Zedelgem trekt dienstverlening verder op gang: gemeentehuis en hoofdbib vanaf 11 mei terug open op afspraak. Afspraak maken mogelijk vanaf 7 mei!

Naar aanleiding van de recente beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad besliste het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van dinsdag 28 april 2020 over verdere maatregelen:

Sporten in open lucht op gemeentelijke locaties vanaf 4 mei

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat sporten in open lucht voortaan mag met maximum twee andere personen die niet onder hetzelfde dak wonen. Daarom stelt het college volgende gemeentelijke openluchtinfrastructuur terug open vanaf 4 mei, met inachtneming van de maatregelen zoals bv. social distancing. Er kan geen gebruik gemaakt worden van infrastructuur zoals een douche of kleedkamer.

Voor een aantal van de opgenoemde terreinen moet er door de sporter contact zijn in clubverband, daarom nemen alle betrokken sportclubs de nodige corona-maatregelen in acht en communiceren deze naar al hun leden. Wanneer de maatregelen niet nageleefd worden, zal de gemeente genoodzaakt zijn om de openluchtsportterreinen terug te sluiten:

 • Tennisterreinen: er kan in clubverband gebruik gemaakt worden van de tennisterreinen op site De Groene Meersen en De Bosserij, en dit volgens de richtlijnen van Tennis Vlaanderen.
   
 • Badmintonterreinen: de 2 outdoor badmintonterreinen op het domein De Groene Meersen kunnen door badmintonclub Fobis gebruikt worden.
   
 • Finse looppiste in Aartrijke.
   
 • Vissen in het parkdomein van Loppem : er kan individueel gehengeld worden in de visvijver van het parkdomein van Loppem. Hiervoor koopt men een visverlof aan bij het bestuur van de hengelclub de Parkvissers. Dit kan 24 uur op voorhand telefonisch besteld worden bij Chris Werbrouck (0473/98.59.01) of ter plaatse aan de visvijver.
   
 • De hondenclubs in Aartrijke kunnen de gemeentelijke terreinen terug gebruiken op voorwaarde dat ze kunnen voldoen aan de opgelegde voorwaarden.

Noot: ‘Loop je Fit’ in Vloethemveld is niet toegelaten omdat het een groepsactiviteit betreft en omdat Agentschap Natuur en Bos (ANB) samenscholingen verbiedt en dit voorlopig tot 8 juni.

 
Administratieve en sociale dienstverlening op afspraak

Vanaf 11 mei gaat het gemeentehuis terug open voor de gebruikelijke dienstverlening, op afspraak en volgens de gewone openingsuren. Dit wil zeggen dat in het gemeentehuis ook de dienstverlening aan de loketten van de sociale dienst en IGS (intergemeentelijke samenwerking) De Woonwinkel terug opgestart wordt.

De deelgemeentehuizen blijven gesloten om verschillende redenen: de dienstverlening burgerzaken in Aartrijke is gehuisvest in het dienstencentrum en de dienstencentra moeten tot 8 juni gesloten blijven (richtlijnen Vlaamse Overheid), in het gemeentehuis kan de organisatie van de dienstverlening optimaal afgestemd worden op de voorzorgsmaatregelen dankzij het huidige dienstverleningsconcept.

Hoofdbibliotheek

De gemeente stelt vanaf 11 mei ook terug haar hoofdbibliotheek in De Groene Meersen open, maar onder welbepaalde voorwaarden. Gebruikers kunnen enkel op afspraak komen en de afspraken en de klanten flow worden optimaal afgestemd op de social distancing regels. De antenneposten in de deelgemeenten blijven gesloten om zelfde voornoemde reden.

Afspraak maken mogelijk vanaf 7 mei

Maak eerst een afspraak

Dankzij het online afsprakensysteem kan de gemeente de dienstverlening voor de inwoners goed regelen en kunnen de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus nauwgezet nageleefd worden. Ons afsprakensysteem laat toe om het bijeenbrengen van veel mensen tegelijkertijd te vermijden en de belangrijke regel van social distancy te respecteren. Omdat deze essentiële voorzorgsmaatregelen in de deelgemeentehuizen niet gegarandeerd kunnen worden, blijven deze toe. Ook de antennes in de deelgemeenten van de bibliotheek blijven gesloten. 

Hoe maak je een afspraak?

 • via de gemeentelijke website: https://www.zedelgem.be/afspraken
   
 • als je niet in de mogelijkheid bent om via de website een afspraak te maken, bel dan naar het nr. 050 288 330 zodat onze onthaalmedewerkers een online afspraak voor jou kunnen inboeken
   
 • je kan ook aan de loketten onthaal van het gemeentehuis vragen om een afspraak voor je te maken, maar verplaats je niet onnodig als je kan opbellen of zelf een online afspraak kan maken

 
Activiteiten en evenementen

Tot en met 7 juni 2020:

● organiseert de gemeente GEEN eigen activiteiten of evenementen en worden geplande activiteiten of organisaties in gemeentelijke gebouwen/locaties geannuleerd. Deze maatregel zal op tijd geëvalueerd worden rekening houdend met de opgelegde maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad;

● geldt er een verbod voor derden (dit zijn particulieren of verenigingen) om activiteiten of evenementen te organiseren in gemeentelijke of ocmw-infrastructuur, deze kunnen bijgevolg niet gehuurd worden. Ook uitleenmateriaal wordt niet verhuurd door de gemeente tijdens deze periode;

● gaan er geen activiteiten door in de gemeentelijke dienstencentra; dit tengevolge van de beslissing van het Agentschap Zorg en Gezondheid om de dienstencentra te sluiten.

 
Tot en met 31 augustus 2020:

In de lijn met wat de Nationale Veiligheidsraad beslist heeft om festivals en concerten te verbieden, zal de gemeente alvast t.e.m. 31 augustus GEEN eigen grootschalige evenementen organiseren omdat dit precies activiteiten zijn waarbij veel volk op de been gebracht wordt en de corona-maatregel van social distancing niet kan afgedwongen of gegarandeerd worden.

Er zijn voorlopig geen federale maatregelen die privé-organisatoren verplichten om de gemeente hierin te volgen. De gemeente Zedelgem rekent op ieders gezond verstand en roept op om samen de strijd tegen het coronavirus verder aan te gaan en geeft deze maatregel graag als aanbeveling mee naar mogelijke privé-initiatieven. De organisatoren beslissen hier uiteraard zelf over.

Andere gemeentelijke locaties vrije tijd blijven gesloten

Alle andere gemeentelijke locaties zoals het jeugdcentrum, het zwembad en het sportcentrum, de cafetaria, het gemeenschapscentrum en cultuurzaal in De Groene Meersen, alsook alle andere gemeentelijke gebouwen en locaties in de deelgemeenten blijven tot nader order dicht.

Dienstencentra

De dienstencentra in onze gemeente blijven allemaal gesloten. Dienstencentrum De Braambeier is telefonisch bereikbaar op het nummer 050 252 240 voor de reservatie van:

● de boodschappendienst en de Minder Mobielen Centrale (MMC);

● warme maaltijden:

- reservatie tot 16.00 u. de dag voordien
- afhalen in De Braambeier tussen 11.30 en 13.30 u.
- rondbrengen/levering aan huis voor kwetsbare inwoners tussen 11.30 en 12.30 u.

Lessen DKO (Deeltijds Kunstonderwijs) en JMA (Jeugd en Muziek Atelier)

Het Deeltijds Kunstonderwijs en het Jeugd en Muziek Atelier Zedelgem blijven minstens tot 8 juni inzetten op afstandsonderwijs voor hun leerlingen. Deze datum is onder voorbehoud van nieuwe berichtgeving. Ouders en leerlingen worden maximaal persoonlijk geïnformeerd.