Het recyclagepark van Zedelgem.

Corona-update containerpark: regeling vanaf 11 mei 2020

8 mei 2020

Het containerpark van Zedelgem blijft verder gecontroleerd en gedeeltelijk open en volgende openingsuren zijn van toepassing:  

Openingsuren vanaf 11 mei 

 • Dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag doorlopend van 9 u. tot 17 u.
 • Gesloten op maandag en donderdag

Vanaf 1 juni gelden de normale openingsuren terug zoals vermeld op je afvalkalender 2020

 • Dinsdag: van 10 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 
 • Woensdag: van 8.30 u. tot 13 u. en van 14 u. tot 18 u.
 • Vrijdag: van 10 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u.
 • Zaterdag: van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.
 • Gesloten op maandag en donderdag

Noot: in de periode van 1 oktober tot 1 maart is het containerpark gesloten om 17 u.

Naast groenafval is ook aanvoer van andere fracties, zoals houtafval en materialen beschreven in de afvalkalender 2020, terug mogelijk: de afvalkalender en andere info vind je terug op de gemeentelijke website: https://www.zedelgem.be/afval-recyclage

Let wel:  zeker nog niet alles wordt toegelaten op het containerpark: asbest, luiers (pampers), PMD, kledij, papier en karton zijn nog NIET toegelaten.

Omdat nabij contact met parkwachters uit den boze is mogen bezoekers niet direct betalen. De gemeente houdt de te betalen bedragen per inwoner bij en dit zolang de corona-maatregelen op het containerpark gelden. Pas daarna zullen bezoekers het verschuldigde bedrag bij hun eerste bezoek moeten betalen om toegang te kunnen krijgen tot het recyclagepark.

Opgelet: een bezoek aan het containerpark is dus niet gratis, alle tarieven blijven geldig! Voor meer info over de tarieven, surf naar: https://www.zedelgem.be/tarieven

Een bezoek aan het containerpark moet volgens de welbepaalde regeling en nauwgezette voorzorgsmaatregelen verlopen:

 • NIEUW: voor je het containerpark betreedt, is het opzetten van een mondmasker of neus- en mondbescherming d.m.v. een sjaal verplicht

 • Iedere bezoeker moet bij het binnenkomen EN bij het verlaten van het park zijn identiteitskaart in de zuil steken en daarna het raam van zijn of haar voertuig onmiddellijk sluiten!

 • De aangevoerde fracties (materialen) worden geregistreerd door de parkwachter.

 • Niet gesorteerde aanvoer wordt onmiddellijk geweigerd omdat dit anders te veel vertragingen oplevert.

 Bezoekers moeten zich verder ook houden aan volgende maatregelen:

 • Kom alleen naar het containerpark en kom enkel indien dit noodzakelijk is.

 • Tijdens het aanschuiven met de wagen moet je in de wagen blijven zitten.

 • De instructies opgelegd door de parkwachter bij de ingang, moeten gevolgd worden van zodra  je binnenrijdt op het containerpark.

 • Het aantal bezoekers op het park wordt beperkt; de slagboom wordt daarom regelmatig gesloten.

 • Het afval mag niet gelost worden zonder uitdrukkelijke toelating van de parkwachter.

 • In afwachting van het lossen van het afval blijf je in de wagen zitten.

 • De parkwachter zal NIET helpen bij het uitladen.

 • Breng je eigen gerief mee om bv. je aanhangwagen leeg te maken want de parkwachter helpt niet uit voorzorg tegen corona en er is geen materiaal ter beschikking.

 • In elke omstandigheid moet de afstand van minstens 1,5 meter tot de parkwachter en tot andere bezoekers gerespecteerd worden.

 • De tijd op het containerpark wordt beperkt tot maximum 15 minuten per persoon.

 • Vermijd tijdens het bezoek aan het recyclagepark contact tussen je handen en je gezicht en was je handen grondig bij thuiskomst.

WAAROM wordt volgend welbepaald afval NIET toegelaten?

Asbest: om asbestafval volgens de wettelijke verplichtingen in te zamelen is er nood aan geschikte en genormeerde mondmaskers. Momenteel beschikt de gemeente niet over dergelijke mondmaskers omdat deze ingezet worden voor de medische sector, die nu voorrang heeft.

Luiers (pampers): luiers worden net zoals ander afval dat in de bruine vuilzak gaat, verbrand.  Luiers kunnen wel degelijk en effectief besmetting geven. Ze worden aangeleverd in een zak, maar moeten vervolgens in een container gedropt worden, die manueel open en dicht gedaan wordt. Het risico op het openspatten van zo’n zak is reëel en te vermijden! Luiers kunnen in de bruine afvalzak gestopt worden.

Papier en Karton:  papier en karton blijven verder via de normale kalender van huis-aan-huisophaling ingezameld worden.Ook hier is opnieuw de regel van toepassing om niet-essentiële verplaatsingen te vermijden en mensen te steunen in de richtlijn van hogerhand met betrekking tot  ‘blijf in je kot’.  

PMD: alle materialen die in deze blauwe PMD-zak gestoken mogen worden, blijven verder via de normale kalender van huis-aan-huisophaling ingezameld worden.

Kledij: behoort tot de herbruikbare goederen, die dienen alsnog thuis gehouden te worden.