Maak een afspraak

Wegenwerken

De einddata van de werken zijn afhankelijk van het weer en andere onvoorziene factoren en zijn dus steeds indicatief. Meer info via wegenwerken@zedelgem.be.

Werken Rembertstraat

Alle informatie en updates over de lange termijn-werken in de Rembertstraat vind je op deze pagina.

Werken Zuidwege (fietspaden)

Van 13 mei tot aan het bouwverlof worden in opdracht van Fluvius werken uitgevoerd aan het fietspad langs de Torhoutsesteenweg, Brugsestraat en Groenestraat. De hoogspanningscabine in de Groenestraat wordt verplaatst naar de Torhoutsesteenweg. Hierdoor moeten de kabels die onder het fietspad liggen worden verlegd.

De werken zullen het volledig fietspad innemen. Daarom worden er bijzondere maatregelen genomen voor de zwakke weggebruikers:

  • aan de kant van de Torhoutsesteenweg wordt een tijdelijke oversteekplaats voor fietsers en voetgangers voorzien (met verkeerslichten), 
  • de omleiding voor fietsers zal worden aangeduid, voor de automobilisten is er geen omleiding voorzien.

Werken aan op- en afrittencomplex E40 in Loppem

Op korte termijn gaat Wegen en Verkeer West-Vlaanderen de op- en afrit (kant Brugge) aan de zijde van het dubbelrichtingsfietspad afsluiten. Om het verkeer uit Loppem toe te laten om toch de E40 richting Oostende op te rijden, wordt op die locatie een nieuwe rotonde aangelegd. Deze zal ook gebruikt worden voor het verkeer komende van Brussel, richting Brugge. Door deze maatregel wordt het dubbelrichtingsfietspad niet meer gekruist door verkeer van of naar de autosnelweg E40.

Er wordt een 'rotonde doseerinstallatie' voorzien met als doel ervoor te zorgen dat het verkeer komende uit de richting Oostende dat afrijdt in Loppem vlotter op de bestaande rotonde kan invoegen, zodat de filevorming op de afrit beperkt blijft. Hiertoe worden verkeerslichten geplaatst net voor de in- en uitrit van de carpoolparking om indien er zich een file vormt op de afrit tijdelijk het verkeer komende van Brugge op te houden, zodat het verkeer van de afrit ongehinderd de rotonde kan oprijden. De verkeerslichten worden gestuurd door een detectielus op de afrit die aangeeft wanneer de file op de afrit te groot wordt.
Ook in deze werken wordt een fietsoversteekplaats aangelegd tussen het dubbelrichtingsfietspad en de bestaande carpoolparking.
AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) zal onderzoeken of er op langere termijn nog bijkomende maatregelen kunnen genomen worden. 

De nieuwe rotonde (kant Brugge): start werken en fasering
De werken voor de aanleg van de nieuwe rotonde (kant Brugge) starten op 21 januari 2019. De werken zullen (mits goede weersomstandigheden) afgewerkt zijn tegen augustus 2019.

Fasering rotonde en omleidingen:

  • De rotonde wordt in 2 fases aangelegd: eerst de westkant, daarna de oostkant. De fasewissel is voorzien in mei 2019.
  • Het verkeer Brugge > Loppem zal steeds door kunnen.
  • Het verkeer Loppem > Brugge wordt omgeleid via oprit Loppem richting Brussel, via knooppunt E403/E40 naar de N31 en de N397 (Koning Albert I-laan). Om het verkeer toe te laten om vlot en veilig de oprit Loppem te nemen, wordt de autosnelweg versmald naar twee rijstroken, zodat de rechterrijstrook kan gebruikt worden om in te voegen vanop de oprit.
  • Het verkeer komende van de E40 (vanuit Brussel) zal steeds kunnen afrijden richting Loppem (in de eerste fase via afrit 7a, in de tweede fase via afrit 7b). Wie vanaf de E40 richting Brugge wil, zal via het knooppunt E40/E403 (afrit 8) omgeleid worden.
  • De fietsers zullen steeds door kunnen, in beide richtingen.

Tijdens de aanleg van de nieuwe rotonde zal ook de toplaag op de bestaande rotonde en op het wegvak tussen nieuwe en bestaande rotonde vernieuwd worden. Voor het uitvoeren van deze werken wordt de N397 volledig afgesloten. Deze werken duren 1 nacht. De precieze datum zal nog vastgelegd worden, afhankelijk van de vordering van de werken en de weersvoorspellingen.

De nodige omleidingen tijdens deze nacht worden voorzien via de N309 en Rijselstraat. Ook de afrit Loppem (richting Brussel) wordt tijdens deze werken afgesloten. Het verkeer van en naar de autosnelwegen dient de oprit aan de Chartreuseweg in Brugge te nemen. De nodige signalisatie zal hiervoor geplaatst worden.

Heraanleg voetpaden Aartrijksestraat

Vanaf 19 november start onze aannemer met de heraanleg van de voetpaden in de Aartrijksestraat (beide kanten). De werkzone loopt vanaf de Brugsestraat tot aan de Sportlaan. Om een zekere doorstroom te garanderen, zal de heraanleg in verschillende fases gebeuren.

Tijdens fase 1 en 2 is er een omleiding, bij de laatste fase beurtelingse doorgang.

Tijdens fase 1 en 2 worden aan het begin en einde van de werkzone ophaalpunten voorzien voor huisvuilophaling IVBO.

Tijdens fase 1 en 2 zal de buslijn worden omgeleid (halte Jonkhove vervalt tijdelijk; je kan opstappen aan halte Dorp).

Overzicht wegenwerken

Gemeente Locatie Werken Periode Doorstroom verkeer
Veldegem Halfuurdreef,
tussen Koningin Astridstraat en Boldersdreef
Heraanleg straat 01/10 - 21/05 Afsluiten weg
thv de werken
Aartrijke Aartrijksestraat, tussen
Brugsestraat en Sportlaan
Heraanleg voetpaden 19/11 - 15/03 Zie tekst hierboven
Loppem Autobaan, vanaf viaduct
onder de E40 richting Brugge
Aanleg rotonde 21/01 - 31/08 Afsluiten straat richting Brugge.
Omleiding via autostrade
Veldegem Rembertstraat, nr. 112
tot aan grens Torhout
Aanleg fietspad 18/02 - 2020 Afsluiten straat met omleiding
Zedelgem Hoge Vautestraat Heraanleg voetpad 04/03 - 03/05 Afsluiten rijbaan thv de werken
Zedelgem Berkenhagestraat,
vanaf Groenestraat tot voorbij Cassierswegel
Heraanleg rijbaan 20/03 - 25/04 Afsluiten straat met omleiding

Werken in Zedelgem op de kaart