Een stapeltje vuilniszakken klaar om verkocht te worden.

Vlaamse overheid staat niet langer toe dat gemeenten gratis huisvuilzakken verdelen

Dezer dagen wordt bij alle Zedelgemse huisgezinnen het aanslagbiljet op de algemene gemeentebelasting voor gezinnen bezorgd. In tegenstelling tot voorgaande jaren vinden de inwoners van Zedelgem bij hun aanslagbiljet geen groene bon meer terug die ingeruild kan worden tegen een rol gratis huisvuilzakken. 

Gratis huisvuilzakken aanbieden wordt door de Vlaamse overheid niet meer toegelaten. Dit principe kadert binnen een breder milieu- en afvalbeleid waarbij de Vlaamse overheid resoluut kiest voor een preventie- en sorteerbeleid: in het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) wordt de verplichting opgelegd om een minimumtarief voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen te hanteren. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ moet worden toegepast.

De gemeente legt deze beslissing van de hogere overheid ook uit via een bericht toegevoegd aan elke aanslagbiljet.

 

Medisch attest 

De wetgever maakt  voor mensen die een medisch attest kunnen voorleggen een uitzondering: de gemeente Zedelgem geeft gratis jaarlijks 3 rollen met grote huisvuilzakken aan personen die lijden aan volgende medische problemen: chronische incontinentie, nierpatiënten die thuis gedialyseerd worden en stomapatiënten. De aanvrager moet in Zedelgem gedomicilieerd zijn en niet in een rusthuis of verzorgingsinstelling zijn opgenomen of in een gemeenschap samenleven. Om deze huisvuilzakken te bekomen moet jaarlijks een medisch attest worden ingediend. Het attest dat moet ingevuld worden door een arts vind je op de gemeentelijke website terug: www.zedelgem.be/medisch-attest-aanvraag-gratis-huisvuilzakken