Wegenwerken Diksmuidse Heirweg

Informatie en updates over de langetermijnwerken in de Diksmuidse Heirweg.

Vanaf maandag 20 april 2020 heeft de aannemer Marc Verhegge bvba de werken volledig hervat met inachtneming van de nodige maatregelen in kader van de social distancingregels ten gevolge het COVID-19 virus.

Concreet wordt de komende weken volgende werken uitgevoerd:

- aanpassing van het grachtenstelsel en de aanpassing aan inbuizingen voor erftoegangen 
- verder uitgraven van de koffer voor de aanleg van het fietspad en voorbereiding in kader van de nutswerken
- voorbereidende werken voor plaatsing van het pompstation aan het aan te leggen gescheiden rioleringsstelsel

De impact op de bewoners en doorgang op de werf is bijgevolg als volgt:

- De werf blijft ontoegankelijk voor doorgaand verkeer.
- Normale vuinisophaling in de werfzone was tijdelijk opnieuw mogelijk gemaakt tijdens het stilvallen van de werf. Vuinisophaling zal tijdens de werken opnieuw gebeuren ter hoogte van de ophaalpunten ter hoogte van de prof. Nelisstraat en de Zabbekestraat.
- Fietsers dienen opnieuw de aanwezige omleidingsroute te volgen. Fietsers kunnen evenwel de Faliestraat gebruiken tijdens de werken. 

In de komende weken zal pas de concrete impact op de planning van de werken duidelijk worden. Voorlopig houden we er rekening mee dat de duurtijd van de werf verlengd wordt met 4 weken ten gevolge de genomen maatregelen inzake corona.

 

Hieronder vind je drie documenten:
- Fasering timing: bekijk de timing van 2020-2021
- Fasering uitvoering: bekijk het faseringsplan
- Omleiding fase 1 & 2: bekijk het omleidingsplan

De opgegeven planning is onderhevig aan veranderingen. Updates volgen gedurende het verloop van de werken.

 

Update 5/02/2021

In gevolge de blijvende natte toestand zijn de vooruitzichten in de planning gewijzigd.
Aangezien niet alle uitvoerende partijen voldoende ver gevorderd zijn in de werken ter hoogte van het kruispunt Kronestraat - Diksmuidse Heirweg, kunnen we nog niet overgaan tot de sluiting van het kruispunt Zabekestraat - Heirweg. Voorlopig blijft in mobiliteit de bestaande toestand behouden. 

We informeren opnieuw zodra we meer duidelijkheid hebben over de concrete aanpassing van de kruising met de Zabekestraat en de gewijzigde toegankelijkheid van het POV en de buurt rond Vloethemveld.

Update 4/01/2021

  • Vanaf dinsdag 05/01/2021 wordt gewerkt in de zone rond het kruispunt van de Kronestraat en de kruispunt met de Vloethemveldzate. Rekening houdend met de voorspelde winterse buien zal de tijdelijke omleiding duren t.e.m. maandag 11/01/2021.
    Door de aard van de werken is doorgang langs het kruispunt met de Kronestraat en via de Vloethemveldzate niet mogelijk. Voor de toegang uit en naar het Vloethemveld en het POV wordt een omleiding voorzien via het kruispunt met de Zabekestraat en de Populierendreef - Faliestraat. Plaatselijk moet ter hoogte van de Zabekestraat over steenslag gereden worden. Indien er voor de ontsluiting gereden wordt richting Aartrijke langs de onafgewerkte Brugse Heirweg moeten we meegeven dat deze weg nog in werftoestand zit en de bestuurders hun rijgedrag moeten aanpassen. Tussen de Zabekestraat en de Prof. Nelisstraat wordt gewerkt langs de randen van de rijweg. Plaatselijk kan beperkte hinder optreden voor doorgang.
     
  • Vanaf maandag 11/01/2021 wordt het kruispunt met de Zabekestraat afgesloten en zal de ontsluiting van het POV en Vloethemveld alleen nog mogelijk zijn via de kant van de Kronestraat.

Update 12/11/2020

De aanleg van het dubbelrichtingsfietspad langs de Brugse- en Diksmuidse Heirweg krijgt stilaan vorm. In fase 1 (vanaf Aartrijke tot aan de Zabbekestraat) ligt het fietspad er nagenoeg volledig. Volgens de voorlopige timing zou de tweede fase begin 2021 worden aangevat. Waar het noodzakelijk is, wordt er ook een gescheiden stelsel aangelegd. We verwachten dat deze werken tegen de zomer van 2021 kunnen afgerond worden.

Dit  project is een belangrijke schakel in het voorzien van fietsveilige infrastructuur voor de verbinding tussen verschillende woonkernen. De fietspaden zullen ook het comfort van de gebruikers langs de Diksmuidse en Brugse Heirweg verhogen.

Het traject wordt zowel recreatief als functioneel vaak gebruikt. De nieuwe fietspaden vormen een link tussen de verschillende verbindingen met het natuurgebied Vloethemveld, het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV), enkele recreatieve fietsroutes en een conflict-arme  verbinding richting Brugge.

 

Vragen?

wegenwerken@zedelgem.be

Mobiliteit: 050 250 132

Openbare werken: 050 288 220