Kleine landschapselementen

Een subsidie kleine landschapselementen kan je aanvragen voor:

  • de aanplant en het onderhoud van hagen, heggen, houtkanten en knotwilgen
  • de aanplant van hoogstammige fruitbomen en bomenrijen (inclusief knotbomen)
  • de aanleg en het onderhoud van een veedrinkpoel

Meer informatie in het subsidiereglement dat je op deze pagina kan raadplegen/downloaden.