Wegenwerken 't Groenhof

Update 14/07/2022

De komende weken is het bouwverlof en wordt er niet gewerkt aan de rioleringen en de bestrating in 't Groenhof. Naar aanleiding van de tijdelijke werkonderbreking bij deze een update van de planning van de werkzaamheden.

Planning

Gisteren werd de onderlaag aangelegd in het grootste deel van de werf waar de rioleringen al in de ondergrond zijn vernieuwd. Vandaag en morgen worden de laatste bestratingswerkzaamheden uitgevoerd, en wordt maximaal gewerkt aan de aanleg van de parkeerstroken in grasdallen. 
Tijdens de volgende 3 weken liggen de werkzaamheden volledig stil. In tussentijd kan gebruik gemaakt worde van alle aangelegde parkeervakken die vrij zijn van obstakels. Dit zou de parkeerdruk enigszins moeten minderen in de wijk. Aan het einde van de werken worden de grasdallen ook nog voorzien van een opvulling van teelaarde, substraat en graszaad.

Na het bouwverlof worden de voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de rioleringen in de resterende straten. Hiervoor zullen de resterende parkeervakken in de oude stukken straten niet meer toegankelijk zijn. 

Door de aanleg van de riolering aan de ingang van de wijk zal er een tijdelijke verhindering zijn in de toegang tot de wijk. Tijdens deze fase zal een alternatieve toegankelijkheid voorzien worden voor de wagens:

 • Inrijden via domein Groenhove via de Ruddervoordestraat
 • Uitrijden via de groenzone bij de Leon Claeysstraat

Hiervoor worden rijplaten aangelegd, en worden de oude betonplaten die domein Groenhove afscheiden van de wijk verwijderd. Ook hier worden rijplaten voorzien en de nodige afsluitingen geplaatst naast de rijplaten. De exacte datum hiervan is nog niet gekend op dit moment. We proberen de duurtijd van deze ingreep te beperken tot het minimum.

Afkoppelingen

Bij een groot deel van de wijk ligt er nu al een gescheiden riolering waarbij het vuil afvalwater afloopt richting de collector en zo naar de waterzuivering in Brugge. Ook de riolering van het gemeentelijk domein Groenhove is door de eigen gemeentelijke diensten afgekoppeld en volledig gescheiden.

Een aantal woningen heeft nog niet voldaan aan de nodige werkzaamheden. Algemeen wordt bij velen gewacht tot de nieuwe aansluiting aangelegd wordt. Dit vormt geen probleem. Na de werkzaamheden aan de rioleringen in de wijk wordt nog een aantal maanden tijd gegeven om de afkoppelingen uit te voeren.

Bij deze willen we de eigenaars van de woningen herinneren aan de decretale afkoppelingsplicht. De gemeentelijke diensten begeleiden de private woningeigenaars via subsidies, en de ondersteuning via een afkoppelingsdeskundige.
Voor de keuring kan je terecht bij studiebureau Jonckheere, die eveneens de afkoppelingsplannen heeft opgemaakt.

Update 11/01/2022

Momenteel heeft de eerste coördinatievergadering met de aannemer plaatsgevonden. De weerhouden aannemer is Marc Verhegge bv uit Zedelgem.

Planning

Er wordt in de eerste weken van maart gestart met de werken. Deze start zal doorgaan bij de aansluiting van de riolering op de Torhoutsesteenweg/N32 ter hoogte van garage Tavernier en The Horse Shop.

Eenmaal deze aansluiting uitgevoerd is zal er in de wijk stroomopwaarts verder gewerkt worden aan de riolering, met eerst het stuk ter hoogte van huisnummer 22-17 en 23-26. 

Hinder tijdens de werken

 • Om de parkeerdruk tijdens de werken aan te pakken wordt een tijdelijke parking ingericht op het pleintje in de wijk. De auto's van de bewoners in de stukken waar gewerkt wordt, kunnen geplaatst worden op deze zone.
 • Aangezien de vuilniswagen moeite zal hebben om bij alle woningen te komen zal een tijdelijk ophaalpunt geïnstalleerd worden voor de volledige wijk ter hoogte van de ingang van de wijk. Dit voor de volledige duur van de werken.
 • Tijdens bepaalde fases van de werken zal het ook nodig zijn om de circulatie in en uit de wijk aan te passen. Zo zal uitrijden tijdelijk alleen mogelijk zijn via een doorgang richting de Ruddervoordestraat. Die zal gemaakt worden via domein Groenhove. De inrit zal gebeuren via de groenzone aan de Leon Claeysstraat.

Meer details en een bredere communicatie per bewonersbrief over de maatregelen tijdens de werken volgt bij het vastleggen van de effectieve opstartdatum van de werken in de wijk zelf.

Update 21/05/2021

Momenteel zijn een hele reeks nutswerken uitgevoerd en in afwerking. In de eerste weken van juni staat nog een vervolg gepland van deze nutswerken.

Volgens de huidige planning is voorzien om in de week van 7 juni 2021 de openbare verlichting te vernieuwen in de wijk. De volledige verlichting in de wijk wordt voorzien van LED-armaturen. De meeste locaties van de verlichtingspalen zijn op dit moment duidelijk zichtbaar door het uitsteken van wachtbuizen. De nieuwe verlichtingspalen zullen geplaatst worden rekening houdend met het nieuwe uitvoeringsplan. 

De opstart van de infrastructuurwerken voor aanleg van nieuwe riolering en de wegenis is voorzien in het najaar 2021.

Update 14/12/2020

Hierbij geven we alvast de huidige planning mee van de wegenis en rioleringsproject 't Groenhof:

 • De woningen met huisnr. 35, 36, 37, 55, 56, 57, 58 werden afgebroken in opdracht van Vivendo
   
 • Deze week werkt de aannemer van de nutsmaatschappijen verder met de aanleg, heraanleg en aanpassing van de nutsleidingen. Deze week is voorlopig ook de laatste week voor de komende maanden dat deze aannemer verder zal werken in dit project. De resterende nutswerken in het Groenhof staan gepland in de maand maart. Tegen het eind van deze week zal de aannemer de werf opgekuist hebben en worden de ingenomen zones opnieuw vrijgemaakt voor normaal gebruik.
   
 • Voor de resterende individuele overkoppelingen van de vernieuwde nutsleidingen op de aansluitingen van de woningen zullen de nutsmaatschappijen rechtstreeks met jullie contact opnemen. Dit wordt woning per woning bekeken.
   
 • De infrastructuurwerken aan de rioleringen en de wegenis staan gepland om op te starten rond de zomer 2021. Een meer gedetailleerde planning en de concrete hinder tijdens deze werken (ontsluiting, afvalophaling en parkeren tijdens de werken) zal dan duidelijker kunnen gecommuniceerd worden.

Voor een zicht op de ruimere planning en eventuele bredere hinder communiceren we met de bewoners via een bewonersbrief, en per mail met grotere regelmaat. De bewoners kunnen inschrijven voor de infomails via deze link.