Medisch attest aanvraag gratis huisvuilzakken

Medisch attest voor 3 extra rollen grote huisvuilzakken

De gemeente Zedelgem geeft gratis jaarlijks 3 rollen met grote huisvuilzakken aan personen die lijden aan volgende medische problemen: chronische incontinentie, nierpatiënten die thuis gedialyseerd worden en stomapatiënten. De aanvrager moet in Zedelgem gedomicilieerd zijn en niet in een rusthuis of verzorgingsinstelling zijn opgenomen of in een gemeenschap samenleven. Om deze huisvuilzakken te bekomen moet jaarlijks een medisch attest worden ingediend.