Wegenwerken 't Groenhof

Update 21/05/2021

Momenteel zijn een hele reeks nutswerken uitgevoerd en in afwerking. In de eerste weken van juni staat nog een vervolg gepland van deze nutswerken.

Volgens de huidige planning is voorzien om in de week van 7 juni 2021 de openbare verlichting te vernieuwen in de wijk. De volledige verlichting in de wijk wordt voorzien van LED-armaturen. De meeste locaties van de verlichtingspalen zijn op dit moment duidelijk zichtbaar door het uitsteken van wachtbuizen. De nieuwe verlichtingspalen zullen geplaatst worden rekening houdend met het nieuwe uitvoeringsplan. 

De opstart van de infrastructuurwerken voor aanleg van nieuwe riolering en de wegenis is voorzien in het najaar 2021.

Update 14/12/2020

Hierbij geven we alvast de huidige planning mee van de wegenis en rioleringsproject 't Groenhof:

  • De woningen met huisnr. 35, 36, 37, 55, 56, 57, 58 werden afgebroken in opdracht van Vivendo
     
  • Deze week werkt de aannemer van de nutsmaatschappijen verder met de aanleg, heraanleg en aanpassing van de nutsleidingen. Deze week is voorlopig ook de laatste week voor de komende maanden dat deze aannemer verder zal werken in dit project. De resterende nutswerken in het Groenhof staan gepland in de maand maart. Tegen het eind van deze week zal de aannemer de werf opgekuist hebben en worden de ingenomen zones opnieuw vrijgemaakt voor normaal gebruik.
     
  • Voor de resterende individuele overkoppelingen van de vernieuwde nutsleidingen op de aansluitingen van de woningen zullen de nutsmaatschappijen rechtstreeks met jullie contact opnemen. Dit wordt woning per woning bekeken.
     
  • De infrastructuurwerken aan de rioleringen en de wegenis staan gepland om op te starten rond de zomer 2021. Een meer gedetailleerde planning en de concrete hinder tijdens deze werken (ontsluiting, afvalophaling en parkeren tijdens de werken) zal dan duidelijker kunnen gecommuniceerd worden.

Voor een zicht op de ruimere planning en eventuele bredere hinder communiceren we met de bewoners via een bewonersbrief, en per mail met grotere regelmaat. De bewoners kunnen inschrijven voor de infomails via deze link.