Strategisch meerjarenplan

De strategische meerjarenplanning vormt de kern van het planningsgedeelte van de beleids- en beheerscyclus. Een lokaal bestuur legt in het meerjarenplan de grote lijnen van het beleid voor de komende jaren vast. Elk jaar wordt het meerjarenplan minimaal éénmaal aangepast.

Centraal in de beleids- en beheerscyclus - en ook in het meerjarenplan - staan beleidsdoelstellingen. Beleidsdoelstellingen moeten verder uitgewerkt worden in actieplannen en acties.