Een groep kippen staan samen in het gras.

Ophokplicht pluimvee vervalt

6 april 2021

Vanaf dinsdag 6 april 2021 vervalt de ophokplicht voor kippen en pluimvee. Sinds midden november vorig jaar moesten alle dieren afgeschermd worden door een uitbraak van vogelgriep in ons land, een erg besmettelijke en dodelijke ziekte. 

De uitbraak die eind januari werd vastgesteld in een kalkoenkwekerij in Deerlijk was de laatste in de rij. Al enkele weken zijn er geen nieuwe gevallen meer van vogelgriep in ons land en dat zorgt voor versoepelingen van de ophokplicht. De versoepeling geldt wel enkel voor particulieren. De dieren kunnen opnieuw naar buiten maar moeten wel nog steeds binnen gevoederd worden om geen wilde vogels aan te trekken.

Pluimveehouders moeten hun dieren nog steeds in hun hok houden of met netten afschermen.
"Maar als alles goed gaat kunnen we ook voor de professionele pluimveehouderijen op 20 april de ophokplicht opheffen" zegt federaal minister van Landbouw David Clarinval. 

Voor meer informatie, surf naar 
www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/