Tarieven

Container Afvalstof Huishoudelijk Bedrijfsafval Opmerking
1 Monitoren gratis en onbeperkt gratis en onbeperkt op afspraak Nog werkende elektronische apparaten horen bij het kringloopafval
2 Klein elektro gratis en onbeperkt gratis en onbeperkt op afspraak
3 Gloeilampen en spots gratis en onbeperkt  
4 Piepschuim gratis en onbeperkt 2 euro per Verpola-zak
Zakken per 10 stuks verkrijgbaar op het containerpark
Zuiver en wit verpakkingsafval
5 Koel en vries gratis en onbeperkt gratis en onbeperkt op afspraak  
6 TL-lampen gratis en onbeperkt  
7 Gebroken lampen gratis en onbeperkt  
8 Groot elektro gratis en onbeperkt gratis en onbeperkt op afspraak  
9 Papier en karton gratis en onbeperkt Alle niet-vervuilde papieren of kartonnen materialen
10 Metaal gratis en onbeperkt metaalafval, elektrische kabels
11 Textiel gratis en onbeperkt Herbruikbare, niet-verontreinigde kledij, lakens, mutsen, sjaals, schoenen, lederwaren
12 Luiers 0,30 euro per zak; aanbrengen in eigen afvalzak van max. 75 liter. Geen zakken te koop op containerpark NIET  
13 PMD in reglementaire PMD-zak gratis en onbeperkt Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons
14 plastieken bloempotten gratis en onbeperkt 12,50 euro/m³  
15 Harde plastics gratis en onbeperkt 12,50 euro/m³ Afgedankt tuinmeubilair, emmers, buizen, wasmanden
16 Glas voor glasbollen gratis en onbeperkt  
17 Snoeihout gratis en onbeperkt 12,50 euro/m³ Gebundeld met een touw, max. 50 cm diameter
18 Boomwortels gratis en onbeperkt 12,50 euro/m³ Maximum 30 cm diameter
19 Groenafval gratis tot 1 m³/week meerprijs 12,50 euro/m³ 12,50 euro/m³ het composteerbaar organisch afval dat onder meer vrijkomt in tuinen, plantsoenen, parken, …
Gras, bladeren en fijn snoeisel
20 Autobanden gratis en onbeperkt gratis en onbeperkt op afspraak Enkel autobanden zonder velg 
21 Kringloopgoederen gratis en onbeperkt Alle materialen die geschikt zijn voor hergebruik of die op een eenvoudige wijze hersteld kunnen worden
22 Frituurolie en vetten gratis en onbeperkt 0,85 euro/kg  
23 Motorolie gratis en onbeperkt 0,85 euro/kg  
24 Autobatterijen gratis en onbeperkt gratis en onbeperkt op afspraak  
25 Batterijen gratis en onbeperkt  
26 Ander KGA gratis en onbeperkt Alle afvalstoffen die omwille van hun samenstelling of aard mogelijk een gevaar betekenen voor de gezondheid van de mens en het leefmilieu
27 Kurken van flessen gratis en onbeperkt Kurken van wijn- of champagneflessen
28 Stortafval klasse 2 gratis tot 0,5 m³/week meerprijs 25 euro/m³ 25 euro/m³ Bitumen, treinbiels, spiegels, isolatie, kachelas ...
29 Stortafval klasse 3 gratis tot 0,5 m³/week meerprijs 25 euro/m³ 25 euro/m³ Keramische materialen, hittebestendig glas, lavabo’s, koffiekannen, brandglas, autoruiten, doucheschermen, …
30 Vlak glas gratis tot 0,5 m³/week meerprijs 25 euro/m³ 25 euro/m³ Venster- en serreglas (zonder kader), spiegelglas (zonder kader), gewapend glas ...
31 Kalkhoudend afval - Gyproc gratis tot 0,5 m³/week meerprijs 25 euro/m³ 25 euro/m³ Gipsplaten
32 Cellenbeton - Ytong gratis tot 0,5 m³/week meerprijs 25 euro/m³ 25 euro/m³  
33 Houtafval gratis tot 0,5 m³/week meerprijs 12,50 euro/m³ 12,50 euro/m³ paletten, bekistingen, deuren, ramen ontdaan van het glas, kasten, banken, stoelen enz. al dan niet beschilderd
34 Asbest gratis tot 0,5 m³/week meerprijs 25 euro/m³ 25 euro/m³ Eternieten golfplaten, schaliën, vlakke eterniet en alle andere materialen met gebonden asbest. Wees voorzichtig als je zelf asbesthoudend materiaal afbreekt en vermijd het breken van dit materiaal. 
35 Brandbaar afval Steeds betalend 
1,50 euro/stuk
1,50 euro / zak van max. 75L
12,5 euro/m³
Alle afval afkomstig van het huishouden dat te groot of te zwaar is om in een huisvuilzak of -container mee te geven én dat niet selectief wordt ingezameld.
36 Brandbaar afval (open container)
37 Zuiver stenen gratis tot 0,5 m³/week meerprijs 12,50 euro/m³ 12,50 euro/m³  
38 Gemengd bouwafval gratis tot 0,5 m³/week meerprijs 12,50 euro/m³ 12,50 euro/m³ Gemengd bouw- en sloopafval: cement, stabilisé ...
Aarde wordt niet aanvaard.
39 Gemengd bouwafval gratis tot 0,5 m³/week meerprijs 12,50 euro/m³ 12,50 euro/m³ Gemengd bouw- en sloopafval: cement, stabilisé ...
Aarde wordt niet aanvaard.

Zonnepanelen, matrassen, landbouwfolie: specifieke procedure.