Wegenwerken Diksmuidse Heirweg

Informatie en updates over de langetermijnwerken in de Diksmuidse Heirweg.

Vanaf maandag 20 april 2020 heeft de aannemer Marc Verhegge bvba de werken volledig hervat met inachtneming van de nodige maatregelen in kader van de social distancingregels ten gevolge het COVID-19 virus.

Concreet wordt de komende weken volgende werken uitgevoerd:

- aanpassing van het grachtenstelsel en de aanpassing aan inbuizingen voor erftoegangen 
- verder uitgraven van de koffer voor de aanleg van het fietspad en voorbereiding in kader van de nutswerken
- voorbereidende werken voor plaatsing van het pompstation aan het aan te leggen gescheiden rioleringsstelsel

De impact op de bewoners en doorgang op de werf is bijgevolg als volgt:

- De werf blijft ontoegankelijk voor doorgaand verkeer.
- Normale vuinisophaling in de werfzone was tijdelijk opnieuw mogelijk gemaakt tijdens het stilvallen van de werf. Vuinisophaling zal tijdens de werken opnieuw gebeuren ter hoogte van de ophaalpunten ter hoogte van de prof. Nelisstraat en de Zabbekestraat.
- Fietsers dienen opnieuw de aanwezige omleidingsroute te volgen. Fietsers kunnen evenwel de Faliestraat gebruiken tijdens de werken. 

In de komende weken zal pas de concrete impact op de planning van de werken duidelijk worden. Voorlopig houden we er rekening mee dat de duurtijd van de werf verlengd wordt met 4 weken ten gevolge de genomen maatregelen inzake corona.

 

Hieronder vind je drie documenten:
- Fasering timing: bekijk de timing van 2020-2021
- Fasering uitvoering: bekijk het faseringsplan
- Omleiding fase 1 & 2: bekijk het omleidingsplan

De opgegeven planning is onderhevig aan veranderingen. Updates volgen gedurende het verloop van de werken.

 

Update 25/09/2020

Vanaf begin oktober is er geen doorgang meer mogelijk tussen de Populierendreef en de Zabekestraat voor de vernieuwing van de inbuizing. Vanaf 5 oktober worden de greppels van de rijweg richting Aartrijke gegoten (fase 1A met rioleringen) met aansluitend de fundering van de rijweg.

Om te vermijden dat er met meer regenweer en donkere dagen problemen zullen ontstaan wordt de rijweg voorzien van een asfalt onderlaag vanaf Aartrijke tot huisnummer 211. De bewoners van deze werkzone mogen dit gerust operatie propere voeten noemen. Aansluitend wordt de rijweg tussen de Zabbeek en huisnummer 211 stapsgewijs opgebroken en heraangelegd.

Hiermee gaan de lopende werken in een serieuze versnelling. Tegen eindejaar zouden de meeste werken tussen Aartrijke en de Zabekestraat moeten uitgevoerd zijn.

Update 12/11/2020

De aanleg van het dubbelrichtingsfietspad langs de Brugse- en Diksmuidse Heirweg krijgt stilaan vorm. In fase 1 (vanaf Aartrijke tot aan de Zabbekestraat) ligt het fietspad er nagenoeg volledig. Volgens de voorlopige timing zou de tweede fase begin 2021 worden aangevat. Waar het noodzakelijk is, wordt er ook een gescheiden stelsel aangelegd. We verwachten dat deze werken tegen de zomer van 2021 kunnen afgerond worden.

Dit  project is een belangrijke schakel in het voorzien van fietsveilige infrastructuur voor de verbinding tussen verschillende woonkernen. De fietspaden zullen ook het comfort van de gebruikers langs de Diksmuidse en Brugse Heirweg verhogen.

Het traject wordt zowel recreatief als functioneel vaak gebruikt. De nieuwe fietspaden vormen een link tussen de verschillende verbindingen met het natuurgebied Vloethemveld, het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV), enkele recreatieve fietsroutes en een conflict-arme  verbinding richting Brugge.

 

Vragen?

wegenwerken@zedelgem.be

Mobiliteit: 050 250 132

Openbare werken: 050 288 220