LAC van Loppem

Op de site rond de Lac van Loppem is een nieuwe ontwikkeling gepland. Een ontwikkeling waarbij een woonproject gerealiseerd zal worden in een groene omgeving aangelegd rond de lac. Veel aandacht zal gaan naar publieke toegankelijkheid, een centraal thema binnen de ontwikkeling van deze site.

Update 15/04/2022: Verslag participatiewandeling

Op zaterdag 4 december 2021 ging de participatiewandeling voor inwoners van Loppem door en dit n.a.v. het project ‘Ontwikkeling Lac van Loppem’. Alle ingediende ideeën, suggesties en opmerkingen, achtergelaten in de Zedelgem ideeënbus of toegestuurd aan de gemeente, werden zorgvuldig doorgenomen en verwerkt. 

De resultaten van deze participatie vind je onderaan deze pagina in een overzichtelijk document samengevat. Zoals je zal merken lijnt zich een top 6 van onderwerpen af met als grootste aandachtspunt het thema Mobiliteit gevolgd door Recreatie en Natuur. De gemeente buigt zich nu verder over de (wettelijke) bepalingen en haalbaarheid van deze resultaten om in het ontwerp al dan niet mee te (kunnen) nemen. Het resultaat van deze oefening zal opnieuw teruggekoppeld worden. Dit zal gebeuren tijdens een volgende informatievergadering.

Update 4/12/2021: Participatiewandeling LAC van Loppem

Op 4 december organiseerde de gemeente Zedelgem een participatiewandeling rond de LAC van Loppem. Alle inwoners van Loppem werden aangeschreven en konden hieraan deelnemen. Tijdens de wandeling werd meer duiding gegeven rond de herbestemming van de LAC. Diverse thema's (mobiliteit, wonen in een dorpspark, uitzicht van de woon- en parkzone...) werden in kaart gebracht en verduidelijkt. Nog ideeën, aanbevelingen of opmerkingen over dit project? Mail ze door naar lore.vincke@zedelgem.be.

Onderaan deze pagina, bij documenten, vind je de kaarten en info omtrent de verschillende thema's terug.

 

________________________________________________________________________________________________

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Afbakening Regionaalstedelijk gebied Brugge – herneming’ is voor dit project van toepassing en bepaalt de stedenbouwkundige voorwaarden.  Alle documenten hierover kan je terugvinden via volgende link: https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/6a019a40-79f4-4e5e-94c4-9d6332542ab6

Een aantal voorschriften vind je hieronder:

  • Groepswoningbouw
  • Minimum 30 woningen/hectare
  • Traag verkeer ten noorden aan autostrade, aan Vijvers/Reigerslaan en Autobaan
  • Zichtrelatie vanuit Autobaan
  • Bebouwing kan de oevers overschrijden
  • Woningen binnen 250m van E40 afschermen met geluidsscherm/gronddam

Luchtfoto project

Kaart GRUP

Art. 1 - Woongebied

Art. 2 - Parkgebied LAC van Loppem