Structureel onderhoud Vogelwijk

Binnenkort starten er werken in de wijk. De volledige bovenbouw wordt hierbij vernieuwd. Planning: Voorafgaand de werken worden de bewoners nog geïnformeerd via een bewonersbrief. 

1. aangename voetpaden en opritten

Voetpaden worden volledig vernieuwd en waar nodig onthard. De oude betontegels worden vervangen door betonstraatstenen 220x220x100mm. De opritten worden voorzien in betonstraatstenen 220x110x100mm opgevoegd met gemodificeerde mortel. 

2. aandacht voor groen, water en ontharding

Alle groenzones worden opnieuw aangelegd. Op verschillende plaatsen worden bomen voorzien. 

In de groenzones worden wadi's aangelegd die het water plaatselijk laat infiltreren in de bodem en zorgt voor een buffer bij hevige regenval. De parkeerzones worden voorzien in grasdallen en de onnodige stukken voetpaden worden verwijderd. 

3. comfortabele rijweg

De rijweg krijgt een nieuwe toplaag en alle straatgoten, afvoerkolken en boordstenen worden vernieuwd. Plaatselijk zal de riolering worden aangepakt maar voorlopig is de volledige riolering in de wijk nog in goede staat.