Wegenwerken Diksmuidse Heirweg

Informatie en updates over de langetermijnwerken in de Diksmuidse Heirweg.

In het kader van de coronacrisis worden de werken stilgelegd vanaf 20 maart 2020 en dit voor onbepaalde duur.

Hieronder vind je drie documenten:
- Fasering timing: bekijk de timing van 2020-2021
- Fasering uitvoering: bekijk het faseringsplan
- Omleiding fase 1 & 2: bekijk het omleidingsplan

De opgegeven planning is onderhevig aan veranderingen.
Updates volgen gedurende het verloop van de werken.

 

Update 19/03/2020

Mevrouw,
Meneer,

Momenteel is onze aannemer nog bezig met de werken in de Brugse- en Diksmuidse Heirweg

In gevolge de genomen maatregelen ten gevolgde het COVID-19 corona virus is de aannemer echter genoodzaakt zijn werf te sluiten. We verwachten een stopzetting van de werf op vrijdag 20/03/2020

De aannemer doet het maximaal mogelijke om de werf veilig achter te laten. Volgende maatregelen zijn van toepassing

- De werf blijft ontoegankelijk voor doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer met een wagen wordt niet als veilig beschouwd in de huidige staat van de werf.
- Tot heden was de vuilnisophaling georganiseerd aan de ophaalpunten ter hoogte van de prof. Nelisstraat en de Zabbekestraat. Deze methode van ophaling wordt voorlopig stopgezet. De vuilnisophaling zal opnieuw normaal verlopen zolang de werf niet opnieuw is opgestart
- Fietsers kunnen opnieuw veilig gebruik maken van de weg.

We hebben voorlopig geen concrete planning voor heropstart. Rekening houdend met de huidige federale maatregelen in de combinatie de geplande verlofperiode van de aannemer verwachten we een heropstart ten vroegste 20 april 2020. 

Alvast bedankt voor uw begrip

 

Vragen?

wegenwerken@zedelgem.be

Mobiliteit: 050 250 132

Openbare werken: 050 288 220