LAC van Loppem

Op de site rond de Lac van Loppem is een nieuwe ontwikkeling gepland. Een ontwikkeling waarbij een woonproject gerealiseerd zal worden in een groene omgeving aangelegd rond de lac. Veel aandacht zal gaan naar publieke toegankelijkheid, een centraal thema binnen de ontwikkeling van deze site.

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Afbakening Regionaalstedelijk gebied Brugge – herneming’ is voor dit project van toepassing en bepaalt de stedenbouwkundige voorwaarden.  Alle documenten hierover kan je terugvinden via volgende link: https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/6a019a40-79f4-4e5e-94c4-9d6332542ab6

Een aantal voorschriften vind je hieronder:

  • Groepswoningbouw
  • Minimum 30 woningen/hectare
  • Traag verkeer ten noorden aan autostrade, aan Vijvers/Reigerslaan en Autobaan
  • Zichtrelatie vanuit Autobaan
  • Bebouwing kan de oevers overschrijden
  • Woningen binnen 250m van E40 afschermen met geluidsscherm/gronddam