Week van de Bij

Week van de Bij 2021

Van zondag 30 tot en met zondag 6 juni 2021 organiseert het Departement Omgeving de achtste editie van Week van de Bij. In het biodiversiteitsverhaal hebben bijen een belangrijke rol als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten. Maar ze hebben het steeds moeilijker om te overleven.

Het is belangrijk dat we de bijen een handje helpen. Daarom engageerde gemeente Zedelgem zich om deel te nemen aan het project Kruisbestuivers. In dit bijenproject wordt een bijenactieplan opgemaakt met acties die bijen ondersteunen. Meestal gaat dit over acties waarbij er gezorgd wordt voor een groter of gevarieerder voedselaanbod. Hierbij worden dan bijvoorbeeld bloemenmengsels ingezaaid of bijvriendelijke vaste planten aangeplant. Of bepaalde stukken gras worden slechts één of enkele keren per jaar gemaaid. Op die manier krijgen bloeiende planten ook de kans om effectief te bloeien.

Daarnaast is het ook belangrijk dat de bijen voldoende nestgelegenheid hebben. Bekend hiervoor zijn natuurlijk de bijenhotels. Maar heel wat bijen gebruiken nog andere nestlocaties zoals in dood hout of holle stengels. Het is zelfs zo dat dat 80 procent van de bijen onder de grond leeft. Dus hoe meer verharde oppervlakte hoe meer dakloze bijen.

Bijenactieplan in de praktijk

Onze groendienst deed de voorbije jaren alvast inspanning om onze gemeente een stuk bijvriendelijker te maken. Hierbij denken we dan bijvoorbeeld aan de heraanleg van het parkje aan de kerk van Aartrijke waarbij bamboe werd vervangen door bloeiende vaste planten. Zo werd ook het pleintje langs de Groenestraat een paar jaar geleden aangepakt en werd een vlak gazon verfraaid met vaste planten, die zowel voedsel als nestgelegenheid voorzien voor wilde bijen.

Vanaf dit jaar is het de bedoeling dat er jaarlijks 2 locaties worden aangepakt met grote of kleine veranderingen zodat ze aantrekkelijker worden voor bijen. Op heel wat locaties wordt bloemenmengsel ingezaaid die eveneens een goede thuisbasis voor bijen zijn.