Werking

Algemeen

In juni 2013 werd een woon-zorgdossier bij de Provincie West-Vlaanderen ingediend. Dit project werd goedgekeurd en loopt over een periode van 5 jaar.

De missie die het geheel ondersteunt, werd als volgt geformuleerd: “In iedere woonkern van Zedelgem, moeten kwetsbare mensen van elke generatie kunnen wonen in een aangepaste woonvorm, met de gepaste ondersteuning. Deze ondersteuning kan zowel via mantelzorgers en vrijwilligers, als via het professioneel netwerk, maar dient gecoördineerd aangeboden te worden.”

De doelstelling van het project is het op elkaar afstemmen van wonen, zorg en welzijn binnen de gemeente Zedelgem.

In de eerste plaats werden de nodige stappen gezet om in iedere dorpskern een plaats te creëren, waar ontmoeting centraal staat. Dit zal in iedere deelgemeente gerealiseerd worden door de bouw van ontmoetingscentra, onder de vorm van een lokaal dienstencentrum of een antenne ervan.

Na het uitbouwen van een eerste erkende dienstencentrum in Zedelgem, LDC de Braambeier, opende het 2de erkende dienstencentrum zijn deuren in deelgemeente Aartrijke: LDC Jonkhove.

Begin 2017 opende er in Loppem een antenne van LDC de Braambeier, LDC De Pasterelle, en in Veldegem werd er reeds grond aangekocht voor de bouw van een nieuw LDC.

De lokale dienstencentra zijn laagdrempelige ontmoetingsplaatsen met een warme en huiselijke sfeer waar iedereen welkom is, ongeacht de leeftijd, godsdienstovertuiging of sociale en financiële mogelijkheden.

In het bijzonder richten wij ons op de sociaal zwakkere bewoners van groot Zedelgem. Zowel actieve, als minder actieve senioren, cliënten van het sociaal huis, vereenzaamden, hulpvragers … kunnen bij ons terecht. Wij bieden hen een aangename vrijetijdsbesteding, gezellige ontmoeting en sociaal contact aan. Daarnaast bieden wij een antwoord op hun vragen door op zoek te gaan naar de best passende oplossing of verwijzen wij hen door naar de dienst die hen verder kan helpen.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Bij ons is iedereen welkom voor een gezellige babbel, een lekkere tas koffie of een ander drankje of om gewoon te genieten van het zonnetje op ons terras.  Heb je geen zin om iets te drinken? Geen probleem. Iedereen kan gebruik maken van onze cafetaria zonder iets te bestellen.

Heb je thuis geen computer of internetverbinding? Maak dan gerust gebruik van onze openbare computers. Deze zijn terug te vinden in LDC De Braambeier en LDC Jonkhove.

In elk dienstencentrum kan je een gewone of een elektrische fiets huren tegen een democratische prijs. Meer informatie kan je verkrijgen aan het onthaal van het dienstencentrum.

Als lokaal dienstencentrum bieden wij informatieve, recreatieve en vormende activiteiten aan. Die activiteiten zijn specifiek bedoeld om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de deelnemers te versterken. Enkele voorbeelden hiervan zijn: petanque, pc-lessen, kalligrafie, informatieve voordrachten, yoga, enz.

Wij organiseren elke dag een heel deel activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. Om deel te nemen aan de activiteiten schrijf je je best telefonisch of aan het onthaal van het dienstencentrum in.

De activiteiten zijn elke maand terug te vinden in het infoblad van de gemeente Zedelgem en via de link rechts op de pagina.

Op het vlak van de thuiszorg bieden wij ondersteuning zodat de mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Wij bieden elke weekdag een warme maaltijd aan, de mogelijkheid om hulp te krijgen bij het boodschappen doen, hulp bij vervoer, hulp bij de was.... Ook beschikken wij over een rolstoeltoegankelijke douche en geven wij informatie en verwijzen wij door naar andere diensten. Rechts op de pagina is de link terug te vinden waarbij je al onze diensten kan raadplegen.

Erkenningsnormen

LDC De Braambeier te Zedelgem en LDC Jonkhove te Aartrijke zijn erkende dienstencentra. Dit houdt in dat wij moeten voldoen aan enkele erkenningsvoorwaarden die ons opgelegd zijn door de overheid en hiervoor ontvangen wij bepaalde subsidies.

Enkele voorwaarden:

 • Voorwaarden voor de hulp- en dienstverlening.
  • Het vervullen van een preventieve functie voor personen met een beginnende zorgbehoevendheid
  • Het organiseren van activiteiten van informatieve, recreatieve en vormende aard (Biljart, petanque, pc-lessen, kalligrafie, voordrachten, enz.)
  • Hulp bij activiteiten van het dagelijkse leven (bv. wassalon...)
  • Aanbieden van warme maaltijden
  • Ondersteunen van de buurtwerking
 • Voorwaarden voor de werking.
  • Het LDC is minstens 32u/week open
  • Organiseren van een centrumraad waarbij inspraak van de gebruikers mogelijk is
  • Permanent aanspreekpunt
 • Voorwaarden voor infrastructuur
  • Grote ontmoetingsruimte
  • Rolstoeltoegankelijkheid

Voor meer informatie rond de erkenningsnormen en de subsidies van de dienstencentra verwijzen wij je graag door naar de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Deze link bevindt zich rechts op de pagina.