Een mooi stukje natuur uit Zedelgem.

Zedelgem beloont inspanningen voor natuur en landschap

20 januari 2022

Heel wat mensen doen inspanningen om de natuur in Zedelgem te behouden en te verbeteren. Bovendien betekenen deze inspanningen vaak ook een upgrade voor het landschap. Daarom geeft de gemeente subsidies voor de aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen.

Graag meer groen in het buitengebied?

Ben je eigenaar van grond in het landelijke buitengebied. Dan kan je op landschappelijk en ecologisch vlak een grote bijdrage leveren door deze grond in te kleden met streekeigen groen: hagen, heggen, houtkanten, knotwilgen, bomenrijen, hoogstamfruitboomgaard, een amfibieƫnpoel... Zowel voor aanleg als onderhoud geeft de gemeente een subsidie. Je kan jaarlijks tot 300 euro subsidie ontvangen. Let wel: er worden geen tuinen gesubsidieerd.

Indien je graag grondig advies en een beplantingsplan wenst, kan je informeren bij Regionaal Landschap Houtland. Zij bekijkenĀ samen met jou wat de mogelijkheden zijn. Telefoneer naar 050 407 022 of mail naar info@rlhp.be .

Groen in de bebouwde kom

Woon je in de bebouwde kom en heb je geen (voor)tuin? Dan nog kan je bijdragen aan een groenere omgeving. In Zedelgem is het mogelijk om een straatgeveltuintje aan te vragen. Hierbij kunnen een aantal stoeptegels uitgebroken worden aan jouw voorgevel die je dan zelf kan beplanten, al dan niet met klimplanten. Stuur hiervoor een mail naar milieu@zedelgem.be of bel naar 050 28 83 49.

Meer info op:

Zedelgem beloont inspanningen voor natuur en landschap