Asbest, ook in jouw huis?

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw gebruikt werd. Het is opgebouwd uit kleine vezels die je met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden. Ze veroorzaken kanker en andere ziekten, die meestal pas 20 tot 40 jaar na de eerste blootstelling optreden.

Dit gezondheidsrisico leidde tot een verbod op de verkoop van asbesthoudende materialen. Maar in het verleden werd asbesthoudend materiaal in Vlaanderen in de woningbouw nog tot in 1998 toegepast. Hierdoor kan iedereen het aantreffen in en om de woning.

Soorten asbest

Asbest wordt ingedeeld in 2 soorten:

 • Hechtgebonden asbest (vast asbest): hier zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal (bv. asbestcementen golfplaten, leien of buizen). Zolang dat asbest in goede staat is en niet onvoorzichtig wordt bewerkt, komen er in principe geen vezels vrij.
 • Niet-hechtgebonden asbest (los asbest): hier zitten de vezels min of meer los (bv. asbesthoudende kachelkoord of plaaster-isolatie met juten doek rond isolatiebuizen). De vezels komen dus gemakkelijk vrij, zeker als het materiaal beschadigd is of gemanipuleerd wordt.

Asbest herkennen is niet steeds eenvoudig. Op deze website van de OVAM https://www.ovam.be/asbest-in-en-rondom-uw-gebouw#materiaal kan je meer informatie vinden over het herkennen van asbest of de beslissingsbomen raadplegen.
Wilt u 100% zeker zijn, dan kan u een staal laten analyseren door een erkend laboratorium. Zo'n analyse kost ongeveer 50 à 75 euro per staal. Er is een. Alleen erkende laboratoria voeren analyses van asbeststalen uit (lijst erkende laboratoria).

Wanneer kunnen asbestvezels vrijkomen?

 • Als het asbestmateriaal in slechte staat is zoals bij verwering (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden)
 • Bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoger druk.
  Daarom is het gebruik van mechanische werktuigen met grote snelheid (bv. boor-, schuur- en zaagmachines) en hogedrukreinigers wettelijk verboden.
 • Zeker opletten met niet-hechtgebonden asbest (zoals asbestkoord of plaaster-isolatie rond verwarmingsleidingen) bij dit type materialen komen de vezels altijd gemakkelijk vrij!
   

De aanwezigheid van asbest is geen reden tot paniek, vaak kan het gewoon blijven waar het is, als het nog in goede staat is en er voorzichtig met het materiaal omgesprongen wordt.

Beschadigd of verweerd asbesthoudend materiaal kunt u best verwijderen of laten verwijderen. Zo vermijdt u blootstelling aan asbestvezels.

Hoe veilig asbest verwijderen?

Afhankelijk van het soort asbestmateriaal en de staat waarin ze zich bevindt, is bepaald hoe het asbestmateriaal verwijderd kan worden en wie dit mag doen. Als je beslist om zelf asbest te verwijderen, lees dan zeker de te nemen voorzorgsmaatregelen na.

Asbest op het recyclagepark

Bij het aanleveren van asbest op het recyclagepark moet voldaan worden aan volgende voorwaarden:

 • Asbest wordt verpakt: voor je naar het recyclagepark komt moet asbest verpakt worden in de reglementaire zakken die op het recyclagepark te koop zijn. Je kunt gewoon langsgaan om deze zakken aan te kopen, voor aanvoer van asbest maak je een afspraak zoals gewoonlijk. Grote stukken asbest moet je in folies wikkelen en dichtmaken met plakband! Op die manier vermijd je stofvorming. De aangevoerde hoeveelheid moet gemakkelijk persoonlijk verhandelbaar zijn. De parkwachters mogen niet helpen bij het lossen. Meer info over het veilig verpakken van asbestcement vind je hier
   
 • Per week mag er 0.5 m³ asbestcement gratis aangevoerd worden naar het recyclagepark. Voer je meer asbest aan, dan betaal je hiervoor 25 euro per begin van een 1 m³. We raden aan om grote hoeveelheden asbest te laten ophalen door een geregistreerd asbest-inzamelaar.
   
 • Om de inwoner te ondersteunen om aan deze regelgeving te voldoen zijn sinds maart 2021 zowel de vereiste transparante zakken alsook een beschermingskit met speciaal mondmasker FFP3 met ventiel, stofdichte overall met kap en geschikte handschoenen en een rol tesa 4613 van 10 m te verkrijgen op het recyclagepark tegen volgende tarieven:
  - verpakkingszak groot met asbest logo120 op 220 cm: € 2.50
  - verpakkingszak middelgroot met asbest logo 120 op 130 cm: € 1.50
  - verpakkingszak klein met asbestlogo 80 op 120 cm: € 1
  - beschermingskit: € 15 (Overall met kap, mondmasker FFP3 met ventiel, afspoelbare handschoenen, rol kleefband bouw 10m)

Meer info

Meer info over hoe je best met asbestcement omgaat, vind je op www.asbestinfo.be.
Ontdek hier hoe je asbestcement veilig en verpakt kan aanleveren op het recyclagepark.