 november geen afspraak heeft gemaakt zal geen toegang meer krijgen tot het containerpark.

Betalen uitsluitend via bancontact

Het betalen van de aangevoerde materialen werd eerder omwille van corona-maatregelen uitgesteld omdat het beschikbare systeem niet toeliet om contactloos te betalen. De veiligheid kon hierdoor niet gegarandeerd worden.

Vanaf 1 november zal enkel nog een contactloze betaling mogelijk zijn, cash geld zal vanaf dan niet langer aanvaard worden!

De betalingen die nog moeten vereffend worden voor de periode april tot eind oktober 2020 zullen gefactureerd worden op het betrokken adres van de bezoeker. Wie niet binnen de opgelegde termijn betaalt zal geen toegang meer krijgen tot het containerpark.

Groenafval

Mensen die meestal enkel groenafval aanbieden raden we een zeer praktische oplossing aan. Bij IVBO (de afvalintercommunale) kan je een container aankopen en deze op basis van een abonnement tweewekelijks laten ledigen. Je kan bv. een container van 240 liter aankopen voor de prijs van 42 EUR (excl. BTW) en die om de twee weken het hele jaar door laten ledigen voor de prijs van 83 EUR (excl. BTW).  Er zijn ook grotere containers beschikbaar.
Hierdoor moet je helemaal geen tijd meer steken in een bezoek aan het recyclagepark. 

Meer info over deze containers vind je terug via:

  •  website IVBO
  • Telefonisch op het nummer 050 456 311
  • Op de achterkant van je afvalkalender

Recyclagepark vanaf 1/11 uitsluitend op afspraak toegankelijk!