Wegenwerken Diksmuidse Heirweg

Informatie en updates over de langetermijnwerken in de Diksmuidse Heirweg.

Vanaf maandag 20 april 2020 heeft de aannemer Marc Verhegge bvba de werken volledig hervat met inachtneming van de nodige maatregelen in kader van de social distancingregels ten gevolge het COVID-19 virus.

Concreet wordt de komende weken volgende werken uitgevoerd:

- aanpassing van het grachtenstelsel en de aanpassing aan inbuizingen voor erftoegangen 
- verder uitgraven van de koffer voor de aanleg van het fietspad en voorbereiding in kader van de nutswerken
- voorbereidende werken voor plaatsing van het pompstation aan het aan te leggen gescheiden rioleringsstelsel

De impact op de bewoners en doorgang op de werf is bijgevolg als volgt:

- De werf blijft ontoegankelijk voor doorgaand verkeer.
- Normale vuinisophaling in de werfzone was tijdelijk opnieuw mogelijk gemaakt tijdens het stilvallen van de werf. Vuinisophaling zal tijdens de werken opnieuw gebeuren ter hoogte van de ophaalpunten ter hoogte van de prof. Nelisstraat en de Zabbekestraat.
- Fietsers dienen opnieuw de aanwezige omleidingsroute te volgen. Fietsers kunnen evenwel de Faliestraat gebruiken tijdens de werken. 

In de komende weken zal pas de concrete impact op de planning van de werken duidelijk worden. Voorlopig houden we er rekening mee dat de duurtijd van de werf verlengd wordt met 4 weken ten gevolge de genomen maatregelen inzake corona.

 

Hieronder vind je drie documenten:
- Fasering timing: bekijk de timing van 2020-2021
- Fasering uitvoering: bekijk het faseringsplan
- Omleiding fase 1 & 2: bekijk het omleidingsplan

De opgegeven planning is onderhevig aan veranderingen. Updates volgen gedurende het verloop van de werken.

 

Update 16/04/2021

Momenteel is een volgend groot onderdeel van de werken in voorbereiding. Alles wordt in gereedheid gebracht om de komende week asfalteringswerken uit te voeren. Zo werden de voorbije dagen diverse rioleringsputten opgehoogd en met rijwegdekselvoorzien.

Wat kan je volgende week verwachten

 • Het kruispunt Zabekestraat - Heirweg wordt aangelegd in onderlaag met start dinsdag 20/04/2021.
 • Het fietspad tot de werkzone Kronestraat wordt voorzien van een onderlaag in asfalt en toplaag.
 • De resterende zone zonder onderlaag tussen de Zabekestraat en de Prof. Nelisstraat wordt aangelegd in onderlaag.
 • Het asfalt van het kruispunt met de prof. Nelisstraat wordt afgefreesd op woensdag 21/04/2021.
 • De toplaag van het fietspad wordt aangelegd.
 • Plaatselijke herstellingen van opritten in asfalt worden uitgevoerd.
 • Op het stuk vanaf het kruispunt Prof. Nelisstraat tot aan het kruispunt Zabekestraat wordt de volledige weg in toplaag geplaatst op maandag 26/04/2021. Probeer dus op deze datum je verplaatsingen in dit stuk van de Heirweg te beperken. 

Hou rekening met hinder en vertraging in doorgang. We vragen wat geduld in de volgende week. De asfalteringswerken zullen in een week tijd snel opschuiven. De hoofdaannemer laat weten wanneer mogelijk en nodig dat opritten onderbroken worden.

Daarna gaat de laatste fase van de werken in. 

 • Vanaf maandag 3 mei 2021 wordt het kruispunt Kronestraat - Diksmuidse Heirweg onderbroken en opnieuw aangelegd. Hierbij voorzien we het kruispunt ook met een riolering in wacht. Dit is in voorbereiding van de rioleringswerken die gepland staan de volgende jaren in de rest van de Diksmuidse Heirweg tot de Snellegemsestraat, Kronestraat en Faliestraat.
   
 • De fase kruispunt Kronestraat en de afwerking van de infrastructuur zal duren tot eind juni 2021. Hierin zit ook nog een afwerking op enkele locaties inbegrepen, zoals de plaatselijke aanleg van 2 zones tussen het asfalt met een kasseienmotief in beton.
   
 • In het najaar volgt nog de groenaanleg. In afwachting hiervan worden de zones die voorzien zijn voor gras nog ingezaaid, en zullen onze gemeentelijke diensten na de asfalteringswerken op diverse locaties de bermen voorzien van bijenvriendelijke bloemen. Dit om de nieuwe straat en bermen deze zomer toch wat meer aan te kleden.

Update 2/04/2021

Het kruispunt van de Brugse - Heirweg met de Zabekestraat is ondertussen fysiek al goed zichtbaar. Het fietspad is voor een groot deel richting Zedelgem verder opgebouwd. Na het verlof van de aannemer wordt hieraan verder gewerkt. Ondertussen is doorgang over dit kruispunt niet mogelijk.

In de week van 19 april 2021 wordt, verspreid over enkele dagen, al het asfaltwerk uitgevoerd voor de onderlaag over het kruispunt met de Zabekestraat en ook het nieuw aangelegde fietspad. Gelijktijdig wordt de toplaag over de wegen over het volledige traject aangelegd, alsook over de stukken waar dit nog niet is aangebracht op het fietspad.

Dit zal plaatselijk telkens voor hinder zorgen. De exacte planning met de exacte dagen vermeld waar geasfalteerd wordt is nu op dit moment nog niet gekend. Eenmaal deze asfaltwerken exacter gekend zijn in planning zullen we ook kunnen communiceren wanneer het kruispunt met de Kronestraat onderbroken wordt na deze werken. Al het verkeer richting Vloethemveld en het POV moet dan via het kruispunt met de Zabekestraat lopen.

Op het einde van de totale werf, na aanleg van het kruispunt met de Kronestraat,  wordt aan beide kanten van het kruispunt van de Zabekestraat nog een aanpassing uitgevoerd aan de weginrichting. Hierdoor zal het kruispunt nogmaals onderbroken worden voor verkeer. De datum van deze onderbreking volgt pas tijdens de uitvoering van het kruispunt met de Kronestaat.

Update 5/02/2021

In gevolge de blijvende natte toestand zijn de vooruitzichten in de planning gewijzigd.
Aangezien niet alle uitvoerende partijen voldoende ver gevorderd zijn in de werken ter hoogte van het kruispunt Kronestraat - Diksmuidse Heirweg, kunnen we nog niet overgaan tot de sluiting van het kruispunt Zabekestraat - Heirweg. Voorlopig blijft in mobiliteit de bestaande toestand behouden. 

We informeren opnieuw zodra we meer duidelijkheid hebben over de concrete aanpassing van de kruising met de Zabekestraat en de gewijzigde toegankelijkheid van het POV en de buurt rond Vloethemveld.

Update 4/01/2021

 • Vanaf dinsdag 05/01/2021 wordt gewerkt in de zone rond het kruispunt van de Kronestraat en de kruispunt met de Vloethemveldzate. Rekening houdend met de voorspelde winterse buien zal de tijdelijke omleiding duren t.e.m. maandag 11/01/2021.
  Door de aard van de werken is doorgang langs het kruispunt met de Kronestraat en via de Vloethemveldzate niet mogelijk. Voor de toegang uit en naar het Vloethemveld en het POV wordt een omleiding voorzien via het kruispunt met de Zabekestraat en de Populierendreef - Faliestraat. Plaatselijk moet ter hoogte van de Zabekestraat over steenslag gereden worden. Indien er voor de ontsluiting gereden wordt richting Aartrijke langs de onafgewerkte Brugse Heirweg moeten we meegeven dat deze weg nog in werftoestand zit en de bestuurders hun rijgedrag moeten aanpassen. Tussen de Zabekestraat en de Prof. Nelisstraat wordt gewerkt langs de randen van de rijweg. Plaatselijk kan beperkte hinder optreden voor doorgang.
   
 • Vanaf maandag 11/01/2021 wordt het kruispunt met de Zabekestraat afgesloten en zal de ontsluiting van het POV en Vloethemveld alleen nog mogelijk zijn via de kant van de Kronestraat.

Update 12/11/2020

De aanleg van het dubbelrichtingsfietspad langs de Brugse- en Diksmuidse Heirweg krijgt stilaan vorm. In fase 1 (vanaf Aartrijke tot aan de Zabbekestraat) ligt het fietspad er nagenoeg volledig. Volgens de voorlopige timing zou de tweede fase begin 2021 worden aangevat. Waar het noodzakelijk is, wordt er ook een gescheiden stelsel aangelegd. We verwachten dat deze werken tegen de zomer van 2021 kunnen afgerond worden.

Dit  project is een belangrijke schakel in het voorzien van fietsveilige infrastructuur voor de verbinding tussen verschillende woonkernen. De fietspaden zullen ook het comfort van de gebruikers langs de Diksmuidse en Brugse Heirweg verhogen.

Het traject wordt zowel recreatief als functioneel vaak gebruikt. De nieuwe fietspaden vormen een link tussen de verschillende verbindingen met het natuurgebied Vloethemveld, het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV), enkele recreatieve fietsroutes en een conflict-arme  verbinding richting Brugge.

 

Vragen?

wegenwerken@zedelgem.be

Mobiliteit: 050 250 132

Openbare werken: 050 288 220