Wegenwerken Oostkampse Baan

De provincie West-Vlaanderen werkt samen met de gemeente Zedelgem en de gemeente Oostkamp naar een heraanleg en verbetering van de fietspaden langs de Oostkampse baan (Zedelgem) en de Loppemsestraat (Oostkamp).

De stand van zaken in dit project is:

  • Ontwerpplannen opgemaakt;
  • Verwervingen bijna afgerond;
  • Grondonderzoeken en archeologieonderzoek in uitvoering;
  • Natuurtoets in opmaak;
  • Voorbereiden en indienen aanvraag omgevingsvergunning januari 2022;
  • Opmaak aanbestedingsdossier, procedure en aanstellen aannemer.

Start van de werken staat gepland voor het voorjaar 2023. Vooraleer de werken van start gaan wordt een nieuwe bewonersvergadering georganiseerd, samen met de aannemer van de werken.