Wegenwerken

De einddata van de werken zijn afhankelijk van het weer en andere onvoorziene factoren en zijn dus steeds indicatief. Meer info via wegenwerken@zedelgem.be.

In het kader van de coronacrisis kunnen wij volgende update over de wegeniswerken geven:
 

 • Herinrichting wijk De Linde: de werken starten terug op vanaf 20/04/2020;
   
 • Diksmuidse Heirweg: de werken worden volledig hernomen vanaf 20/04/2020. Specifieke updates en opvolging van de werken vind je hier;
   
 • Site Develter (wegenis): de werken worden verder gezet;
   
 • Asfaltwerken: de werken worden heropgestart. Dit betreft verschillende werken van asfaltering gespreid over grondgebied Zedelgem;
   
 • Pierlapont/Elzenhoek: vanaf midden mei worden deze werken opgestart. De updates en specifieke voortgang van deze werken kan je hier volgen.

Werken Elzenhoek - Pierlapont

- Fluvius voert aanpassingen aan de hoogspanning uit.

- Vanaf de week van 25 mei 2020 voert De watergroep werken uit aan knelpunten in kader van de rioleringswerken en  nadien wordt gestart met de vernieuwing van de waterleiding in de Elzenhoek.

- In de eerste helft van juni wordt verwacht om te starten met de infrastructuurwerken in de Pierlapont.

- Geplande hinder wordt steeds vooraf gecommuniceerd aan de betrokken bewoners door de nutsmaatschappijen en/of de aannemer.

Alle informatie en updates over deze werken vind je op deze pagina.

Werken Diksmuidse Heirweg

Alle informatie en updates over de werken in de Diksmuidse Heirweg vind je op deze pagina.

Vanaf maandag 20 april 2020 heeft de aannemer Marc Verhegge bvba de werken volledig hervat met inachtneming van de nodige maatregelen in kader van de social distancingregels ten gevolge het COVID-19 virus.

Concreet wordt de komende weken volgende werken uitgevoerd:

- aanpassing van het grachtenstelsel en de aanpassing aan inbuizingen voor erftoegangen 
- verder uitgraven van de koffer voor de aanleg van het fietspad en voorbereiding in kader van de nutswerken
- voorbereidende werken voor plaatsing van het pompstation aan het aan te leggen gescheiden rioleringsstelsel

De impact op de bewoners en doorgang op de werf is bijgevolg als volgt:

- De werf blijft ontoegankelijk voor doorgaand verkeer.
- Normale vuinisophaling in de werfzone was tijdelijk opnieuw mogelijk gemaakt tijdens het stilvallen van de werf. Vuinisophaling zal tijdens de werken opnieuw gebeuren ter hoogte van de ophaalpunten ter hoogte van de prof. Nelisstraat en de Zabbekestraat.
- Fietsers dienen opnieuw de aanwezige omleidingsroute te volgen. Fietsers kunnen evenwel de Faliestraat gebruiken tijdens de werken. 

In de komende weken zal pas de concrete impact op de planning van de werken duidelijk worden. Voorlopig houden we er rekening mee dat de duurtijd van de werf verlengd wordt met 4 weken ten gevolge de genomen maatregelen inzake corona.

Werken Rembertstraat

Alle informatie en updates over de lange termijn-werken in de Rembertstraat vind je op deze pagina.

Werken in Zedelgem op de kaart